Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘kontemplace’

Ve slavném televizním pořadu Oprah Winfrey (tato nejstarší americká talkshow běží od roku 1986) vystoupily tento týden Dominikánské sestry Panny Marie, Matky Eucharistie, z Ann Arbor v Michiganu.

Klášter má téměř sto sester, jejichž průměrný věk je 26 let.

http://www.sistersofmary.org/

Bloger Celledoor pořad nahrál na YouTube. Parádně se povedl, podívejte:

1. část

2. část

3. část

4. část

Read Full Post »

Dnešní den, 21. listopad, je svátkem Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, neboli, jak se říkalo dříve, Obětování Panny Marie. Je to den „pro orantibus,“ svátek kontemplativních mnichů a mnišek, kteří obvykle žijí v tzv. „klauzuře“ – v klášterech uzavřených před vnějším světem – v oázách požehnaného ticha a modlitby.

Kartuziánšti mniši při modlitbě (zdroj www.parkminster.org.uk)

Kartuziánští mniši při modlitbě (zdroj http://www.parkminster.org.uk)

Ježíš Kristus řekl o Marii z Betánie, která v tichém a soustředěném rozjímání naslouchala jeho slovům, že si vybrala „lepší úděl,“ než její sestra Marta, která se snažila ze všech sil zajistit pro Ježíše a jeho apoštoly občerstvení… Jen jedno je podstatné…

Mimořádně náročná a vznešená cesta výhradní modlitby, nerozptylované ruchem světa, patří ke klenotům katolické církve. Cesta strmá a zářící, cesta potu a nejhlubší radosti, jakou na tomto světě může člověk zakusit. Cesta nemnohých, cesta lidí, kteří jsou již na zemi anděli… Dnes cesta 13 000 mužů a 48 500 žen.

Kartuziánšti mniši při liturgii (zdroj www.parkminster.org.uk)

Kartuziánští mniši při liturgii (zdroj http://www.parkminster.org.uk)

V těchto dnech se v Římě koná zasedání Kongregace pro zasvěcený život, na které promluvil papež Benedikt XVI. Pronesl mimo jiné tato slova:

Když mniši žijí radikálně evangelium, když ti, co jsou cele oddáni kontemplativnímu životu, pěstují hluboké snubní spojení s Kristem, je mnišství připomínkou toho, co je podstatné pro všechny formy řeholního a zasvěceného života, a co je životní prioritou pro každého pokřtěného: hledat Krista a neupřednostňovat nic jiného než lásku k němu.

Vzývejme Marii Matku Páně, Ženu oděnou sluncem, která nic neupřednostnila před láskou k Božímu Synu, jehož porodila, aby pomáhala komunitám zasvěceného života, zejména těm mnišským, vytrvat ve věrnosti jejich povolání a poslání. Kéž jsou kláštery stále více oázami asketického života, v nichž je vnímán půvab snubního spojení s Kristem a rozhodnutí pro Boží Absolutno je obklopeno stálým ovzduším mlčení a kontemplace.

Ukázka z filmu Velké ticho (Die Grosse Stille) o životě kartuziánských mnichů. Hovoří nevidomý mnich:

Pozn.: Fotografie a video ilustrují život v kartuziánském řádu, který založil sv. Bruno v roce 1084 a který je dnes snad nejpřísnějším katolickým řádem. Toto společenství není v současnosti přítomno v České republice. Kontemplativních řeholních společenství, která pěstují život modlitby v ústraní, jsou však desítky a několik jich působí i u nás.

Read Full Post »