Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘zákon’

Výborný text, o který se s vámi musím podělit. Podepisuji každou větu. OK, každou ne. Ale skoro každou. 🙂 Je to vzácný hlas rozumu v době maniakální,  ovládané hlubokou a temnou iracionalitou.

Pavel Varvařovský (foto Petr Horník, Právo)

Pavel Varvařovský (foto Petr Horník, Právo)

Veřejný ochánce práv
JUDr. Pavel Varvařovský

V Brně dne 22. února 2011

Vážení,

přečetl jsem si Vaši rozhořčenou reakci na své názory, které jsem si dovolil vyjádřit v rozhovoru pro Lidové noviny, resp. ve svém pravidelném „sloupku“ v těchto novinách. Přesto, že není zřejmé, zda se jedná o názor celé Vaší organizace, či jen podepsaných pánů, dovolím si pár poznámek

Beru na vědomí, že s mými názory nesouhlasíte. Tak už to ve svobodné společnosti chodí, že názory na řadu věcí jsou (chválabohu) různé. Stejně jako Vám, tak i mně zaručuje ústavní pořádek právo svobodně projevit vlastní názor. To, že jsem se jakýmsi řízením osudu stal veřejným ochráncem práv, na tomto mém právu nic nemění.

Co mne ovšem zaráží a trochu děsí, je militantní tón Vaší reakce. Cenzorů a věrozvěstů jediného správného světonázoru jsme si snad všichni ve svých mladších létech užili až dost. Nevím, odkud berete přesvědčení, že Váš názor je jediný správný a kdo ho nesdílí, budiž dán na pranýř. To, že považuji za chybnou představu, že společenské problémy vyřeší nové a podrobnější právní předpisy, není nic nového. Říkal jsem to jako soudce Ústavního soudu, najdete to v mých článcích i v mé knize o základech práva, slyšely to stovky mých posluchačů na přednáškách. Nesouhlasných hlasů bylo velmi málo. Na toto téma jsem ostatně pohovořil i k senátorům ve své nominační řeči. Počet jejich hlasů pro moji nominaci se zdá svědčit o tom, že i na tomto fóru bylo sympatizujících dosti. Moje výhrady se tedy netýkaly a netýkají jen zákona, který se zdá být pro Vás textem takřka posvátným. Týkaly se a budou se i nadále týkat i jiných, dle mého názoru zbytečných, resp. zbytečně popisných až užvaněných zákonů, které jsou spíše jakousi naučnou příručkou, nežli souborem právních norem. To, co vy považujete za neúctu k zákonu, považuji já naopak za výraz úcty k právu, neboť zdaleka ne vše, co se jako právo tváří, je právem i ve skutečnosti. Uzákonit slušné chování a vzájemný respekt a toleranci mezi lidmi se totiž nedá, resp. dá, ale k ničemu to nebude. K rovnému (nikoliv rovnostářskému) zacházení s bližními slouží daleko lépe jiné instrumenty – výchova v rodině, přirozené vzory a vzorce chování, které se přejímají z generace na generaci. Ostatně i můj předchůdce rád zdůrazňoval, že po tisíciletí stačilo lidem v podstatě pravidel deset, aniž by to zabrzdilo pokrok a vývoj lidstva (a jen tak mimochodem – o potřebě předmětného zákona a velmi problematického svěření této agendy do působnosti ombudsmana si myslel zhruba totéž, co já).

Na rozdíl od Vás si nemyslím, že těmito svými názory ohrožuji důvěru ve svoji nezávislost a nestrannost a „útočím na samotnou podstatu či smysl ochránce“. Z reakce jiných čtenářů naopak vyplývá, že jsou docela rádi, že český ombudsman má vlastní rozum a soudnost a nenechá svůj plášť vlát po větru, který je zrovna módní. To, že se o něčem hodně mluví (v našem případě o údajně všudypřítomné diskriminaci) ještě neznamená, že se to také hojně vyskytuje. Stejně tak neexistuje žádný objektivní důkaz o tom, že názor většinový (pokud by ten Váš takový skutečně byl) je i názorem správným. A především – můj názor nemění nic na tom, že skutečným obětem diskriminace jsme pomoc nikdy neodmítli a neodmítáme (viz naše webové stránky a stanoviska a doporučení v této oblasti).

Na závěr už jen parafrázi známého rčení. Jistě, nemusíte s mými názory souhlasit. Jako organizace hájící lidská práva a svobody byste však měli hájit i moje právo vlastní názor svobodně projevovat a ne mne okřikovat jako zlobivého žáčka. Jsem na to už trochu starý a snad i alergický.

Pavel Varvařovský

Adresát:

Český helsinský výbor
organizace pro lidská práva
Štefánikova 21
150 00 PRAHA 5

Otevřený dopis Českého helsinského výboru, na který Pavel Varvařovský reagoval.

Osobně je mi smutno z toho, jak Český helsinský výbor rezignoval na svoji někdejší pozici neformální morální autority a identifikoval se s vysoce diskutabilní a pochybnou agendou jednoho velmi specifického, vyhraněného a úzkého politického proudu. Dopis podepsali místopředsedové ČHV Michael Kocáb a František Valeš. Nepodepsala jej předsedkyně ČHV Anna Šabatová, která kandidovala na místo ombudsmana.

**********

Beyoncé Knowles: If I Were a Boy, live, AOL Music Sessions:

Read Full Post »

V úterý 31. 3. 2009 byl Terriin den, čtvrté výročí její smrti.

Terri s matkou

Terri s matkou

Její rodiče vydali toto prohlášení:

Dnes před čtyřmi lety zemřela Terri Schiavo. Nařízením soudce George W. Greera zemřela Terri pomalou barbarskou smrtí hladem a žízní během téměř dvou týdnů. Příběhy, které se odehrály v každém z těchto dní, zveřejňujeme nejen z úcty k Terrině památce, ale také jako připomínku, že i v této chvíli nesčetní lidé trpí pomalou, trýznivou smrtí v hospicích, sanatoriích a nemocnicích v Americe a na celém světě.

Terri Schindler-Schiavo Foundation

Příspěvek o Eluaně Englaro, „italské Terri Schiavo“, v jehož spodní části jsou odkazy na videa s Terri

Terri, oroduj za nás!

Read Full Post »

Grazia Maria Mottola z Corriere della Sera popisuje poslední hodiny života Eluany Englaro (zde je její článek italsky a anglicky, překládám z anglického překladu) podle „deníku utrpení“ (registro della sofferenza), který je součástí Eluaniny zdravotní dokumentace.

Výňatky z reportáže:

V pátek (6. 2. 2009) začalo zastavení. V šest hodin ráno byla Eluanina nasogastrická trubička ucpána zátkou a byl založen „deník utrpení“. O čtyřiadvacet hodin později přišly první komplikace. V sobotu odpoledne měla Eluana dýchací potíže a suché sliznice. Sestry jí je vlhčily vodou pomocí rozprašovače. V neděli se situace zhoršila. Sestry ji obracely každé dvě hodiny a na její sliznice stříkaly více vody. Marinella Chico, žurnalistka RAI (to je italská televizní stanice, pozn. překl), která viděla Eluanu, hlásila, že je „k nepoznání, má odřené uši.“ Eluana už byla pod sedativy, dostala podkožní injekci Delorazepamu. V pondělí se její stav prudce zhoršil. Deník utrpení začíná v jednu ráno: „Eluana leží na levém boku;“ „ve 4:00 na pravém boku;“ v 8:00 je „opět naznak.“ „V 10:15 jsou sliznice opět suché“ a sestry jí navlhčily rty kapkami vody. Sedativa pokračovala. To odpoledne se Eluaně zvýšila teplota. Byla slabá, dýchala s mimořádnými obtížemi a stále byla pod sedativy. Už neměla moč. V 19:35 se Eluanino srdce zastavilo. Klinika deklarovala zástavu srdce způsobenou selháním ledvin.

Z článku na blogu Jakuba Kříže, Vězeň číslo 16670:

Seržant polské armády Franciszek Gajowniczek se rozplakal: „Moje ubohá žena! Moje ubohé děti! Co si počnou?“

Z řady vězňů, kteří právě unikli smrti, vystoupilo číslo 16670 a nabídlo se, že půjde do bunkru hladu místo Gajowniczka.

Proč? „Co chce to polský prase?,“ vykřikl Fritzsch.

„Jsem katolický kněz z Polska a chci umřít místo něj,“ řekl vězeň číslo 16670, „protože on má ženu a děti.“

A tak se stalo. Františkánský kněz Maxmilián Kolbe spolu s dalšími zahynul v bunkru hladu. Svědkové tvrdí, že z bunkru se ještě několik dní po jeho uzavření ozývaly zvuky písní a modliteb. Po čtrnácti dnech přežíval již jen Kolbe a tři spoluvězni. A protože bunkr bylo třeba využít pro další odsouzence, popravčí četa urychlila jejich smrt injekcí kyseliny karbolové. Stalo se tak 14. srpna roku 1941.

Eluana Englaro

Eluana Englaro

Smrt Eluany Englaro a Terri Schiavo

V popisu Grazie Marie Motolly jsou určité odlišnosti oproti mým předchozím článkům (viz první a druhý), například podle dříve publikovaného plánu jí měly být dávky potravy snižovány pomalu a vody ještě pomaleji. Ve skutečnosti byla od pátečního rána – pokud jsou informace lékařů z La Quiette správné – zcela zbavena obojího. Čtvrtý den, v pondělí 9. 2. 2009, zemřela žízní. Terri Schiavo zemřela 13. den od úplného odepření vody. V obou případech potvrdila smrt dehydratací také pitva.

Obě ženy byly před zahájením své extrémně brutální popravy z medicínského hlediska zcela zdravé, pouze velmi těžce postižené. Novináři neustále píší o tom, že ženy byly „v kómatu“ a ve „vegetativním stavu“. Zajímalo by mě, co přesně tím myslí, neboť obě například v noci spaly a ve dne byly vzhůru. Obě také ve dne projevovaly určité známky vědomí. Je velmi pravděpodobné, že obě měly nějaké omezené ponětí o tom, co se s nimi děje. Sestry milosrdenství v Lecco, u kterých byla Eluana Englaro před převezením do Udine, s ní například každý den cvičily a braly ji na vozíku na vycházku. Dostávala antiepileptické léky, ale nikdy nepotřebovala např. antibiotika. Podle medicínské definice znamená kóma těžké bezvědomí – což však podle dostupných informací téměř jistě nebyl stav Terri Schiavo a dosti pravděpodobně ani Eluany Englaro. Nejsem však lékař a nemusím to posuzovat správně.

Žádná z obou žen nebyla připojena k žádným přístrojům udržujícím základní životní funkce. Kdyby tomu tak bylo, dalo by se hovořit o léčbě. Ukončení léčby, která nenese žádné výsledky, jejíž negativní vedlejší účinky přesahují léčebný efekt, nebo kterou pacient odmítne, obecně není považováno za eutanázii (podle definice eutanázie dle WHO, Světové zdravotnické organizace, kterou sdílí i Katolická církev). V jejich případě se však jednalo o pouhou péči, tedy napájení, krmení, obracení, umývání apod. Nepotřebovaly z medicínského hlediska nic víc, než co potřebuje k přežití jakýkoliv zdravý člověk, snad až na odsávání slin (což mi celkem nedávno dělali u zubaře). Dokonce ani nedostávaly nitrožilní výživu, protože jejich zažívání fungovalo normálně – byly krmeny jemně mletými kašičkami trubičkou do žaludku, prostým a nenákladným zařízením.

Nejsložitější přístroj nutný k jejich výživě byl obyčejný mixér.

Mučednice posvátnosti života

Svatý Maxmilián Kolbe byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za mučedníka, přestože je tento titul vyhražen pouze lidem, kteří byli zabiti kvůli své víře. Otec Maxmilián byl zavražděn „pouze“ kvůli své lidskosti a lásce k bližnímu. V případě Terri a Eluany pochopitelně nelze vůbec mluvit o mučednictví v pravém smyslu slova, neboť mučednictví vyžaduje svobodné rozhodnutí a ony svůj osud nemohly nijak ovlivnit. Ale v určitém smyslu je můžeme považovat za mučednice posvátnosti života, obětované na oltáři kultury smrti, což je termín, kterým Jan Pavel II. označoval tendence postmoderní společnosti snižovat, ba negovat hodnotu lidského života.

Smrt Terri Schiavo výrazně energizovala americké hnutí pro život. Smrt Eluany Englaro může vyvolat podobnou vlnu odvahy a nasazení v Evropě. V Itálii to už udělala. Pochopitelně se někteří katolíci vyjadřovali i pro její usmrcení, ale jednalo se jen o malou menšinu katolických intelektuálů kolaborujících s duchem doby, která nechybí nikdy – jako nechyběla ani v nacistickém Německu. Lze spolehlivě říci, že Eluánina tragická smrt italskou katolickou církev stmelila a aktivizovala.

Je zajímavé, že se politici, kteří usilovali o záchranu Eluany Englaro, rekrutovali z celé řady politických stran. Ve srovnání s obdobím, kdy byla v Itálii jedna „oficiální katolická strana“ podporovaná biskupy, mají dnes katolické morální hodnoty ve veřejné sféře vliv spíše větší. Jednotliví věřící politici různé politické orientace si jdou po krku, když jde o relativně bezvýznamné věci, jako jsou daně, ale v zásadních etických otázkách spolupracují i napříč stranami.

Nepropadejme panice, politik nemusí být klonem předsedy strany! Existují země, kde mohou straníci vyjadřovat čestný nesouhlas s Panem Předsedou v určitých otázkách a nepřijít o hlavu či židli. Naše česká situace, kdy Pana Předsedu kousne bílý pes a straník musí utratit svého bílého pudla, není osudově nevyhnutelná. Jen jsme si to tak udělali. Předkládám ke zvážení možnost… to prostě změnit.

Videa s Terri Schiavo, údajně ve „vegetativním stavu“ (k jejich přehrání potřebujete Real Player – zkuste na ně kliknout, co to udělá):

Otec Terri připomíná události z jejího dětství a Terri patrně reaguje.

Terri Schiavo s matkou.

Terri Schiavo patrně reaguje na hudbu – smíchem.

Terri Schiavo je asi ráda, že vidí svoji matku.

Terri na pokyn k otevření oči své oči legračně vyvalí.

Na všech videích je žena, která rozhodně není v kómatu. Spoty sice nebyly natočeny bezprostředně před smrtí, ale byly natočeny v době, kterou už novináři se samozřejmostí označovali za „vegetativní období.“

Pozn.: Přestože byla Eluana Englaro asi deset let v péči řeholních sester, videa s ní jsem na internetu zatím nenašel. Je to škoda – obyčejná prozíravost by velela je natočit, uchovat a publikovat.

V médiích se objevila i celá řada dalších nesmyslů, například až neuvěřitelně bezostyšně demagogické naznačování, že Katolická církev je proti paliativní léčbě, tedy úlevě od bolesti. Ve skutečnosti je samozřejmě církev jedním z největších tradičních propagátorů a poskytovatelů této péče. Ale o tom snad až někdy příště.

Read Full Post »

Eluana Englaro, ochromená žena, která byla od pátku nebo sobotního rána (prameny se v tom liší) podrobena rozsudku smrti postupným omezováním potravy, dnes zemřela.

Dnešek měl být podle původního plánu prvním dnem, kdy nedostala vůbec žádnou potravu, ačkoliv měla ještě dostat vodu.

Bob Schindler, otec Terri Schiavo, Američanky, která byla 31. 3. 2005 zabita v USA podobným způsobem, dehydratací (smrtí žízní), napsal otci Eluany Englaro, Beppinovi Englaro, těsně před Eluaninou smrtí:

Bůh dal vám i mně zodpovědnost za to, abychom našim dětem vštípili morálku a ochránili je před nebezpečnými cestami. Vyhladovět a dehydrovat vaši dceru je daleko od Božího přání.

Justiční vraždu Eluany Englaro si objednal její otec, Beppino Englaro. Popravu Terri Schiavo si objednal její manžel Michael Schiavo, zatímco její rodiče se jí snažili zabránit. Manžel Terri byl pravděpodobně motivován touhou po dědictví. V obou případech se zabití neúspěšně snažila zabránit také vláda – Bushova a Berlusconiho – a v případě Terri prošel zákon, který ji měl zachránit, také Kongresem USA.

Obě ženy však zahubila soudní moc a jedná se tedy o zřejmé justiční vraždy.

Nový americký prezident Barack Obama řekl, že „hluboce lituje“ hlasování Kongresu, které chtělo zachránit Terri Schiavo. Právního zástupce manžela Terri, který o její zabití úspěšně usiloval, Thomase Perrelliho, jmenoval Obama na třetí nejvýznamnější místo na ministerstvu spravedlnosti.

Eluano a Terri, odpočívejte v pokoji!

Read Full Post »

Dnes ráno začal personál nemocnice La Quiette postupně omezovat stranu a tekutiny, které byly dosud podávány Eluaně Englaro, osmatřicetileté Italce, která je již 17 let údajně ve vegetativním stavu.

Mladá Eluana Englaro

Mladá Eluana Englaro

Začala tak procedura její vraždy, kterou nařídil soud.

Je třeba zdůraznit, že běžné tvrzení médií, že je Eluana Englaro odpojována od přístrojů, se nezakládá na pravdě. Její životní funkce běží zcela autonomně, nemá umělé dýchání, umělý krevní oběh, nic takového. Je výhradně napájena a krmena, jako každý těžce postižený člověk, za minimálních nákladů a personálních nároků.

Péči o ni by zvládl i informovaný laik, např. člen rodiny.

NEMŮŽE BÝT ODPOJENA OD PŘÍSTROJŮ, PROTOŽE NA NICH NENÍ NAPOJENA!
(s výjimkou senzorů tepu apod.)

Pokud jsou u pacienta v kómatu odpojeny přístroje, které externě udržují základní procesy tělesného metabolismu, jako je např. ventilátor, nejde o eutanázii. Pokud je však nemocnému odepřeno to, co k životu nutně potřebuje každý zdravý člověk, a nemocný si to pouze nemůže sám zajistit, je to eutanázie, tedy vražda.

A proč píši, že je „údajně“ ve vegetativním stavu? Protože v podobném případě Američanky Terri Schiavo, kde byl vydán odborný posudek, že je ve vegetativním stavu, existovala svědectví, která tento posudek zásadně rozporovala. V posledním období nebyla k Terri připouštěna veřejnost, avšak krátce předtím, v době, kdy už měla být údajně v kómatu, byla prokazatelně při vědomí a dokonce komunikovala.

I v případě Eluany někteří lidé tvrdí, že projevuje omezené známky vědomí. Navíc podle řady lékařů není jisté, že je její stav definitivně nezvratný. 700 italských lékařů podepsalo petici za její záchranu.

Především – není sice při vědomí, avšak její metabolismus  funguje. Potřebuje jen přijímat vodu a potravu. Pokud je skutečně „již 17 let mrtvá“, jak řekl Amato De Monte, anesteziolog, který má u jejího zabití asistovat, nepochybně netrpí a je tím posledním, komu vadí, že její tělo stále někdo živí. Pokud něco cítí, není mrtvá a skutečně jde o její zabití.

Otec Eluany získal soudní rozsudek, který umožnil její usmrcení. Sestry z církevní nemocnice, kde byla dosud hospitalizována, prohlásily, že se o ni nikdy nepřestanou starat. Také ministr zdravotnictví Maurizio Sacconi zakázal všem státním nemocnicím vykonat Euláninu popravu. Nakonec se jejímu otci podařilo najít jedinou kliniku v Itálii, ochotnou exekuci provést, soukromou La Quiette v Udine.

Italská vláda vedená Silviem Berlusconim v pátek ráno na mimořádném zasedání jednomyslně navrhla zákon, který zakazuje odepřít pacientům v nemocnicích vodu a stravu. Zákon by měl projít parlamentem během tří dní. Italský levicový prezident Giorgio Napolitano, bývalý komunista, však prohlásil, že zákon nepodepíše.

Na záchranu Eluany Englaro již s naléhavými apely vystoupil papež a celá řada představitelů římské kurie i italských biskupů, včetně biskupa Udine. V okolí La Quiette, Eluánina popraviště, demonstruje mnoho lidí, mimo jiné jí nosí láhve s vodou, podobně jako kdysi Terri Schiavo.

Případ budu sledovat dále.

Read Full Post »

Zasedání vlády nejmenované, zcela fiktivní země. Nejmenovaný, zcela fiktivní ministr:

Vážení vládní kolegové, máme tady na stole návrh zákona o specifických zdravotních službách. Zákon – jak víme – rozšiřuje provádění potratů. Nám věřícím lidem svědomí nedovoluje takový zákon schválit ani nijak podpořit. Pro katolíka je smrtelný hřích i jen umožnit jeho průchod nečinností, pokud by mu bylo možné nějak zabránit.

Je to opravdu vážný problém, sami nedokážeme nalézt žádné seriózní východisko z tohoto dilematu. Alespoň ne sami, naše svědomí potřebují nějakou protihodnotu, musí být vykoupena.

Výkupné činí 30 korun českých.

Nedáte? Nevadí, vždyť víte, že jsem jen žertoval. Musel jsem to zkusit. Ale samozřejmě to schválím i bez toho, nejsem jenom zásadový, ale také konstruktivní. Vždyť mi experti říkají, že bychom to jinak možná museli ještě kdesi obhajovat…

Read Full Post »

Hnutí pro život ČR vydalo 19. 12. 2008 následující prohlášení:

Návrh „zákona smrti“ dorazil do Parlamentu

Návrh zákona o specifických zdravotních službách dorazil do Parlamentu a tak teprve nyní je k dispozici oficiální verze. Přes některé pozitivní prvky (ale spíše kosmetické) návrh předčil nejhorší obavy:

– návrh zákona rozšiřuje možnost podstoupit umělý potrat i pro ženy ze zemí EU,

– návrh zákona rozšiřuje možnost zabít těžce postižené děti až do okamžiku porodu (dnes je možné do 24. týdne).

V případě schválení zákon umožní potratovou turistiku nejen z Polska, ale i ze zemí západní Evropy kvůli velmi nízkým cenám za usmrcení dítěte před narozením. Zcela realisticky tak hrozí nárůst potratů o desítky tisíc dětí ročně.

Dále je zde explicitně legalizováno zabíjení těžce postižených dětí až do porodu. Dosud zákon umožňoval zabít dítě pouze do 12. týdne těhotenství. V rozporu se zákonem platí vyhláška ministerstva zdravotnictví, která umožňuje provést umělý potrat do 24. týdne těhotenství a kterou proto Ústavní soud na Slovensku nedávno zrušil (Slovensko mělo stejnou legislativu). Nově navržený zákon tak bezprecedentně rozšiřuje pole smrti, zbavuje postižené děti jakékoli právní ochrany a umožní strašit a nutit matky k potratu až do porodu. Důvodová zpráva již výkladově obhajuje i možnost zabíjení živě porozených dětí: „…v tomto období je již plod životaschopný a je určitá šance na jeho přežití“.

Návrh zákona aktivně podpořili všichni ministři za ODS, SZ i KDU-ČSL přítomní na zasedání vlády 19.11.2008, tedy včetně těch, kteří se hlásí ke křesťanství. Sliby KDU-ČSL, že vláda zákon stáhne a bude jej znovu projednávat, zůstávají zatím pouze sliby. Na dotaz, zda a kdy se stažení bude realizovat, od včerejšího dne tiskový mluvčí KDU-ČSL nezaslal odpověď. KDU-ČSL ve vládě setrvává a je, zdá se, velmi zaneprázdněná bojem o 30 korunové poplatky u lékaře. Biskupové se oficiálně ke konečnému znění návrhu zákona zatím nevyjádřili.

Podrobný přehled dopadů návrhu zákona, který zahrnuje mj. i umělé oplození, HPŽ ČR připravuje.

Read Full Post »

Older Posts »