Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘konzervatismus’

Oslík: Lukáš Novák zveřejnil na svém blogu tuto reakci na hromadný dopis Michaely Šojdrové, který jsem jako signatář její petice dostal i já. Ačkoliv nebudu reagovat na stejný dopis, rád bych též za sebe napsal text velmi podobný tomu Lukášovu, jen obsáhlejší a s více argumenty. Vzhledem k pracovnímu vytížení to již pravděpodobně do voleb nestihnu (je třeba hledat události, citace…) a proto se souhlasem autora přebírám alespoň tento článek. Připojuji se k jeho názoru, že čtyři roky mimo parlament by KDU-ČSL prospěly. Navíc osobně považuji za omyl celou křesťansko-demokratickou ideu jako takovou a evropský křesťansko-demokratický projekt podle mého soudu z větší části selhal. To vše lze myslím přesvědčivě doložit

Lukáš Novák

Lukáš Novák

Lukáš Novák: Poslední týden před volbami jako by se pytel roztrhl s hromadnými „osobními“ apely lidoveckých politiků, které mi docházejí e-mailem nebo o nichž se dozvídám od přátel. Zde je dopis paní poslankyně Šojdrové a moje odpověď na něj (zatím se ji nepodařilo doručit, paní poslankyně má plnou schránku):

Vážení,

oslovuji tímto dopisem Vás, kteří jste poslali hlas v anketě proti adopcím dětí registrovanými partnery.

Mám pro Vás dobrou zprávu. Pan předseda vlády Jan Fischer mne 30.dubna 2010 dopisem informoval tom, že vláda pod jeho vedením návrh zákona, který by adopce registrovaným partnerům měl umožnit, nepředloží. Pan předseda si je vědom složitosti tohoto tématu. Přivítal naši petici, díky níž se vedla společenská diskuse.

Touto zprávou historie snahy o adopce dětí registrovanými partnery zřejmě bohužel neskončí. Přesto zde již jasně zazněl hlas odpůrců, hlas početný, cca 15 tisíc občanů, hlas slušný a zodpovědný. Bez homofobních argumentů stavíme dobro adoptovaných dětí na první místo.

Věřte, že všechny Vaše hlasy mají cenu, všechny Vaše dopisy byly přečteny mnou nebo mým asistentem. Na většinu z nich i reagujeme, protože si Vašich odpovědí vážíme. Pokud nestihneme odpovědět, pak jen proto, že Vás bylo opravdu tolik. Chci Vám všem poděkovat za Váš postoj a podporu anketě, která přinesla úspěch, i kdyby byl jen na čas.

Chci Vás v této chvíli poprosit o Váš hlas ve volbách pro křesťanské demokraty. KDU-ČSL je jediná politická strana, která má odvahu se postavit za ochranu života, za ochranu rodin, za děti, které jsou naší budoucností. Nechci zneužívat Vaší důvěry spojené s anketou Dobro dětí především. Přesto si i já sama kladu otázku, jak je možné, že žádný jiný politik z jiné politické strany se jednoznačně za adoptované děti nepostavil? Tématem číslo jedna ve volebních diskusích je zadlužení a politici se předhánějí v tom, kde budou škrtat. Nikdo z nich neodpověděl, pro koho budou šetřit, když víme, že český národ vymírá. Proto KDU-ČSL vidí prioritu v podpoře rodin s dětmi. Také chceme šetřit, ale s ohledem na rodiny s dětmi. Jinak to nemá smysl. Naše budoucnost je v dětech.

Dovolte mi na závěr ještě jednou Vám všem poděkovat a vyslovit naději, že naše spolupráce nekončí, že budeme mít nová společná témata.

S úctou a nadějí

Vaše Michaela Šojdrová v.r.

Vážená paní Šojdrová,

Děkuji Vám za dobré zprávy. Rád bych se nicméně vyjádřil k Vašemu apelu ohledně mého hlasu pro Vaši stranu.

Píšete, že si kladete otázku, jak je možné, že žádný jiný politik z jiné politické strany se jednoznačně za adoptované děti nepostavil.

Já si zase kladu otázku, jak to, že z celé KDU-ČSL jste to prakticky pouze Vy, kdo je ochoten alespoň částečně nosit kůži na trh v bioetických tématech.

Nezlobte se na mě, ale já nebudu volit stranu, jejíž pražská jednička paní Hybášková, známá svými liberálními stanovisky pokud jde např o tzv. „reprodukční zdraví“ slibuje, že „nebude hlasovat proti KDU“ v bioetických tématech.

Já nebudu volit nikoho, kdo „nebude proti“. Já budu volit toho, kdo bude aktivně pro, ne jenom občas, ne jenom před volbami, ne jenom tehdy, když to nijak neohrozí jeho pozici. Nebudu volit stranu, jejíž předseda se trapně soudí s charitou o dědictví. Nebudu volit stranu, která zneužívá církevní prostor k předvolební propagandě a navádí k tomu i kněze. Nebudu volit stranu, která nyní vykresluje svého bývalého dlouholetého předsedu jako ztělesnění všeho zla. Nebudu volit stranu, která morálně vydírá křesťany, jako by bylo jejich morální povinností ji volit. Až to KDU-ČSL pochopí, stane se pro mě opět volitelnou. Mám za to, že pobyt mimo parlament tomuto pochopení jen prospěje. Současná forma existence KDU-ČSL v parlamentu je spíše pohoršením a diskreditací křesťansko-konzervativních hodnot.

Nemylte se: současný propad preferencí KDU-ČSL není způsoben její malou „rozkročeností“, ale naopak naprostou ztrátou důvěryhodnosti, ztrátou přesvědčení voličů, že jste schopni a ochotni hájit ty hodnoty, jimiž se zaklínáte a kvůli nimž Vás konzervativně smýšlející lidé ještě stále přes všechny blamáže volili. Cestou k nápravě není snažit se uvařit stokrát dobrý dort, který bude chutnat každému: Nebude chutnat nikomu – konzervativec Vás nebude volit kvůli Hybáškové, liberál Vás nebude volit kvůli Šojdrové. Cestou k nápravě je vrátit se ke konsistentní a vyhraněné konzervativní politice. Neříkejte, že jste slabí, abyste něco prosadili. Doposud jste slabí nebyli, v současném rozložení sil jste měli de facto právo veta. Nikdy jste je nevyužili.

S pozdravem,

Lukáš Novák

*****

Související články:

Proč jeden katolický kněz nebude volit KDU-ČSL

Jsou lidovci pro politiku jednoho, nejvýše dvou dětí?

Proč jsem do Evropského parlamentu nakonec nerad volil ODS

Read Full Post »

Démon, který po nocích vysává duše pokojně spících nevinných liberálů, na sebe v The Tonight Show Jaye Lena na okamžik vzal podobu téměř vzdáleně připomínající lidskou bytost. 🙂 Doporučuji nevynechat zejména závěrečnou pasáž začínající cca na stopáži 10:15!

Pěkné, vystupování Sarah Palin v médiích se měsíc za měsícem viditelně zlepšuje. Nyní, když není političkou ve službě, je mnohem uvolněnější.

Via HotAir.

Odstup Sarah sluší. Dějiny jsou plné zaťatých političek, které díky své tvrdosti sice dosáhly úspěchu, ale nebyl na ně přitom hezký pohled. Vtip navíc využívá jedné z největších slabin nepřítele – liberalismus a socialismus jakožto mesiánské ideologie neznají humor – jsou smrtelně a odpudivě vážné.

Stephanie Lazy Town také dobyla a proměnila uvolněným přístupem.

Lazy Town, Spooky Song:

Read Full Post »

Na každoroční americké ideové konzervativní konferenci CPAC letos 20. února vystoupil publicista a oblíbený televizní a rozhlasový komentátor Glenn Beck. Pokud umíte anglicky, určitě si jeho vystoupení vychutnáte, přestože trvá asi 55 minut. Patří k nejlepším výkladům ideje Ameriky, co jsem slyšel.

Vodpod videos no longer available.

Na video upozornil Beran.

Read Full Post »

Dnes odešel velký americký kněz kanadského původu, P. Richard John Neuhaus. Zesnul v dvaasedmdesáti letech na komplikace provázející rakovinu. Byl hospitalizován den po Vánocích.

P. Richard John Neuhaus

P. Richard John Neuhaus

Před časem jsem zde začal cyklus malých portrétů konvertitů ke katolicismu. Zůstalo zatím u prvního medailónku – věnovaného právě Otci Johnovi:

Katoličtí konvertité: P. Richard John Neuhaus

Popisuji v něm životní příběh Otce Johna Neuhause. Po otci se stal lutheránským pastorem a později katolickým knězem. Byl také skvělým intelektuálem a publicistou. Založil časopis First things (První věci). Zde se s ním redakce loučí.

Jeho hlavními tématy byla náboženská svoboda v demokracii (kterou považoval za ohroženou), kultura života a velmi hluboce chápaný ekumenismus. Pro jeho promluvy a články byl charakteristický věcný, apelativní a současně optimistický tón, přímost a poctivost, srozumitelnost a jasnost výkladů i argumentů.

Raymond Arroyo, vedoucí zpravodajství televizní stanice EWTN, napsal v nekrologu ve Wall Street Journalu:

11. dubna 2005 jsem vstoupil do Baziliky Sv. Petra v Římě se svým přítelem Otcem Richardem Johnem Neuhausem, abychom projevili úctu nedávno zesnulému papeži Janu Pavlu II. Po pokleknutí před tělem pontifika jsem poznamenal, jak malý papež vypadal: „To nebyl on. On tady není,“ řekl jsem. „Ne,“ řekl Otec Neuhaus. „Je tady. Toto jsou ostatky, které zde byly zanechány životem, jaký už nejspíše nespatříme, a teď s námi všemi čekají na vzkříšení mrtvých, poslední potvrzení naděje, kterou hlásal.“

O společném komentování návštěvy Benedikta XVI. v USA na EWTN: Když jsem divákům oznámil, že se papež setká s americkými biskupy v kryptě Národní baziliky ve Washingtonu, Otec Neuhaus špičkoval: „Vhodné úložiště pro americký episkopát.“

 

Laura a já jsme zarmouceni smrtí Otce Richarda Johna Neuhause. Otec Neuhaus byl inspirativní vůdce, obdivovaný teolog a uznávaný autor, který svůj život věnoval službě Všemohoucímu a zdokonalení našeho světa. Byl mi také vzácným přítelem a cenil jsem si jeho moudré rady a vedení. Naše myšlenky a modlitby jsou v této těžké chvíli s rodinou, přáteli a spolukněžími Otce Neuhause.

 

Desetiminutová ukázka z životopisného filmu:

 

First Things zde publikovaly fotografie ze života Otce Neuhause. Tady jsou dvě z nich:

Mladý lutherský pastor John Neuhaus (vpravo) s Martinem Lutherem Kingem

Mladý lutherský pastor Rev. John Neuhaus (vpravo) s Martinem Lutherem Kingem (foto First Things)

P. John Neuhaus s Janem Pavlem II. (foto First Things)

P. John Neuhaus s Janem Pavlem II. (foto First Things)

 

Otče Richarde Johne, odpočívej v pokoji!

 

Chystám se zde na blogu publikovat některý z esejů P. Neuhause přeložený do češtiny.

Read Full Post »

Je na světě staronová móda – stát se katolíkem. Žert? Kdepak… opravdu se v některých zemích objevují vlny konverzí ke katolicismu, a to včetně prominentních osobností. Výrazným příkladem je současná Severní Amerika.

Rád bych zde stručně představil několik zajímavých konvertitů ke katolicismu, současných i historických. Mohl by z toho být seriál (neslibuj, troubo!), ale raději napíšu první příspěvek tak, aby měl smysl, i kdyby žádné pokračování nepřišlo.

Seznamte se – velká konzervativní osobnost současné Ameriky, P. Richard John Neuhaus.

P. Richard John Neuhaus

P. Richard John Neuhaus

P. Richard John Neuhaus

Richard John Neuhaus se narodil v Kanadě v roce 1936, ale přestěhoval se do USA. Podle příkladu svého otce se v roce 1960 stal luteránským pastorem.

Sloužil v chudé brooklynské farnosti a v šedesátých letech se naplno zapojil do tehdejšího sociálního, antirasistického a protiválečného hnutí. Odmítl však akceptovat příklon hnutí k levicovému radikalismu a k prosazování potratů, proto se s ním rozešel.

Svoji nejznámější knihu vydal v roce 1984:

The Naked Public Square: Religion and Democracy in America
(Nahý veřejný prostor: Náboženství a demokracie v Americe)

Některé klíčové teze, které představil v této knize, později poopravil v sérii článků v rubrice The Public Square v časopise First things, které vychází i jako sborníky.

Jde o reflexe o místě náboženství ve veřejném životě. To je Neuhausovo hlavní téma, které promýšlí s pozoruhodnou hloubkou a také o něm strhujícím způsobem přednáší (zkuste najít na internetu nějaké nahrávky v MP3). Jeho nejtrefnější postřehy se ale týkají Ameriky a nejsou přímo přenosné do evropského prostředí.

Neuhausovy knihy a vybrané články

Neuhaus se hlásil ke střednímu proudu (ELCA) americké Lutherské církve, ale názorově byl stále konzervativnější. Byl považován za jednoho z nejvýraznějších amerických protestantských intelektuálů a těšil se značné popularitě. Jeho oznámení v roce 1990, že se rozhodl stát katolíkem, proto vyvolalo velké pozdvižení. Neuhaus nebyl ženatý a v roce 1991 přijal katolické kněžské svěcení.

V roce 1990 Neuhaus založil ekumenický časopis o otázkách vztahu náboženství, kultury a společnosti:

First things (První věci)

Časopis je orientovaný konzervativně a důsledně pro život, ale současně je velmi ekumenický – mírně snad převažují příspěvky katolických autorů, ale najdete zde i mnoho textů s příchutí protestantismu či judaismu, méně často jiných náboženství.

O pohodě, jaká panuje v týmu First things, si uděláte představu z tohoto příspěvku v jejich blogu:

How We Spend Our Evenings

(Hosté na fotografiích jsou vesměs populární američtí konzervativci, u nás je známý asi jen George Weigel, mj. autor životopisu Jana Pavla II. Mimochodem, poznáte hudební nástroj, na který hraje Joseph Bottum? 🙂 )

K autorům pravidelně publikujícím ve First things patří například částicový fyzik Stephen M. Barr. Jeden jeho článek, o duši, (i když ne z First things) vyšel nedávno v českém překladu na webu Občanského institutu.

Co ještě dodat k otci Neuhausovi? Snad to, že je už hezkých pár desetiletí fanouškem Josepha Ratzingera a vždycky tvrdil, že se jednou stane papežem. Závěr posledního konkláve jsem sledoval na EWTN. Jedním z komentátorů ve studiu byl P. Neuhaus. Jeho nepředstírané nadšení poté, co nový papež vyšel na balkon, si dodnes živě pamatuji. 🙂

Což mě přivádí k dalšímu bodu – P. John asi zná emailovou adresu Ducha Svatého. Jeho komentáře k dění v církvi a někdy i předpovědi budoucího vývoje patří k nejpronikavějším a patří k těm, co… no prostě mají často pravdu.

Tak tento článek se mi psal opravdu příjemně. Je snadné psát o lidech, které máte rádi.

Read Full Post »