Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Polsko’

Před čtyřmi lety, 2. dubna 2005, odešel do nebeského království papež Jan Pavel II.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.

Pocta Svatému Otci Janu Pavlu II. (Salt+Light Television):

Benedikt XVI. sloužil mši svatou k výročí smrti Jana Pavla II.:

Jako citlivý otec a pozorný vychovatel ukazoval bezpečné a pevné opěrné body, jež jsou nezbytné pro všechny, zejména pro mládež. Tato nová generace přišla v hodinu jeho agónie a smrti manifestovat, že porozuměla jeho učení, když se mlčky shromáždila na náměstí sv. Petra a na mnoha jiných místech světa. Mladí cítili, že jeho odchod znamená ztrátu, umíral jejich „Papež“, kterého považovali za „svého otce“ ve víře. A zároveň vnímali, že jim zanechává jako odkaz svou odvahu a důslednost svého svědectví.

Celá papežova homilie.

Mše svatá ke 4. výročí smrti Jana Pavla II.

Mše svatá ke 4. výročí smrti Jana Pavla II. Svatý Otec podává svaté přijímání.

Benedikt XVI. prochází kolem sestry Tobiany, která se starala o Jana Pavla II. v jeho posledních dnech (foto AP).

Benedikt XVI. prochází kolem sestry Tobiany, která se starala o Jana Pavla II. v jeho posledních dnech (foto AP).

Jane Pavle, oroduj za nás!

Read Full Post »