Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘YouTube’

Appassionata. Nádherná, strhující skladba s nepřeslechnutelně tragickým podtextem, kterou Beethoven napsal na začátku svého „heroického období“, tedy krátce poté, co pochopil, že postupně úplně ztratí sluch. Jedna z nevášnivějších klavírních skladeb vůbec. Tato sonáta č. 23 f-moll, Beethovenův opus č. 57, patřila k několika skladbám, které mě v době studia naučily milovat vážnou hudbu.

Appassionata patří také ke skladbám nejnáročnějším, protože k jejímu skvělému přednesu nestačí dokonalá technika a rozdíl mezi provedením klavíristy jen výborného a klavíristy geniálního bývá propastný. Je škoda nejít na živý koncert, ale internet má i své nesporné přednosti a díky YouTube si můžeme poslechnout některé z nejlepších interpretů.

Takto ji hrál Claudio Arrau:

A takto Svjatoslav Richter v roce 1959 v Praze:

Přátelé, zajímá mě váš názor: Který z těchto velikánů hrál Appassionatu lépe, respektive čí provedení je vám osobně bližší? Jistě vám nebude činit potíže odhlédnout od toho, že první záznam obsahuje video a je technicky kvalitnější, o to samozřejmě nejde.

Hlasujte prosím v anketě. (Jsem opravdu zvědavý, jestli se najde aspoň pět lidí, kteří si poslechnou obě nahrávky celé a porovnají je. 🙂 )

Znáte jiná výjimečná provedení? Vyjádřete se v diskusi.

Read Full Post »

Kate McAlpine pokračuje v propagaci projektu LHC rapovými kompozicemi. Její pozornosti pochopitelně nemohla uniknout černá díra!

Black Hole Rap:

Na jejím YouTube kanále najdete i tuto skladbu:

Rare Isotope Rap:

Texty jsou stále perfektní, ale nemůžu si pomoci, Large Hadron Rap překonán nebyl.

Read Full Post »

Několik videí o tom, co je zač ten Facebook. A také další sociální sítě, trochu specifický Twitter nevyjímaje. (Malý, ale náš, český katolický Facebook jsou Signály).

Aneb, není to jenom o vajíčkách! Je to taky droga a asi někdy pěkná otrava. (Pozn.: Moje osobní zkušenosti se sociálními sítěmi jsou minimální.)

Povedený Facebook Song od RhettandLink:

Julian Smith: 25 věcí, které nenávidím na Facebooku:

HappySlip: Facebooková horečka (má smysl shlédnout, jen pokud umíte dobře anglicky):

IdiotsOfAnts: Facebook ve skutečném životě:

Na závěr jedna příkladná neinternetová komunita – výběr písniček z dětské televizní série LazyTown: 🙂

Vodpod videos no longer available.

A na úplný závěr jeden moc milý soused z paneláku (ve skutečnosti je to reklama na pojištění domácnosti, pozor, vulgární jazyk):

Read Full Post »

P. Benedict Groeschel CFR patří k výrazným osobnostem Katolické církve, řeholního života a také hnutí pro život v Severní Americe.

P. Benedict Groeschel, CFR

P. Benedict Groeschel, CFR

Mám už nějakou dobu v plánu napsat na blog jeho medailónek, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Zmiňoval se o něm Michael Dubruiel v článku, který jsem přeložil.

P. Benedikt byl kapucínem a pomáhal založit novou kongregaci reformovaných kapucínů, „šedých bratrů“, Franciscan Friars of the Renewal (Františkánští bratři obnovy, zkráceně CFR), která se chce vrátit k co nejprostšímu způsobu žití františkánského ideálu. (Podívejte se na fotogalerii.) O dalších epizodách jeho dramatického života a jeho aktivitách možná napíšu někdy příště. Teď zmíním jen to, že má vlastní pořad na EWTN, Sunday Night Live, kde v neděli večer živě odpovídá na otázky o víře a duchovním životě. Převzal tak štafetu po Matce Angelice.

20. února 2009 sloužil P. Benedikt mši svatou ve formačním centru nyní těžce zkoušeného řádu – Legionářů Kristových – v Thornwoodu, N.Y. Homilii, kterou přitom přednesl, publikoval Zenit.

Několik úryvků:

…Chtěl jsem být se členy Legionářů a Regnum Christi v tomto čase, který je zjevně časem velkého utrpení, bolesti, ale také příslibu.

Zvláštní shodou okolností mi zrovna včera vyšla tato malá knížka. Napsal jsem ji a odeslal vydavateli před rokem. Jmenuje se „Boží slzy: Vytrvat tváří v tvář velkému zármutku a katastrofě“ (The Tears of God: Persevering in the Face of Great Sorrow and Catastrophe)…

Nejprve mi dovolte říci, že Legionáři mají mnoho přátel a já jsem telefonicky hovořil s mnoha členy Regnum Christi, kteří jsou mými přáteli a spolupracovníky, zejména na Institutu psychologických věd, v jehož sboru působím. A tak rád vidím, že duch Páně je v této chvíli utrpení s vámi a že se lidé drží.

A teď: „Vy všichni potřebujete reformu!“ My VŠICHNI potřebujeme reformu! Kdy ji potřebujeme? Každý jeden den, ať se děje cokoliv. Pošlete za mnou ty, co říkají „Potřebují reformu!“ a já jim řeknu, „Probuďte se, chytráci!“ Náš božský Spasitel říká: „Přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ A to je něco, co se musí dít každý den.

Jde o to, že každá jednotlivá duše je povolána tak, že Duch Svatý nás volá, abychom proměnili všechny události našeho života – úspěchy, selhání, radosti, smutky, ctnosti a dokonce hříchy – proměnili je v naše osobní pokání a následování našeho Pána Ježíše Krista. Legionáři Kristovi byli vybudováni a udržování hlubokou christologickou teologií a zbožností. To vás v této chvíli staví do nejlepšího postavení. Toto není Legie nikoho kromě Krista.

Když se podíváte na světová náboženství… …v těchto náboženstvích, Bůh nikdy netrpí… Ale v křesťanství Bůh trpí. Neuvěřitelná, nemožná myšlenka. Absolutní, nekonečné, božské bytí, věčné, neproměnné… Že může plakat: To je tajemství Vtělení. Kristus přichází a pláče s námi. Máme nemyslitelnou skutečnost Boha, který umírá. Nepochopitelnou. Teologicky máme díky koncilům vysvětlení, jak se to mohlo stát, ale je to tajemství všech tajemství. A pobožnosti staletí, zvláště Nejsvětější srdce, odhalují, že Kristus s námi tajuplným způsobem trpí i dnes.

Papež Jan Pavel II. citoval francouzského spisovatele Léona Bloye, že „Kristus je na svém kříži do konce světa ve svém Mystickém těle.“ A tak Kristus trpí s vámi velmi zvláštním způsobem.

Promluva Otce Benedikta je osvěžující. Díky za ni!

Měl jsem v posledních dnech pocit, že všechny katolické publicisty a blogery posedl likvidační amok. Předhánějí se v tom, kdo bude důrazněji požadovat co nejrychlejší rozpuštění Legie a Regnum Christi. Výjimkou nejsou ani konzervativní autoři a jinak rozumní lidé, jako je Damian Thompson.

Těžko nevzpomenout na rok 1773, kdy papež Klement XIV. vyhověl požadavkům dobrých katolíků (zejména evropských panovníků) a zrušil jezuity. Tragická ironie byla v tom, že kritikům Tovaryšstva Ježíšova vadilo hlavně papeženství řádu. Papež vyšel vstříc veřejnému mínění v Církvi a… zničil jednu ze svých hlavních opor. Jezuité nicméně přežili v Rusku, kde je Kateřina Veliká chtěla zachovat a v různých kněžských sdruženích, do nichž se „rozpustili“. V roce 1814 Pius VII. řád znovu obnovil. Ten však už nikdy nedosáhl někdejšího významu.

Když si katolická inteligence vezme do hlavy nějaké heslo (Zrušte je, bídáky!), chová se podobně racionálně a nezávisle, jako fanoušci Baníku.

Prý jsou sekta, zhoubný kult! Ukažte mi nějaký katolický řád, o kterém se to nedá říci, když se chce! Steven Hassan, klasik anticult movement, považuje za jednu z nejsilnějších indicií sektářského charakteru nějaké skupiny… povinný celibát. Nakonec ze svého seznamu sekt vyjímá tradiční katolické řády i budhistické kláštery, ale jen s poukazem na jejich staletou osvědčenost.

Kolik má papež k dispozici společenství žijících intenzívním duchovním životem a absolutně věrných katolické nauce? Řádů s dostatkem povolání? Může si Církev dovolit vyhnat na ulici těch 2500 potenciálních kněží, kteří studují v seminářích Legie? Já vím, já vím, diecézní a řeholní semináře by tam poslaly své náboráře. A které řády a diecéze si přerozdělí těch 200 škol, které vybudovalo a o které pečuje Regnum Christi?

Dějiny Církve jsou jeden velký průšvih. A jeden velký zázrak Boží milosti.

Legionáři zatím na slovo poslouchají všechny příkazy z Říma. A ať už mají jakékoliv vnitřní problémy (rozhodně netvrdím, že žádné nemají) – dokud se pevně drží mateřské ruky Církve, nemohou skutečně padnout.

Řád, který poslouchá papeže, je vždycky reformovatelný, pokud je to nutné.

Read Full Post »

Psal jsem (tady a tady) o nepěkných odhaleních týkajících se P. Marciala Maciela Degollada LC, zakladatele řádu Legionáři Kristovi a hnutí Regnum Christi. K tématu…

Zatím není nic nového. Podle všeho probíhá intenzívní aktivita na straně řádu a hnutí i římské kurie. Jejím výsledkem bude pravděpodobně nějaká forma papežské vizitace (pokud už neprobíhá) v řádu, nějaké veřejné prohlášení (řádu, Církve nebo společné) a snad vyjasnění situace, které umožní začít pracovat na nápravě a uzdravení způsobených zranění.

Jedním z nejnaléhavějších kroků je zjistit, zda obvinění P. Maciela z pohlavního zneužívání byla oprávněná, omluvit se případným obětem a odškodnit je.

Celý proces může trvat dlouho a bude bolestivý. Může vést i ke zrušení nebo samovolnému rozpadu řádu a hnutí, které jsou dílem P. Maciela. Pro Církev by to ovšem byla velká ztráta, protože toto dvojdílné společenství provozuje velmi aktivní apoštolát v mnoha zemích.

Když P. Maciel před rokem zemřel, nenavštívil jeho pohřeb žádný vatikánský funkcionář a papež ani nikdo z jeho spolupracovníků neposlal řádu a hnutí žádnou kondolenci. To je velmi neobvyklé a svědčí to o tom, že vnímání P. Maciela ve Vatikánu bylo už před rokem nanejvýš kritické. Totéž však v žádném případě nelze říci o tom, jak Církev pohlíží na jeho duchovní děti.

P. Jonathan Morris, LC:

Když dospělý člověk, který dlouhou dobu miloval svého otce, zjistí, že jeho otec nebyl přesně tím otcem, kterého znal… to je to, co se teď děje s námi.

P. James Farfaglia je bývalý legionář, nyní diecézní kněz. Z řádu odešel po nějakém velkém sporu, který neupřesňuje, nicméně vzpomíná:

Ačkoliv jsem opravdu miloval práci v Chetumal, muselo se stát něco velkého, aby mě to dostalo z Legie. Na svůj život s Legií Kristovou mám velmi milé vzpomínky. Jsem velmi vděčný za formaci, kterou jsem tam dostal. To, co dělám teď, bych bez té formace nikdy nemohl dělat. Žil jsem mezi svatými. Opravdu mi chybí ten smích. Vždycky tam byl smích. Legionáři jsou velmi šťastná skupina mužů.

Je ovšem třeba dodat, že mnoho bývalých členů Legie je vůči řádu naopak velmi kritických, i když pochopitelně nemluvím o lidech případně zneužitých. Bývá to poměrně obvyklé a zvenčí je velmi těžké posoudit míru objektivity podobných svědectví. Není pochyb o tom, že skandál P. Maciela zvyšuje hodnověrnost těchto kritiků.

Na YouTube kanálech Legionářů Krista a Regnum Christi lze najít několik videí z nedávné doby, na kterých jim vyjadřují podporu přední vatikánští představitelé.

Kardinál Franc Rodé, CM, prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, navštívil 10. 12. 2008 v Santiagu de Chile základní školu a univerzitu Regnum Christi. Hnutí jen v Chile provozuje 15 škol, z toho čtyři v hlavním městě.

Kardinál Rodé je vlastně přímým nadřízeným P. Álvara Corcuery LC, generálního představeného legionářů. Nadřízeným Rodého je papež.

V polovině ledna proběhl v Ciudad de México VI. Světový kongres rodin. Zůčastnil se jej také kardinál Stanisław Ryłko, prezident Pontifikální rady pro laiky, pod kterou spadá hnutí Regnum Christi. Také on je podřízen přímo Svatému otci. Po skončení kongresu navštívil kard. Ryłko několik apoštolských děl hnutí a promluvil k jeho členům.

Rodé a Ryłko patří nepochybně k těm, kteří mají plné ruce práce na nápravě situace vzniklé dvojím životem P. Maciela.

Je pozoruhodné, jak životaschopné organizace založil morálně problematický člověk. Kdyby se jednalo o obchodně úspěšné firmy, bylo by snadné je oddělit od jeho osobního života a posuzovat naprosto separátně. Také jejich zaměstnanci by nejspíše nebyli jeho osobním životem nijak demoralizováni. Ale u církevních apoštolských organizací to takto oddělit nejde. Prvním cílem každého apoštolátu, ať už řeholního nebo jiného, je svatost jeho členů – to je základní pravidlo. A představený musí jít příkladem.

Lze očekávat, že nějaké institucionální deformace, které musí být napraveny, tam přece jenom jsou. A mnozí členové těchto institutů se asi právě v této chvíli rozhodují, zda pokračovat dál, nebo odejít.

To, co se v těchto dnech odehrává, je skutečné drama s otevřeným koncem. Papež, kardinálové i muži a ženy z Legie Kristovy a Regnum Christi teď opravdu potřebují podporu naší modlitby.

Read Full Post »

Stejně jako Vatikán nebo třeba Opus Dei má nyní svůj kanál na YouTube také Hnutí pro život Česká republika.

http://www.youtube.com/hpzcr

Je tam zatím jen jediné video – pozvánka na Pochod pro život 28. 3. 2009 v Praze. Už jsem je tady uváděl, ale stojí za připomenutí. Je to už za čtyři týdny.

Read Full Post »

Kanál Svatého Stolce na YouTube byl oficiálně otevřen dnes, přestože je zaregistrován již od roku 2005:

http://www.youtube.com/vatican

Žel, videa z kanálu na žádost Vatikánu nelze vkládat na vlastní webové stránky. Přestože si jsem vědom rizik spojených se sdílením videí, nejsem si jist, zda to je správné řešení. Ta videa by byla jistě velice populární, sám bych je do svého blogu vkládal velmi často.

Je ovšem pravda, že pak hrozí jejich zobrazení v nechutném a blasfemickém kontextu. A možná by to nebylo vzácné. Asi je zvolené řešení vhodnější alespoň pro začátek, ale přimlouval bych se za to, aby bylo po jisté době vyhodnoceno, znovu zváženo a sdílení případně na zkoušku na čas povoleno.

Read Full Post »