Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Richard John Neuhaus’

Dnes odešel velký americký kněz kanadského původu, P. Richard John Neuhaus. Zesnul v dvaasedmdesáti letech na komplikace provázející rakovinu. Byl hospitalizován den po Vánocích.

P. Richard John Neuhaus

P. Richard John Neuhaus

Před časem jsem zde začal cyklus malých portrétů konvertitů ke katolicismu. Zůstalo zatím u prvního medailónku – věnovaného právě Otci Johnovi:

Katoličtí konvertité: P. Richard John Neuhaus

Popisuji v něm životní příběh Otce Johna Neuhause. Po otci se stal lutheránským pastorem a později katolickým knězem. Byl také skvělým intelektuálem a publicistou. Založil časopis First things (První věci). Zde se s ním redakce loučí.

Jeho hlavními tématy byla náboženská svoboda v demokracii (kterou považoval za ohroženou), kultura života a velmi hluboce chápaný ekumenismus. Pro jeho promluvy a články byl charakteristický věcný, apelativní a současně optimistický tón, přímost a poctivost, srozumitelnost a jasnost výkladů i argumentů.

Raymond Arroyo, vedoucí zpravodajství televizní stanice EWTN, napsal v nekrologu ve Wall Street Journalu:

11. dubna 2005 jsem vstoupil do Baziliky Sv. Petra v Římě se svým přítelem Otcem Richardem Johnem Neuhausem, abychom projevili úctu nedávno zesnulému papeži Janu Pavlu II. Po pokleknutí před tělem pontifika jsem poznamenal, jak malý papež vypadal: „To nebyl on. On tady není,“ řekl jsem. „Ne,“ řekl Otec Neuhaus. „Je tady. Toto jsou ostatky, které zde byly zanechány životem, jaký už nejspíše nespatříme, a teď s námi všemi čekají na vzkříšení mrtvých, poslední potvrzení naděje, kterou hlásal.“

O společném komentování návštěvy Benedikta XVI. v USA na EWTN: Když jsem divákům oznámil, že se papež setká s americkými biskupy v kryptě Národní baziliky ve Washingtonu, Otec Neuhaus špičkoval: „Vhodné úložiště pro americký episkopát.“

 

Laura a já jsme zarmouceni smrtí Otce Richarda Johna Neuhause. Otec Neuhaus byl inspirativní vůdce, obdivovaný teolog a uznávaný autor, který svůj život věnoval službě Všemohoucímu a zdokonalení našeho světa. Byl mi také vzácným přítelem a cenil jsem si jeho moudré rady a vedení. Naše myšlenky a modlitby jsou v této těžké chvíli s rodinou, přáteli a spolukněžími Otce Neuhause.

 

Desetiminutová ukázka z životopisného filmu:

 

First Things zde publikovaly fotografie ze života Otce Neuhause. Tady jsou dvě z nich:

Mladý lutherský pastor John Neuhaus (vpravo) s Martinem Lutherem Kingem

Mladý lutherský pastor Rev. John Neuhaus (vpravo) s Martinem Lutherem Kingem (foto First Things)

P. John Neuhaus s Janem Pavlem II. (foto First Things)

P. John Neuhaus s Janem Pavlem II. (foto First Things)

 

Otče Richarde Johne, odpočívej v pokoji!

 

Chystám se zde na blogu publikovat některý z esejů P. Neuhause přeložený do češtiny.

Read Full Post »

Je na světě staronová móda – stát se katolíkem. Žert? Kdepak… opravdu se v některých zemích objevují vlny konverzí ke katolicismu, a to včetně prominentních osobností. Výrazným příkladem je současná Severní Amerika.

Rád bych zde stručně představil několik zajímavých konvertitů ke katolicismu, současných i historických. Mohl by z toho být seriál (neslibuj, troubo!), ale raději napíšu první příspěvek tak, aby měl smysl, i kdyby žádné pokračování nepřišlo.

Seznamte se – velká konzervativní osobnost současné Ameriky, P. Richard John Neuhaus.

P. Richard John Neuhaus

P. Richard John Neuhaus

P. Richard John Neuhaus

Richard John Neuhaus se narodil v Kanadě v roce 1936, ale přestěhoval se do USA. Podle příkladu svého otce se v roce 1960 stal luteránským pastorem.

Sloužil v chudé brooklynské farnosti a v šedesátých letech se naplno zapojil do tehdejšího sociálního, antirasistického a protiválečného hnutí. Odmítl však akceptovat příklon hnutí k levicovému radikalismu a k prosazování potratů, proto se s ním rozešel.

Svoji nejznámější knihu vydal v roce 1984:

The Naked Public Square: Religion and Democracy in America
(Nahý veřejný prostor: Náboženství a demokracie v Americe)

Některé klíčové teze, které představil v této knize, později poopravil v sérii článků v rubrice The Public Square v časopise First things, které vychází i jako sborníky.

Jde o reflexe o místě náboženství ve veřejném životě. To je Neuhausovo hlavní téma, které promýšlí s pozoruhodnou hloubkou a také o něm strhujícím způsobem přednáší (zkuste najít na internetu nějaké nahrávky v MP3). Jeho nejtrefnější postřehy se ale týkají Ameriky a nejsou přímo přenosné do evropského prostředí.

Neuhausovy knihy a vybrané články

Neuhaus se hlásil ke střednímu proudu (ELCA) americké Lutherské církve, ale názorově byl stále konzervativnější. Byl považován za jednoho z nejvýraznějších amerických protestantských intelektuálů a těšil se značné popularitě. Jeho oznámení v roce 1990, že se rozhodl stát katolíkem, proto vyvolalo velké pozdvižení. Neuhaus nebyl ženatý a v roce 1991 přijal katolické kněžské svěcení.

V roce 1990 Neuhaus založil ekumenický časopis o otázkách vztahu náboženství, kultury a společnosti:

First things (První věci)

Časopis je orientovaný konzervativně a důsledně pro život, ale současně je velmi ekumenický – mírně snad převažují příspěvky katolických autorů, ale najdete zde i mnoho textů s příchutí protestantismu či judaismu, méně často jiných náboženství.

O pohodě, jaká panuje v týmu First things, si uděláte představu z tohoto příspěvku v jejich blogu:

How We Spend Our Evenings

(Hosté na fotografiích jsou vesměs populární američtí konzervativci, u nás je známý asi jen George Weigel, mj. autor životopisu Jana Pavla II. Mimochodem, poznáte hudební nástroj, na který hraje Joseph Bottum? 🙂 )

K autorům pravidelně publikujícím ve First things patří například částicový fyzik Stephen M. Barr. Jeden jeho článek, o duši, (i když ne z First things) vyšel nedávno v českém překladu na webu Občanského institutu.

Co ještě dodat k otci Neuhausovi? Snad to, že je už hezkých pár desetiletí fanouškem Josepha Ratzingera a vždycky tvrdil, že se jednou stane papežem. Závěr posledního konkláve jsem sledoval na EWTN. Jedním z komentátorů ve studiu byl P. Neuhaus. Jeho nepředstírané nadšení poté, co nový papež vyšel na balkon, si dodnes živě pamatuji. 🙂

Což mě přivádí k dalšímu bodu – P. John asi zná emailovou adresu Ducha Svatého. Jeho komentáře k dění v církvi a někdy i předpovědi budoucího vývoje patří k nejpronikavějším a patří k těm, co… no prostě mají často pravdu.

Tak tento článek se mi psal opravdu příjemně. Je snadné psát o lidech, které máte rádi.

Read Full Post »