Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Matka Boží’

Květen je měsíc, který katolíci tradičně věnují Matce Boží. Více než jindy se k ní utíkají a prosí ji o pomoc v různých záležitostech.

Modlíte se růženec? Ne? A zkusili jste to někdy?

Mladí Španělé na videu z roku 2008 nabízejí padesát důvodů, proč s tím začít.

May Feelings I (2008), španělsky s anglickými titulky:

Santiago Requejo (Belomasan), autor filmu, říká:

Na koleji nám jeden přítel, který miluje Elvise Presleyho, hrál jeho písničky. Najednou začal hrát píseň, kterou jsem nikdy předtím neslyšel. Jmenovala se „Zázrak růžence.“ Užasli jsme, jednak, protože to bylo poprvé, co jsme tuto píseň slyšeli, a zadruhé, protože Elvis byl protestant a tudíž pro něj nedávalo smysl dělat píseň o Panně Marii.

Začali jsme o tom mluvit a nakonec jsme pochopili, že pokud Naši Paní uctil Elvis, který byl protestant, měli bychom také něco udělat.

Elvis Presley, Miracle of The Rosary:

Podívejte se také na letošní Santiagovo video May Feelings III.

Read Full Post »

Aloe Entertainment chystá na příští rok film Maria, Matka Kristova.

Film by měl být uveden do kin na Velký pátek 2010 – 2. dubna.

Trailer filmu Mary, Mother of the Christ:

Režie Alejandro Agresti (Dům u jezera). Scénář Benedict Fitzgerald (Umučení Ježíše Krista) a Barbara Nicolosi. Marii hraje Camilla Belle. Nepotvrzeno je obsazení Al Pacina do role Heroda.

Camilla Belle a Steven Strait ve filmu 10 000 let před Kristem.

Camilla Belle a Steven Strait ve filmu 10 000 let před Kristem.

Zdá se, že Hollywood nadále registruje komerční zajímavost náboženských témat, prokázanou filmem Umučení Ježíše Krista. A jako obvykle se věřící modlí za to, aby to alespoň nebyla moc velká katastrofa. Doufejme! Volbu námětu každopádně nelze než pochválit.

Název filmu „Maria, Matka Kristova“ je „nábožensky korektní“ verzí správného Marina titulu „Maria, Matka Boží“ (jedná se o jedno z nejstarších křesťanských dogmat, které dnes vyznávají katolíci, pravoslavní a malá část protestantů). Takto to může vyhovovat protestantům i muslimům a jako věcně správný ho uznají i ateisté. V tomto konkrétním případě já osobně považuji takový ústupek za vhodný.

Read Full Post »

Zítra, 25. března, bude církev slavit slavnost Zvěstování Páně.

Zvěstování Páně (Fra Angelico)

Zvěstování Páně, Fra Angelico

Evangelium podle Lukáše, 1. kapitola, verše 26–38:

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“

Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Modlitba Salve Regina:

Dnešní den je také dnem modlitby za úctu k počatému životu.

Read Full Post »