Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Gianna Jessen’

Publikoval jsem zde článek o kampani Gianny Jessen, ženy, která přežila pokus o vlastní potrat, proti Baracku Obamovi. Tento kandidát na amerického prezidenta v době, kdy byl senátorem státu Illinois, čtyřikrát hlasoval proti zákonu nařizujícímu lékařskou péči o děti, které při potratu vyjdou živé z těla matky, tzv. Born-Alive Infant Defined Act.

Na vysvětlenou…

…je třeba dodat, že v USA se mohou potraty provádět během celého těhotenství a dokonce i během porodu – je to tzv. potrat částečným porodem. Proto tam případy, kdy se při potratu omylem narodí živé dítě, nejsou extrémně vzácné. V řadě nemocnic se tyto děti odkládaly mezi odpadky a nechávaly zemřít. Nyní je jejich právní ochrana zajištěna nedávno přijatým federálním zákonem, který nakonec bez protestů akceptoval dokonce i NARAL – National Abortion Rights Action League – ale v Illinois se o podobném zákoně hlasovalo ještě před ním – a Obama byl proti.)

Co řekl Barack Obama

Na internetu je k dispozici oficiální zápis promluvy Baracka Obamy při jednom z projednávání illinoiského zákona, 4. dubna 2002, na str. 32-33 (samozřejmě, tento můj překlad je neprofesionální):

Senátor Obama:

Tedy — a opět, já — já tohle nechci prodlužovat, ale chci mluvit jasně, protože si myslím, že tohle je zdrojem námitek lékařské komory (Medical Society). Jak tomu rozumím, tohle klade břemeno na ošetřujícího lékaře, který stanovil, protože prováděli tuto proceduru, že, ve skutečnosti, zde je o neživotaschopný fetus; že jestliže tento fetus, nebo dítě – jakkoliv to chcete charakterizovat – je nyní vně matčina lůna a doktor si i nadále myslí, že je neživotaschopný, ale je tady, řekněme, pohyb nebo nějaký náznak, že, ve skutečnosti, by pak museli zavolat druhého lékaře, aby monitoroval a zkontroloval a ujistil se, že to není živé dítě, které může být zachráněno. Je to správně?

Předsedající (senátor Watson):

Senátor O’Malley.

Senátor O’Malley:

V — v první instanci by měl to měl stanovit samozřejmě lékař, který provádí proceduru. Další situace je, když je dítě již narozeno a živé a zde je posudek — neávislý posudek životaschopnosti provedený — jiným lékařem v nejbližším schůdném termínu — nebo čase.

Předsedající (senátor Watson):     

Senátor Obama.

Senátor Obama:

Dovolte mi přejít k návrhu zákona, velmi rychle. V podstatě si myslím, že — jak se ukázalo během debaty a na výboru, jediné hodnověrné odůvodnění, podle mého názoru, pro tuto legislativu by bylo, kdybyste měli podezření, že doktor, ošetřující lékař, který stanovil posudek, že jde o neživotaschopný fetus a že, řekněme z důvodu matčina zdraví, bude — ten — ten výkon vykonán, že ten lékař (a) provádí chybný posudek (b) jestliže lékař objeví, že po provedeném výkonu, že se, ve skutečnosti, spletl nebo spletla, a že, ve skutečnosti, toto není neživotaschopný zárodek, ale, ve skutečnosti, živé dítě, pak tento lékař by se nepokusil o svém vlastním rozhodnutí provést ty druhy medicínských prostředků a opatření, které by byly součástí zachraňování toho dítěte. Nyní, jestliže — jestliže si myslíte, že existuje možnost, že by to lékař neudělal, pak tento zákon možná dává smysl, ale já — já předpokládám a mám dojem, že rovněž lékařská komora předpokládá a stejně tak doktoři cítí, že kdyby měli jako povinnost, že by již udělali tato posouzení a poté, v podstatě, přidali — dalšího lékaře, který by musel být zavolán v nouzové situaci, aby přišel a udělal tyto posudky, je tato povinnost navržena jen proto, aby zatížila původní rozhodnutí ženy a lékaře vykonat zákrok a uskutečnit potrat. Nyní, jestliže to je ten případ — a — a já vím, že někteří z nás mají na toto téma tak či onak velmi silné názory — je to v pořádku, ale já si myslím, že je důležité pochopit, že toto téma je v posledku o potratu a ne o porodech živých dětí. Protože jestliže tyto děti, které byly narozeny živé, já, koneckonců, mám důvěru, že lékař, který je v té místnosti, zajistí, že o ně bude postaráno. Děkuji, pane prezidente.

Hlasování

Poté se hlasovalo. 30 bylo pro, 13 proti, 8 se zdrželo. Prezident senátu deklaroval, že zákon prošel. Senátorka Lisa Madiganová požádala o přepočet hlasů. Při novém sečtení hlasů bylo pro jen 29, ostatní počty se nezměnily. Zákon tedy nejtěsnější většinou neprošel. (Jednalo se o ústavní zákon, nevím, jaká většina byla požadována, ale podle těch čísel to vypadá, že 3/5.) 

Komentář

Budu otevřený: Obamův projev na půdě senátu Illinois patří k nejbrutálněji demagogickým politickým projevům, s jakými jsem se kdy setkal.

Je zde použito několik prostředků z nejklasičtějšího arzenálu hardcore demagogů.

Barack Obama:

  1. Nejprve vyslovil předpoklad, který podal jako samozřejmý, ale který je přitom úplně nepravdivý – že lékař, který potrat provádí, stanovil diagnózu neživotaschopnosti plodu. To se samozřejmě ve skutečnosti děje jen u velmi malé menšiny potratů. V naprosté většině případů je potracené dítě úplně životaschopné a při náležité péči by mohlo žít. Neumírá pro svůj špatný zdravotní stav, ale z toho prostého, konkrétního, přesného a definitivního důvodu, že nějací lidé rozhodli o tom, že nebude žít. Barack Obama postavil celou svoji argumentaci na předpokladu, jehož naprosté nesmyslnosti si bez nejmenších pochyb musel být vědom.
  2. Celou dobu vystupoval jako obhájce zájmů Medical Society (předpokládám, že jde asi o nějakou obdobu České lékařské komory, ale nejsem si tím jist). Nevím, třeba s ním tato organizace jako taková souhlasila, ale mám informace, že mnoho amerických i illinoiských lékařů s projednávaným zákonem souhlasilo, tedy jejich podpora Obamovi jistě nebyla zcela jednotná.
  3. Nakonec řekl, že hlavním důvodem jeho nesouhlasu se zákonem je, že je zbytečný a lékaři tak budou jednat i bez donucení zákonem. To je klasický demagogický úhybný manévr. I když je přirozeně škoda každého zbytečného zákona, zde jde o záležitost mimořádného významu. Zákon byl samozřejmě navržen z toho důvodu, že bylo množství důkazů o tom, že někteří lékaři tak nejednají. I kdyby se jednalo o nepatrnou menšinu, zákon nařizující to, co stejně všichni dělají, by byl menším zlem, než kdyby byla skutečná situace vážnější a zákon nebyl přijat.

Zde je komentář WorldNetDaily.

Read Full Post »

Aktualizováno. Kdyby Barack Obama prosadil svou, nebyla bych tady

BornAliveTruth.org:

(Na videu říká Gianna Jessen zkrácenou a mírně odlišnou verzi tohoto textu.)

Dokážete si představit, že by děti nedostaly základní lidská práva, bez ohledu na to, jak přišly na svět? Jmenuji se Gianna Jessen a narodila jsem se před 31 lety po nepodařeném potratu. Jsem ta, která přežila, stejně jako mnoho dalších… ale kdyby Barack Obama prosadil svou, nebyla bych tady.

Naneštěstí, Barack Obama čtyřikrát hlasoval proti tomu, aby bylo těmto dětem poskytnuto nejzákladnější lidské právo. Skutky a názory senátora Obamy týkající se této věci ve mně vzbuzují vážné obavy, vzhledem k tomu, že jako státní senátor čtyřikrát hlasoval proti ochraně těchto dětí. Stejně jako sdílejí své příběhy oběti zneužití – pro poučení veřejnosti, zápas za společné dobro a naději, že díky tomu budou politici jednat správně, cítím, že je důležité, abych vystoupila také já a poskytla hlas těmto novorozeným dětem.

Jsem živým důkazem, že tyto děti mají právo žít, a zvu vás, abyste se dozvěděli více o hlasování senátora Obamy o tomto tématu.

Gianna Jessen, která přežila potrat

Příběh Gianny Jessen
Senátor Obama proti omylem živě narozeným dětem

Pastor Rick Warren: „V kterém okamžiku získává dítě podle vašeho názoru lidská práva?“

Barack Obama: „…odpovědět na tuto otázku přesně… hm… víte,… hm… přesahuje moji platovou třídu.“

Fórum Saddleback, 16. srpna 2008

Video, kterým Barack Obama odpověděl na prohlášení Gianny Jessen:

Tato reklama stojí za malý rozbor!

Na začátku prohlašuje, že ji osobně schválil Barack Obama, patrně tedy není dílem agentury, které by uniklo ven bez jeho vědomí.

Označuje spot Gianny Jessen za reklamu prezidentského kandidáta McCaina a tvrdí, že je to McCainova dosud nejšpinavější reklama („the sleaziest ads ever„), skutečně hanebná („truly vile„). Tato tvrzení jsou podána jako právně nenapadnutelná, protože se v reklamě objeví malým písmem zdroje, z nichž jsou citována.

Celé sdělení je stylizováno tak, aby přímo útočilo na Johna McCaina a Gianna Jessen se v něm jevila jako ubohá oběť intrik tohoto člověka. Ve skutečnosti však velice tvrdě útočí také na její osobu, to nejde nijak zastřít.

Dále říká, že video Gianny je mimo kontext a reinterpretuje je tak, že údajně tvrdí, že Barack Obama nechává děti zemřít. A to je opovrženíhodná lež („despicable lie„). Obama totiž vždycky podporoval lékařskou péči pro děti.

Nakonec video prohlásí, že McCainova platforma chce zakázat potraty, dokonce v případech znásilnění a incestu. (Což mimochodem platí o některých lidech v McCainově týmu, ale není to názor McCaina osobně.)

Končí prohlášením:

Sleazy ads.
Anti-choice.
That’s John McCain
Špinavé reklamy.
Proti právu na volbu.
To je John McCain.

Obamova reklama je „solidní“ ukázkou ryzí demagogie, v řadě bodů. Reklamu Jessenové je třeba připisovat Gianně Jessenové, nikoliv McCainovi a to dokonce i v případě, že ji McCain financuje. Jessenová prokázala značnou osobní odvahu, že v ní vystupuje a ponese její negativní následky, jistě velké.

Především ale Obamův spot označuje za lež (a dělá to velmi pečlivě promyšleným, právně nenapadnutelným způsobem) něco, co je naprostá pravda.  Reklama Jessenové doslova sdělila (textem v obraze), že Barack Obama hlasoval v senátu amerického státu Illinois čtyřikrát proti zákonu „Born-Alive Infant Defined Act“. A to je zcela exaktní a neoddiskutovatelná pravda, tak skutečně hlasoval.

Born-Alive Infant Defined Act, Illinois

Jde o zákon, který nařizuje, že když se při potratu omylem z matčina těla dostane živé dítě, musí mu být poskytnuta lékařská pomoc.

Byla totiž v amerických nemocnicích poměrně běžná praxe, že se tyto děti nechávaly umřít. A dokonce ani nešlo o zanedbatelné počty případů (nemám po ruce statistiku, ale mám dojem, že o desítky ročně). Zákon byl v Illinois nakonec schválen, ale až poté, co odtud Barack Obama odešel. Podobný zákon dnes v USA platí i na federální úrovni – a hlasovali pro něj nebo se aspoň zdrželi hlasování i největší přívrženci potratů mezi americkými federálními legislativci.

Synopse Born-Alive Infant Defined Act, Illinois:

(Promiňte, ale nebudu to překládat.)
Amends the Statute on Statutes. Defines „born-alive infant“ to include every infant member of the species homo sapiens who is born alive at any stage of development. Defines „born alive“ to mean the complete expulsion or extraction from the mother of an infant, at any stage of development, who after that expulsion or extraction breathes or has a beating heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, regardless of whether the umbilical cord has been cut and regardless of whether the expulsion or extraction occurs as a result of natural or induced labor, cesarean section, or induced abortion. Effective immediately.

Mezi českými zahraničními komentátory se stalo zvykem označovat Obamu za člověka, který vede mírnou a pozitivní předvolební kampaň. Už během demokratických primárek jsem to nechápal, podle mne to evidentně nebyla pravda. A není to pravda ani dnes.

Read Full Post »