Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Státní sekretariát Svatého Stolce’

Radio Vaticana: Sdělení státního sekretariátu Svatého stolce

Vzhledem k reakcím, které vyvolal nedávný dekret Kongregace pro biskupy, jímž byla sňata exkomunikace ze čtyř biskupů Bratrstva sv. Pia X. a v souvislosti s negacionistickým či redukcionistickým prohlášením o Shoa ze strany biskupa Williamsona, patřícího k tomuto Bratrstvu, je potřebné vyjasnit některé aspekty celé záležitosti.

1. Zrušení exkomunikace

Dekret Kongregace pro biskupy datovaný 21. ledna 2009 byl aktem, kterým Svatý otec vyšel dobrotivě vstříc opakovaným žádostem generálního představeného Bratrstva sv. Pia X. Papež chtěl odstranit překážku, která bránila zahájení dialogu. Nyní se očekává, že stejnou ochotu vyjádří také oni čtyři biskupové úplným přijetím nauky a discipliny církve.

Závažný trest exkomunikace latae sententiae, do níž čtyři biskupové upadli 30. června 1988 a formálně byla prohlášena 1. července téhož roku, byl důsledkem jejich nedovoleného svěcení Mons. Marcelem Lefebvrem.

Zrušení exkomunikace sňalo ze čtyř biskupů závažný kanonický trest, ale nezměnilo právní situaci Bratrstva sv. Pia X., které dosud nepožívá žádného kanonického uznání ze strany katolické církve. Také čtyři biskupové, třebaže je z nich sňata exkomunikace, nezastávají v církvi kanonickou funkci a nevykonávají v ní dovoleně službu.

2. Tradice, nauka a 2. vatikánský koncil

Pro budoucí uznání Bratrstva sv. Pia X. je nezbytnou podmínkou plné uznání 2.vatikánského koncilu a učitelského úřadu papežů Jana XXIII., Pavla VI., Jana Pavla I., Jana Pavla II. a Benedikta XVI.

Jak už stanovil dekret z 21. ledna 2009, Svatý stolec neopomine žádnou vhodnou příležitost k prohloubení dosud otevřených otázek s dotyčnými, aby tak mohlo být dosaženo plného a uspokojivého řešení problémů, které stály na počátku tohoto bolestného zlomu.

3. Prohlášení o Shoa

Postoj Mons. Williamsona k Shoa je absolutně nepřijatelný a Svatý otec jej rozhodně odmítá, jak to ostatně už sám učinil 28. ledna, když v souvislosti s touto nezměrnou genocidou vyjádřil svou plnou a neoddiskutovatelnou solidaritu s našimi bratry, nositeli První smlouvy, a prohlásil, že památka oné děsivé genocidy nutně vede „lidstvo k přemýšlení o nepředvídatelné moci zla, ovládne-li srdce člověka“ a dodal, že Shoa zůstává „pro všechny varováním před jejím zapomenutím, negováním či redukováním, protože násilí proti jediné lidské bytosti je násilím proti všem“.

Biskup Williamson se bude muset v souvislosti s přijetím biskupské funkce v církvi absolutně jednoznačně a veřejně vzdát svých postojů k Shoa, které Svatému otci v okamžiku zrušení exkomunikace nebyly známy.

Svatý otec prosí všechny věřící o modlitby, aby Pán osvítil cestu církve. Kéž roste úsilí pastýřů a všech věřících v podpoře delikátního a závažného poslání Nástupce apoštola Petra jakožto „strážce jednoty“ církve.

Ve Vatikánu, 4. února 2009.

********

Komentář Oslíka:

Dovolím si malou poznámku.
 
Podobné prohlášení mělo podle mého názoru doprovázet nebo dokonce předcházet už samo sejmutí exkomunikací. Negativní reakce způsobené nepochopením podstaty a smyslu onoho aktu mohly být poloviční nebo ještě menší.
 
Není pochyb o tom, že část protestů proti papežovu rozhodnutí byla vedena jednoduše zlým úmyslem a před těmi úniku nebylo. Je ale přece jenom škoda těch zbytečných nepochopení, která myslím tvořila většinu pohoršených ohlasů.

Read Full Post »