Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Narození Páně’

Pěknou americkou koledu zpívají Tonus Peregrinus:

We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain
Following yonder star

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy Perfect Light

Born a King on Bethlehem’s plain
Gold I bring to crown Him again
King forever, ceasing never
Over us all to rein

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Frankincense to offer have I
Incense owns a Deity nigh
Pray’r and praising, all men raising
Worship Him, God most high

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes of life of gathering gloom
Sorrowing, sighing, bleeding, dying
Sealed in the stone-cold tomb

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Glorious now behold Him arise
King and God and Sacrifice
Alleluia, Alleluia
Earth to heav’n replies

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Autorem textu i hudby je americký pastor episkopální církve John Henry Hopkins Jr. (viz www.flutetunes.com)

Obrazy, které se postupně objevují na videu:

1. James Tissot: The Wise Men Journeying to Betlehem (1886-94)
2. Sir Edward Burne-Jones: The Star Of Betlehem (1888-91)
3. Giovanni Battista Tiepolo: Adoration of the Magi (1753)
4. Joseph Highmore: The Adoration of the Magi (1750)
5. James Tissot: The Adoration of the Magi (1886-94)
6. Diego Velázquez: The Adoration of the Magi (1619)
7. He Qi: The Magi
8. Albrecht Dürer: The Adoration of the Magi (1504-05)
9. Rembrandt: Adoration of the Magi (1632)
10. Federico Barocci: The Adoration of the Magi (1561-63)
11. Albert Herbert: Epiphany (1962)
12. Gentile da Fabriano: The Adoration of the Magi, detail (1422)
13. Jim Janknegt: Adoration of the Kings
14. Hieronymus Bosch: The Adoration of the Magi, detail (ca. 1495)
15. Leonaert Bramer: The Adoration of the Magi (ca. 1633-35)
16. Jan de Bray: Adoration of the Magi (1658)
17. Quentin Massys: The Adoration of the Magi (1526)
18. The Three Wise Men, African Mafa
19. Carlo Maratti: Adoration of the Magi (In Garland) (ca. 1700)

Via The Anchoress.

Read Full Post »

Padli na zem a klaněli se mu.

Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary:

zlato, kadidlo a myrhu.

Mt 2, 11

Abychom v roce 2010 dělali jen správné věci,

přeje Oslík

Autorem obrazu Klanění mudrců je Antonio da Correggio.

Read Full Post »

Los Angeles Times publikovaly článek Greatest gift for Iraqi Christians — returning home.

Stovky rodin se vracejí z exilu. Bezpečnost se zlepšila a věřící na vánočních bohoslužbách doufají v mír. Ale násilí není nikdy daleko.

Před třemi lety se an dveřích Lity Kaseer objevil dopis. Obsahoval kulku a jednoslovnou zprávu: „Odejděte.“

Kaseerová odjela, spolu se stovkami dalších křesťanských rodin ze čtvrti Dora v jihozápadním Bagdádu, kdysi živé křesťanské komunity.

Letos se vrátila ze Sýrie a ve čtvrtek navštívila se svým manželem a sedmiletým synem křesťanskou mši.

Ve čtvrtek zaplnilo nejméně 600 věřících katolický kostel Panny Marie ve čtvrti Karada, s oltářem ozdobeným rudozlatě blikajícím vánočním stromkem.

Otec Boutros Haddad, zdejší farář, řekl, že tolik věřících zde neviděl celá léta.

„Už je to dávno, co jsme se cítili tak šťastní, jako teď,“ řekl Haddad.  „Jsme šťastní kvůli míru. Nejsme šťastni jen kvůli křesťanům, ale také kvůli Kurdům, Arabům, Chaldejcům. Cítíme se šťastni za všechny v Iráku, protože jsme bratři. Modleme se za mír.“

Poprvé v dějinách vyhlásila vláda Vánoce státním svátkem. …

 

Slavnost Narozeni Páně v Bagdádu (foto Saad Khalaf, Los Angeles Times)

Slavnost Narození Páně v Bagdádu (foto Saad Khalaf, Los Angeles Times)

Další fotografie.

Deo Gratias!

Read Full Post »

Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu.

Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.

(Lukáš 2, 4 a násl.)

Přemýšleli jste někdy o tomto příběhu z hlediska svatého Josefa? Jak temné musely být pro něj tyto dny? Namáhavá cesta s manželkou v pokročilém stádiu těhotenství, ztráta možnosti ubytování… Z jiných míst v Evangeliu je zřejmé, jak zodpovědným a rozvážným člověkem svatý Josef byl, nepochybně se na cestu vydal, protože to bylo nutné, a připravil ji, jak jen to bylo možné. Všechno se ale zhroutilo… Kde rychle najít místo pro rodičku, jak je aspoň trochu upravit? Ale neztratil klid a udělal, co bylo potřeba.

Albrecht Altdorfer byl německý malíř začátku 16. století, který je někdy považován za jednoho z prvních krajinářů. Tato vánoční malba je zvláštní, svatá rodina se krčí v koutku rozpadlého stavení, které se zdá být hlavním předmětem zájmu umělce… Ale ukazuje, jak ztraceně musela jejich situace vypadat z lidského hlediska. (Po rozkliknutí se obraz zvětší.)

Albrecht Altdorfer, Narozeni Páně, cca 1513

Albrecht Altdorfer, Narození Páně, cca 1513

 

A přesto na ně Bůh nezapomněl. A lidé také ne. Přicházejí andělé, pastýři, mudrci… Na místě tragického odmítnutí a vypovězení se najednou… koná radostná a pokojná slavnost. Sám Bůh přišel vykoupit svůj lid.

Correggio, Svatá noc, 1528-30

Correggio, Svatá noc, 1528-30

I tento obraz je trochu zvláštní. Svatý Josef, tichý a věrný manžel a pěstoun, je na tomto obraze ukryt v pozadí. Nemusí na sebe upoutávat pozornost. Muž, na kterého se Bůh mohl spolehnout…

Poslechněte si úvodní sbor Bachova Vánočního oratoria (BWVV 248):

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

Akademie für Alte Musik, Rias Kammerchor, Dir. René Jacobs.

Read Full Post »