Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Velikonoce’

Jak by asi vypadal Exodus Židů z Egypta dnes? Na Aish.com v tom mají jasno. 🙂

via First Things

Read Full Post »

Pán můj a Bůh můj!

(Jan 20, 28)

Požehnané svátky zmrtvýchvstání Ježíše Krista přeje Oslík!

Obraz Pochybující Tomáš namaloval Caravaggio v letech 1602-1603.

Velikonoční chvalozpěv Exsultet zpívá jáhen o Vigilii zmrtvýchvstání.

Část I:

Část II:

Read Full Post »

Papežovo velikonoční požehnání Městu a světu:

Český text poselství Svatého Otce:

…Zmrtvýchvstání proto není teorie, ale historická skutečnost zjevená Člověkem Ježíšem Kristem skrze Jeho „paschu“, Jeho „přejití“, které otevřelo „novou cestu“ mezi zemí a Nebem (srov. Žid 10,20). Není to mýtus, ani sen, není to vize, ani utopie, není to pohádka, ale jedinečná a neopakovatelná událost: Ježíš Nazaretský, Mariin Syn, který byl v pátek při západu slunce sňat z kříže a pohřben, vítězně opustil hrob. Ráno prvního dne po sobotě totiž Petr a Jan nalezli prázdný hrob. Magdaléna a ostatní ženy potkaly Ježíše zmrtvýchvstalého; rozpoznali Ho také dva učedníci z Emauz při lámání chleba; večer se Zmrtvýchvstalý ukázal apoštolům ve večeřadle a potom mnoha dalším učedníkům v Galileji.

Zvěst o zmrtvýchvstání Páně osvěcuje temné zóny světa, ve kterém žijeme. Mám na mysli hlavně materialismus a nihilismus, tedy takové vidění světa, které neumí transcendovat to, co lze experimentálně konstatovat, a bezútěšně se hroutí do pocitu prázdnoty, která je prý definitivním přístavem lidské existence. Faktem je, že kdyby Kristus nevstal z mrtvých, „prázdnota“ by musela mít převahu. Pokud odstraníme Krista a Jeho zmrtvýchvstání, nemá člověk východisko a každá jeho naděje zůstane iluzí. Právě dnes však mocně zní zvěst o Pánově zmrtvýchvstání, která je odpovědí na opakovanou otázku skeptiků, kterou přináší také biblická kniha Kazatel: „Je něco, o čem lze říci: »Hleď, to je cosi nového«?“ (Kaz 1,10). Ano, odpovídáme: velikonoční jitro učinilo novým všechno. Mors et vita duello confixere mirando: dux vitae mortuus regnat virus – Střetli se v divném souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval. Toto je novost! Novost, která mění existenci každého, kdo ji přijímá, jako se stalo v životě svatých. Tak, jak tomu je například u svatého Pavla. …

Read Full Post »

Kristus vpravdě vstal z mrtvých!

Giotto di Bondone (1267 - 1337), Nedotýkej se mne!

Giotto di Bondone, Nedotýkej se mne! (Cyklus v Cappella degli Scrovegni.)

 

Georg Friedrich Händel, oratorium Mesiáš, Halleluja, London Symphony Orchestra, dir. Sir Colin Davis, XII 2006:


Read Full Post »

Giotto di Bondone (1267 - 1337), Ukřižování

Giotto di Bondone (1267 - 1337), Ukřižování

 

Giotto di Bondone (1267 - 1337), Truchlení

Giotto di Bondone, Truchlení

 

Křížová cesta v římských uličkách, 2009

Křížová cesta v římských uličkách, 2009

 

Tomás Luis de Victoria (1548-1611), „španělský Palestrina“, Tenebrae Responsories – O vos omnes, The Sixteen, dir. Harry Christopher.

 

O vos omnes qui transitis per viam:
attendite et videte
si est dolor sicut dolor meus.
Attendite, universi populi, et videte dolorem meum.
Si est dolor similis sicut dolor meus.

 

Read Full Post »

Dnešního dne před necelými dvěma tisíci lety Pán Ježíš ustanovil Eucharistii.

Giotto di Bondone (1267 - 1337), Poslední večeře

Giotto di Bondone (1267 - 1337), Poslední večeře

 

Johann Sebastian Bach, Matoušovy pašije (BWV 244), části 8-11 (alternativní čísl. 12-17), pojednávající o poslední večeři Páně. Koopman – Amsterdam Baroque Orchestra a sólisté:

 

Text:

8. Aria S
Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Blute nur, du liebes Herz!
Ach! ein Kind, das du erzogen,
Das an deiner Brust gesogen,
Droht den Pfleger zu ermorden,
Denn es ist zur Schlange worden.
9a. Recitativo T
Continuo
Evangelist
Aber am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:
9b. Coro
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Wo willst du, dass wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen?
9c. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Continuo
Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Er sprach:
Jesus
Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lasst dir sagen: Meine Zeit ist hier, ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern.
Evangelist
Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er:
Jesus
Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten.
9d. Recitativo T
Continuo
Evangelist
Und sie wurden sehr betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm:
9e. Coro
Violino I/II, Viola, Continuo
Herr, bin ich’s?
10. Choral
Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’Alto, Viola col Tenore, Continuo
Ich bin’s, ich sollte büßen,
An Händen und an Füßen
Gebunden in der Höll.
Die Geißeln und die Banden
Und was du ausgestanden,
Das hat verdienet meine Seel.
11. Recitativo T B.I B.II
Violino I/II, Viola, Continuo
Evangelist (T), Jesus (B.I), Judas (B.II)
Evangelist
Er antwortete und sprach:
Jesus
Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn gehet zwar dahin, wie von ihm geschrieben stehet; doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird! Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre.
Evangelist
Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach:
Judas
Bin ich’s, Rabbi?
Evangelist
Er sprach zu ihm:
Jesus
Du sagest’s.
Evangelist
Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach’s und gab’s den Jüngern und sprach:
Jesus
Nehmet, esset, das ist mein Leib.
Evangelist
Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach:
Jesus
Trinket alle daraus; das ist mein Blut des neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an ‚nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, da ich’s neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.

 

Read Full Post »