Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘svědectví’

Na Radiu Vatikán jsem dnes vyprávěl tento malý pravdivý příběh. Nebo vlastně dva příběhy.

Bylo jí necelých třináct let, když jí – vyhlášené krásce ze středně významné římské rodiny – nabídl sňatek syn prefekta. „Ať mne dostane ten, který si mne vyvolil jako první, Pán Ježíš!“ odpovídá dívka. Otec nápadníka ji obviní z modlářství a později ještě z čarodějnictví. Je odvedena do veřejného domu a svlečena, vlasy však milosrdně zahalí její tělo. Nikdo se jí ani nedotkne. Poté se ji neúspěšně pokusí upálit a nakonec jí setnou hlavu. Píše se rok 304, císařem je Dioklecián a příklad svaté Anežky Římské spustí vlnu obrácení mezi římskou patricijskou mládeží.

Je jí patnáct let a právě nastoupila na střední školu. Třída absolvuje adaptační kurs pro studenty prvního ročníku, který pořádá externí agentura. Je páteční večer, šero, svítí svíčky. Instruktor hovoří tlumeným hlasem: „Kdo souhlasí se sebevraždou, postaví se doprava. Kdo nesouhlasí, postaví se doleva. Jeden student z každé skupinky svůj názor vysvětlí.“ Třída se rozdělí na dvě stejně velké poloviny, naše nadšená začínající studentka je na straně odpůrců sebevraždy. „Trest smrti. Souhlasící doprava, nesouhlasící doleva.“ Ve velikosti obou skupin je již patrný rozdíl. „Potrat!“ Na straně nesouhlasících stojí jen pár dětí. A hra pokračuje: Antikoncepce! Manželská nevěra! Jediná studentka stojí proti celé třídě včetně učitelky. Porno! Homosexuální styk! Skupinový sex! Naše málo adaptovaná studentka je téměř celý zbytek hry osamocena, a dokud je schopná mluvit, vysvětluje. Potom již jen mlčky stojí.

Píše se rok 2010 a v České republice vládne demokracie. Nikomu nehrozí upalování ani usekávání hlav a většině lidí ani nucená prostituce. Hrozí nám jen osvědčené psychologické hry, které „nenásilně“ vedou děti k tomu, aby přijaly konformní názory mýlící se většiny. Pořádá je ministerstvem školství akreditovaná agentura Signum.

Za Adélou Semínovou přijde později několik spolužaček a poděkuje jí za její statečnost a příklad. Nikdo se jí nesměje.

David Petrla

16. září vyšel na blogu Michala Semína a v tištěných Lidových novinách tento článek o stejné události:

Milé děti, máte snad něco proti orgiím?

Read Full Post »

Namrata Nayak po útoku

Namrata Nayak po útoku (foto Asia News)

26. srpna 2008 zaútočili hinduističtí extremisté v indickém státě Orissa na dům křesťanské rodiny. V domě bylo v té době pouze několik dětí, sourozenců, kteří se skryli v malé koupelně. (Podle jiné verze události tam s nimi byla i matka. Otec je již dříve opustil.)

Útočníci dům zapálili a při odchodu nechali v nočním stolku šrapnel. Když děti vyběhly z úkrytu, bomba vybuchla a popálila a pořezala Namratu na 40 % těla. Ostatním se nic nestalo a matka se pak bez mužské pomoci a zcela bez prostředků snažila dceru dostat do nemocnice vzdálené 50 km, což trvalo 12 hodin.

Namrata strávila v nemocnici 45 dní. Její rány se prý velmi rychle hojí a její známí říkají, že kolem sebe šíří radostnou náladu.

Namrata násilníkům odpustila a říká, že se chce stát misionářkou.

Její slova jsou slovy dospělé a moudré ženy:

„Svět viděl moji tvář zničenou ohněm, teď musí poznat můj úsměv plný lásky a míru… chci svůj život věnovat šíření Evangelia.“

„Vánoce jsou časem díků dítěti Ježíši, který mě zachránil z ohně a zachránil moji tvář, která byla znetvořená a zraněná…

Je tolik bolesti a utrpení a já nevím, jak dlouho nás budou chránit speciální síly,“ řekla Asia News. „Ale Vánoce jsou časem vděčnosti. Bojím se, že můj lid bude dále napadán, ale to je náš život. Když Bůh zachránil mne, může zachránit také ostatní křesťany.

Namrata… řekla UCA News, že se chce stát misionářkou, aby kázala Ježíše svým nepřátelům, ne pouze svým přátelům. „Byli to naši nepřátelé, kdo mě udělali odvážnou a odhodlanou.“

Na otázku, zda se nebojí být křesťankou, dívka odpověděla, že nejenom zůstane křesťankou, ale chce se stát kazatelkou (pracharak). „Chci zpívat a tančit o Vánocích, všem rozdávat sušenky a sladkosti a přát šťastné narozeniny mému Ježíši.“

Její matka Sudhamani říká:

„Když odejdeme, budeme tuláky. Vánoce přináší naději, naděje je teď naším jediným pokladem: jsme chudí, a teď bylo zničeno i to málo, co jsme měli. Ale Vánoce znamenají, že se narodil Kristus, a každé narození znamená nový život. Ježíš sestoupil z nebes, aby nás zachránil z této bídy, z bolesti, ze zavržení, z našeho bezdomovství. Jeho moc nás naplňuje nadějí, láskou a odpuštěním.“

Namrata Nayak s matkou - nevim, zda před útokem, nebo téměř dokonale uzdravená po útoku. Podle kontextu v článku na UCA News.com, z něhož fotka pocházi, je to foceno v prosinci, tedy necelé čtyři měsice po útoku. Což je takřka neuvěřitelné.

Namrata Nayak s matkou. Podle článku na UCA News.com, z něhož fotka pochází, je to foceno v prosinci, tedy necelé čtyři měsíce po útoku. Což je takřka neuvěřitelné.

O Namratě informuje blogerka Anchoress (rekluza). Citáty pochází z článků na World Net Daily, Union of Catholic Asian News, Catholic Online.

Read Full Post »