Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Krzysztof Bronk’

Krzysztof Bronk nedávno publikoval na Confugiu výborný článek o japonských mučednících, papeži, Jaroslavu Durychovi a politické korektnosti:

Krzysztof Bronk: Služebníci neužiteční

V příběhu japonských mučedníků neudivuje jen rafinovaná krutost, ta přece odedávna nechvalně proslavuje Východ, ale také nesmírný heroismus mladé církve. Blahoslavení Japonci jsou jen nevelkou skupinou reprezentantů mnohatisícového zástupu mučedníků. Důkladně doložitelných jich je nejméně 5 tisíc. Když v Japonsku vypuklo pronásledování, bylo tam evangelium hlásáno sotva 50 let, od chvíle, kdy na ostrovy dorazil sv. František Xaverský. Za tuto krátkou dobu se církev dočkala více než 300 tisíc věřících, v podstatě ze všech společenských vrstev. Jak k tomu došlo? Jak je možné, že ona církev 16. století, jejíž víru zarytě kritizoval Luther, byla s to probudit víru tak heroickou, dosáhnout úspěchu, který my dnes, navzdory neustálým reformám, nejsme schopni zopakovat na žádném místě na světě?

Na co nás připravuje církev, když nám dává za příklad japonské mučedníky, kteří by si v dnešním kontextu jistě vysloužili cejch fanatiků? K beatifikaci dochází v době, kdy se stále častěji učíme vážit slova, abychom nebyli odsouzeni za homofobii, abychom nerozlítili muslimy či dobrosrdečné hinduisty, abychom nevyvolali nelibost našich starších nebo odloučených bratří. Na oltář vyzdvižení japonští otcové a matky, kteří neušetřili své děti, nám říkají, že na takové kalkulace nemáme právo. „Udělali jsme to, co jsme měli udělat.“

Když píšu o beatifikaci japonských mučedníků, nemohu nepřipomenout veledílo světové literatury, jakým jsou Služebníci neužiteční. Při četbě této knihy jsem se nejednou ptal sám sebe, proč právě tématu japonských mučedníků věnoval Jaroslav Durych tak obrovské, ale také pracné dílo. Nakonec mám dojem, že český spisovatel byl v tomto směru předchůdcem Jana Pavla II. …

Přečtěte si Krzysztofův text celý.

Adam Arakawa, katecheta z japonského města Amakusa, byl jednim z umučených svědků viry.

Adam Arakawa, katecheta z japonského města Amakusa, byl jedním z umučených a v letošním roce blahořečených svědků víry.

 

(O japonských mučednících jsem zde zveřejnil článek P. Tardiffa.)

Do roku 2009 přeji čtenářům tohoto blogu a také sobě, abychom dokázali hledat a nacházet pravdu, i když bude – často možná jen na první pohled – nepříjemná, a nebáli se ji předávat dál.

 

Jaroslav Durych

Jaroslav Durych

Jedna „partyzánská“… 🙂

Dire Straits, Brothers in Arms (text):

Vodpod videos no longer available.

Read Full Post »