Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Marek Benda’

Hnutí pro život zahájilo petici proti euthanasii a za obnovení ústavního práva na život, které by zabránilo budoucím snahám prosadit eutanázii, nebo by je alespoň výrazně ztížilo.

Text petice:

Vážený pane prezidente,
až do roku 2002 bylo právo na život každého z nás zaručeno ústavou.1) Od té doby může kohokoli z nás o toto právo na život připravit běžný zákon.2) První z těchto zákonů je již na obzoru – průlomový návrh zákona o eutanazii, tj. úmyslné zabití nemocného člověka (na jeho žádost). Proto nejen protestujeme proti pokusům o legalizaci eutanazie, ale především požadujeme a trváme na urychleném obnovení ústavního práva na život každého z nás.3)

Petici lze podepsat zde.

(Já jsem ji již podepsal. V této chvíli, 27. 9. 2008 ve 14:30, má 414 online podpisů, bez zahrnutí podpisů na tištěných arších.)

Poznámky pod čarou k textu petice:

1) Původně zajišťovala ochranu života na úrovni ústavního zákona Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb., čl. 2 odst. 2). Od 1. června 2002 po tzv. euronovele ústavy však Úmluva už nemá v ČR sílu ústavního zákona.

2) V současné době článek 6 Listiny základních práv a svobod, který má zaručovat právo na život, zároveň v odst. 4 říká: (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Pokud tedy zákon prohlásí dané jednání za beztrestné, může být kdokoliv z nás legálně usmrcen. Je tedy myslitelné, aby parlament prostou většinou přijal zákon, ve kterém prohlásí beztrestnost jakéhokoliv zabití. V současnosti nám žádný právní předpis o síle ústavního zákona nezaručuje, že se u nás toto riziko nenaplní.

3) Navrhujeme, aby čl. 6 odst. 4 Listiny základních práv a svobod byl neprodleně upraven takto: (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života použitím síly, které nebude více než zcela nezbytné, při: a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí; b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené; c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.

Tisková zpráva k petici.

Tisková konference proběhla 25. 9. 2008. Zaštítili ji poslankyně Anna Čurdová z ČSSD a poslanec Marek Benda z ODS.

Zde je video z tiskové konference.

Na konferenci dále hovoří místopředsedkyně HPŽ Zdeňka Rybová a primář hospice Anežy České v Červeném Kostelci MUDr. Jan Král. Podpora p. Čurdové je mírně rezervovaná, nicméně reálná.

Hnutí pro život rozešle 33 tisícům českých lékařů dopisy se žádostí o podporu petice.

Read Full Post »