Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘marxismus’

Komunistický oběžník, Stará Ves, 10. 12. 1948

Komunistický oběžník, Stará Ves, 10. 12. 1948

Oběžník

Místní organizace KSČ, org. č. 2 ve Staré Vsi svolává tímto schůzi na den 10. 12. 1948 přesně v 7 hodin večer ve Starém výboře.

Program:

1./ Hlásiti se, kdo by chtěl působiti jako soudcové, profesoři a pod.

2./ členové, kteří by se hlásili jako důstojníci z povolání.

3./ Členové, kteří by se hlásili jako členové SNB.

Mohou to býti jen dělníci neb malorolníci, a mohou míti jen obecnou školu.

Jednatel: Karel Heitel v.r.

Místopředseda: Raimund Koutný v.r.

Aneb přebírání totální moci podle staré dobré kuchařky, notoricky známé přinejmenším od dob Francouzské revoluce. Z osvědčených ingrediencí – jako je kontrola silových složek státu, soudů a školství – upečeme pěkný a chutný dort…

Lazy Town, Cooking by the book:

(zdroj: Zdeňka Rybová)

Read Full Post »

Článek v Chicago Tribune se věnuje tomu, jak dnes v Rusku opět přepisují historii vracejí se k líčení Stalina jako zachránce a dobrodince Ruska:

V ruských třídách jsou učitelé dějepisu vedeni novou, úředně schválenou učebnicí Alexandra Filipova: „Moderní dějiny Ruska, 1945-2006,“ která Stalina oslavuje jako výkonného manažera, který se musel uchýlit k extrémnínm prostředkům, aby modernizoval plazící se Sovětskou agrární ekonomiku.

Za použitím síly byly, píše Filipov, racionální důvody, aby bylo možné zajistit maximální efektivitu.

Stalinova smrt, pohřeb a zahraniční ohlasy – z dobových propagandistických filmů:

Read Full Post »