Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Charita’

Tříkráloví koledníci dnes před kostelem v Bystrci byli tak půvabní, že jsem je musel natočit!

Tři králové v Brně-Bystrci

Natočeno telefonem Samsung Omnia 7 s Windows Phone 7 v HD kvalitě, které ovšem příliš neprospěla úprava v Live Movie Makeru a upload na YouTube.

Read Full Post »

Zajímavý nápad realizuje tuto postní dobu Charita s podporou biskupů v olomoucké a brněnské diecézi.

Věřící si v kostele vyzvednou skládací papírovou pokladničku a do ní během postní doby odkládají drobné částky uspořené tím, že si odřeknou nějaké obvyklé všední potěšení (cigareta, zákusek, pivo…). Na květnou neděli je odevzdají Charitě.

Nejde jen o reálnou pomoc bližním v nouzi, ale také o psychologickou pomoc věřícím, aby si v postní době dokázali něco opravdu odříci. A také dobrá pedagogická pomůcka pro rodiny s dětmi.

Celý popis akce na webu Charity:

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný… Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog) je mottem akce, kterou pořádá Charita se souhlasem obou sídelních biskupů, Mons. Jana Graubnera a Mons. Vojtěcha Cikrleho. Věřící si na Popeleční středu nebo na první postní neděli budou moci ve svých farnostech vyzvednout skládací papírovou schránku, do které pak po celou dobu mohou ukládat peníze za věci, které si v době postu odřekli. 

„Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Například dítě, když se vzdá čokolády, bonbónu nebo žvýkačky, dá do pokladničky tři koruny, dospělý za cigaretu ušetří pět korun. Tyto finance jsou pak použity na charitativní potřeby. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Všude se setkávají s velmi kladným ohlasem,“ vysvětluje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.
 
Ke konci postní doby, na Květnou neděli, věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. „Postní almužna by měla být výsledkem snahy obohatit náš dosavadní způsob života. Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Ježíše Krista skrze potřeby našich bližních,“ vysvětluje biskup brněnské diecéze Mons. Vojtěch Cikrle. Peníze proto použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky budou moci věřící napsat, jak nebo ve prospěch koho, by se mohla darovaná almužna použít. „Pro Charitu to budou velmi cenné informace o tom, jak věřící lidé vnímají sociální situaci lidí ve svém okolí nebo ve světě“, dodává ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt. „Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným nástrojem pro rodiny při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry,“ uzavírá olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

 

Leták akce ke stažení (PDF).

Read Full Post »