Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Biden’

„Pokud jsou Obama, Biden a nový Kongres odhodláni realizovat anti-life agendu, o které hovořili před volbami, předpovídám, že příští čtyři roky budou patřit mezi ty nejvíce rozdělující v dějinách našeho národa.“

Kardinál Francis Stafford

Americký kardinál James Francis Stafford je Hlavní penitenciář Apoštolské penitenciárie. (Penitent je latinsky kajícník, penitenciář je zpovědník, nebo přesněji „ten, kdo odpouští hříchy“.)

Tedy jinými slovy kardinál Stafford působí ve Vatikánu jako předseda Apoštolské penitenciárie. To je jeden ze tří tribunálů římské kurie, kterému se přezdívá Tribunál milosrdenství. Penitenciárie má za úkol odpouštět kanonické tresty a hříchy, jejichž rozhřešení je vyhrazeno Svatému stolci – jako jsou exkomunikace latæ sententiæ (odpusťte, nebudu ten termín vysvětlovat, uvádím to pro ty, kdo rozumí) – a udělovat odpustky.

Kardinál James Francis Stafford

Kardinál James Francis Stafford

14. listopadu 2008 přednesl kardinál Stafford přednášku ve Washingtonu, D. C. na pozvání Pontifikálního institutu Jana Pavla II. pro manželská a rodinná studia. Název přednášky byl „Papež Pavel VI. a papež Jan Pavel II.: ‚Být v pravdě duše a těla.'“ Přednáška je vynikající a stojí za to si ji přečíst celou, na svém blogu ji publikoval známý americký publicista John L. Allen Jr.:

Plný text přednášky kardinála Stafforda v angličtině

(Já jsem se o ní dozvěděl na blogu Amy Welborn a na blogu First things.)

Jedna část přednášky, blízko závěru, vzbudila značný rozruch, protože se dotkla nedávného zvolení Baracka Obamy a jeho viceprezidenta, Josepha Bidena, který je praktikující katolík. Tuto část zde překládám (věřte mi, že bych to rád přeložil celé, kdybych měl čas; musím ale vybírat – raději něco, než nic):

4. listopadu 2008 zasáhlo Ameriku kulturní zemětřesení. Senátor Barack Obama a senátor Josph Biden byli zvoleni prezidentem a viceprezidentem Spojených států, spolu s významnou většinou jejich strany ve federálním Kongresu, která podporuje jejich smrtící vizi lidského života. Američané byli jednomyslní ve své radosti nad významem zvolení černého prezidenta. Nicméně, pokud jsou Obama, Biden a nový Kongres odhodláni realizovat anti-life agendu, o které hovořili před volbami, předpovídám, že příští čtyři roky budou patřit mezi ty nejvíce rozdělující v dějinách našeho národa. Pokud by jejich návrhy měly být zavedeny a uzákoněny, bylo by pro americké biskupy v budoucnosti nemožné opakovat to, jak jejich předchůdci popsali Spojené státy v roce 1884, jako „tento domov svobody.“

Zatímco uvažuji o hluboce negativním dopadu Obamovy vize lidství (a také Bidenovy), vzpomínám si, jak soudobé jsou Mauriacovy reflexe o jednom jeho současníku, vlivném evropském autorovi. Dokonce i když s ním Mauriac nesouhlasil takřka v žádném bodě, uznal jeho inteligenci a osobní přitažlivost. „Ale pod vší touto grácií a šarmem byla zaťatost vůle, sevřené čelisti, stav neustálé ostražitosti odhalit a odolat každému vnějšímu vlivu, který by mohl hrozit jeho nezávislost. Stav ostražitosti? To je řečeno mírně: za každým slovem, které napsal, prováděl energické operace proti nepřátelskému městu, kde se odehrávala každodenní bitva.“

Podobné charakteristiky byly zřejmé v projevu senátora Obamy před stoupenci organizace Planned Parenthood (to je organizace propagující a provádějící potraty, pozn. překl.) 17. července 2007: zaťatost vůle, sevřené čelisti atd. – kde tvrdil, „nejenom, že vyhrajeme tyto volby, ale také přetvoříme tento národ… první věc, kterou udělám jako prezident, bude podpis The Freedom of Choice Act… (to je zákon, který má v celých USA dramaticky podpořit potraty, pozn. překl.), případ Roe jsem kladl do centra svého učebního plánu o reprodukční svobodě, když jsem vyučoval ústavní právo (Roe vs. Wade byl soudní proces, který zásadním způsobem liberalizoval potraty v USA, pozn. překl.)… v tomto tématu nepovolím.“ Během městského setkání v březnu 2008 v Johnstownu, Pa., mluvil se stejnou odhodlaností a nezbytnosti všeobecného sexuálního vzdělání pro děti a dospívající: „nechci, aby byly moje dcery potrestány dítětem.“ Zvolený prezident nijak neupřesnil metody, které by jeho svobodné dcery mohly použít v případě, že by se potřebovaly vyhnout „potrestání dítětem“, tedy porodu jeho vnuka či vnučky. Obamova vize je modernistická a má kořeny v osvícenství. Obsah a rétorika Obamy a Bidena mají prvky podobné těm dříve popsaným: jsou agresívní, ničivé a apokalyptické.

Katolíci nad slovy Baracka Obamy pláčí. Pláčeme nad násilím, které je skryto za rétorikou jeho a také Josepha Bidena a která se zdá zdá být většinovou v novém Kongresu. Co bychom měli udělat s našimi palčivými, hněvivými slzami nad pocitem zrady?

Zaprvé, naše slzy jsou slzami agónie. Za druhé, musíme uznat, že existuje prastarý vzor našich slzí. Během několika příštích let pro nás Getsemany nebudou okrajovou zahradou. Navrhuji jedno středověké pojetí. S anonymním autorem hledají během tohoto vyčerpávajícícho roku naše nepokojné mysli v temném údolí. S ním jako naším vůdcem nacházíme krvácejícího muže na kopci, sedícího pod stromem „v hlubokém zármutku.“ Je to Kristus, Ženich Církve a lidstva.

Komentář Oslíka

Barack Obama dosud nenastoupil do úřadu a zatím se věnuje pouze personálním, ekonomickým a částečně zahraničním otázkám. Jeho dosavadní personální rozhodnutí jsou velmi střízlivá, překvapivé je na nich snad jen to, že nedošlo k žádnému překvapení.

Barack Obama zatím nepřináší žádnou změnu v žádné otázce, ke které se dosud od svého zvolení vyjádřil. Ve všem pokračuje v tradičních kolejích Demokratické strany, vybírá si tváře toho nejkonformnějšího demokratického establishmentu a někde dokonce přebírá republikánské plány i osoby, což je případ Roberta Gatese, Bushova ministra obrany, který již přijal Obamovu nabídku zůstat v úřadě.

(A mimochodem, Gates je od Obamy dobrá volba. Nejen mně díky tomu spadl jeden velký kámen ze srdce.)

Obama tedy zatím plnou parou směřuje ke středovému pojetí politiky v ekonomických a zahraničněpolitických tématech.

Ale od voleb se dosud nijak nevyjádřil k otázkám etickým. A to je hlavní zdroj obav křesťanů. Nejen, že v této oblasti měl nejradikálněji levicové názory, ale také během kampaně vícekrát potvrdil své odhodlání je prosadit. A konečně – je to také nejsnadnější. Není na tom nic těžkého, prostě se jenom vydá pár prezidentských dekretů a prosadí pár zákonů – na což by teď v obou komorách parlamentu mohl mít sílu.

Za půl roku může být hotovo. A kulturní revoluce, která přinese nepředstavitelný oceán krve a utrpení, bude tady.

Nebo přece jen ne?

Read Full Post »

Americká organizace Fidelis přišla s iniciativou CatholicVote.com.

Jejím cílem je motivovat katolické voliče, aby v nastávajících prezidentských volbách v USA dali přednost hodnotám ochrany života od početí po přirozenou smrt a ochrany tradiční rodiny, které reprezentují John McCain a Sarah Palinová, před hodnotami sociální solidarity, které reprezentují Barack Obama a Joseph Biden.

Není pochyb o tom, že podobné rozhodování může být v konkrétním případě těžké. Sám si nejsem tak docela jist, zda bych např. nevolil Obamu, kdybych byl Mexičan žující v USA a někteří členové mé rodiny tam byli jako ilegální imigranti, protože McCain plánuje tvrdší postoj vůči imigrantům. Ale podle mého názoru nejsou tyto hodnoty objektivně rovnocenné a nemohou tak být vnímány ani ve svědomí katolíků.

Ochrana života a rodiny je mnohem důležitější.

Kdyby nám někdo nabídl vysoký důchod pro všechny za cenu zavedení otroctví pro některé z nás, jistě bychom to bez váhání odmítli. Tady je rozdíl závažnosti témat – právo na život pro všechny vs. blahobyt pro některé – podle mne ještě výrazně větší, a přesto tak mnoho katolíků dává přednost… penězům.

Podívejte se na video, kterým CatholicVote.com své poselství propaguje:

Read Full Post »

Aktualizováno. V USA proběhla televizní debata kandidátů na viceprezidenta USA, Sarah Palin a Josepha Bidena.

Můžete se podívat na záznam z diskuse. Trvá hodinu a půl:

Nesledoval jsem to celé, jen několik částí (celkem asi třetinu) a přečetl jsem asi dva krátké americké a dva české komentáře.

Můj první dojem je, že nevybuchla žádná bomba. Oba byli na výši probíraných témat, Palinová působila poněkud bezprostředněji a „lidověji“, ale ne ve špatném smyslu slova. Více si dovolovala adresovat svého oponenta přímo. Na druhé straně – Biden nebyl zas takový suchar, jak někteří čekali.

Oba byli připravení, sebevědomí, uvolnění, snažili se a předvedli velice solidní výkon.

Čeští komentátoři většinou předem tvrdili, že Joe Biden je jasným favoritem a Sarah Palin outsiderkou, že s ní nejsou spojena žádná očekávání. Proto se jim teď Palinová jeví jako jasná vítězka.

V USA ale byla očekávání mnohem vyrovnanější a proto také výsledek nemusí být vnímán tak dramaticky ve prospěch Palinové. Jistěže někteří američtí liberální sloupkaři a blogeři Palinovou předem odepisovali, ale průzkumy ukazovaly, že veřejnost očekává vyrovnaný duel. Česká média jako obvykle nereflektují celou americkou realitu, ale jen její liberální polovinu, a vydávají ji za celek. Upřímně řečeno to ale americká média do značné míry dělají také.

Palinová má v sobě mnohem, mnohem víc, než si liberálové myslí. Myslím, že není přehnané říci, že by dokázala být vyrovnaným diskusním soupeřem i Baracku Obamovi.

Doplněno: Podívejte se na video (třeba na začátek) ještě jednou. Sledujte oči obou protivníků.

Palinová se téměř celou dobu dívá přímo do kamery, tedy televizním divákům do očí. Občas na chvíli pohlédne na Bidena. Téměř ignoruje moderátorku Gwen Ilfillovou. Biden se většinu času dívá na moderátorku a mluví jakoby jen s ní. Neudržuje oční kontakt s publikem! To je výrazná známka nejistoty a nezkušenosti ve veřejných debatách. Jak mohl tak ostřílený politik udělat takovou chybu?

Snad byl vyvedený z míry už úvodním pozdravem Palinové. Už tehdy, při svém příchodu na pódium, získala psychologickou převahu.

Peggy Noonan ve svém sloupku ve Wall Street Journalu dokonce napsala, že Biden a Ilfillová sloužili jen jako křoví Palinové. Je to samozřejmě poněkud přehnané, ale ne zas tolik. Mimochodem, ten článek Noonanové se jmenuje Palinová a populismus a stojí za přečtení – není jednostranný, přestože pro rétorický výkon Palinové během tohoto televizního střetnutí má jen slova chvály. Názory Peggy Noonan mají svou váhu – byla mimo jiné dva roky hlavní autorkou projevů Ronalda Reagana.

*****

Přesto to však v této chvíli vypadá na vítězství dua Obama – Biden, protože fakt blbě načasovaná finanční krize škodí především Johnu McCainovi.

Homosexuální vztahy

Snad se vrátím k tomu, abych z debaty vybral několik momentů, týkajících se etických témat. Zatím jsem si všiml jednoho: Počínaje 35. minutou záznamu hovoří o homosexuálním partnerství. Biden velice zdůraznil, že je zcela bezvýhradně podporuje, řekl sice, že nechce redefinovat manželství, ale věcný obsah toho, co říkal, byl protikladný k tomuto prohlášení, protože zdůrazňoval, že jeho podpora gay partnerství je založena na ústavní rovnosti lidí, domyšlení jeho postoje tedy logicky směřuje k redefinici manželství.

Palinová řekla, že manželství existuje jen mezi mužem a ženou, současně odmítla diskriminaci na základě sexuální orientace.

Read Full Post »

Republikánský kandidát na post amerického prezidenta, John McCain, jmenoval v pátek 29. 8. svoji kandidátku na viceprezidentku USA, guvernérku Aljašky Sarah Palin.

 

McCain a Palinová

McCain a Palinová

 

Takto ji McCain uvedl:

A takto ona sama představila sebe a svoji vizi:

Co o ní zatím víme (pokud uvedu něco špatně, opravte mě prosím v diskusi):
  • Má 44 let a je dva roky guvernérkou Aljašky. Předtím pracovala pod předchozím guvernérem jako šéfka Komise na ochranu aljašské ropy a plynu a z této funkce rezignovala na protest proti korupci v republikánské straně.
  • Je nejmladším guvernérem Aljašky a první ženou v této funkci. Volby vyhrála s malým rozpočtem a v situaci, kdy místní vedení republikánů podporovalo jejího demokratického protikandidáta. I v době svého guvernorátu si vydobyla pověst bojovnice proti korupci, což na Aljašce – v údajně nejvíce zkorumpovaném americkém státě – znamená hodně.
  • Byla v dětství pokřtěna jako katolička, ale od dvanácti let se považuje za praktikující evangelikálku.
  • Vystudovala žurnalistiku, vyhrála několik školních soutěží miss a miss sympatie Aljašky, byla prý dobrá v basketbalu.
  • Její manžel Todd Palin fyzicky pracuje v ropné společnosti a také jako profesionální rybář, nemá vysokoškolský diplom a je čtyřnásobným vítězem nejdelšího závodu sněžných skůtrů na světě, Iron Dog, dlouhého 3200 km.
  • Má pět dětí. Nejstarší Track je pěšákem v americké armádě a v září má odjet do Iráku. Nejmladší Trig se narodil letos v dubnu. Má Downův syndrom. Přestože chorobu odhalila prenatální diagnostika, Palinovi ani na okamžik neuvažovali o potratu. (80 % Američanek se dnes v takovém případě rozhodne pro potrat.) Mezi oběma syny se jim narodily tři dcery – Bristol, Willow a Piper.
  • V době, kdy byla na Aljašce legální marihuana, ji kouřila. Dodává, že na rozdíl od Billa Clintona nemůže říci, že nešlukovala. Dnes považuje drogy včetně lehkých za obrovské nebezpečí pro děti.
  • Ve volném čase relaxuje pilotováním letadla a lovem jelenů.
Rodina Palinových, kromě nejstaršiho syna

Rodina Palinových, kromě nejstaršího syna

Palinová je skutečnou workoholičkou a tak trochu feministkou. Do úřadu se vrátila tři dny po narození Triga, označuje se za „taxikářskou mámu“ – jako mnoho matek na Aljašce. (Oprava 4. 9. 2008: Špatně jsem slyšel – nikoliv „hacky“, ale „hockey“, tedy je „hokejová máma“) Ve svém prohlášení po nominaci na viceprezidenta uvedla:

Reprezentovat vás jako váš guvernér je mojí největší životní poctou a příští dva měsíce budu v této práci pokračovat. Jako matka pěti dětí umím zvládat více úkolů najednou („I know howto multi-task“)…

Poměrně často mluví o „ženských tématech“ a zdůrazňuje, že ženám nejvíce škodí potraty. Je členkou organizace:

Feministky pro život

Název této skupiny je jen zdánlivě překvapivý. První feministky byly většinou proti potratům, které viděly jako další mužský nástroj na zotročování žen. Soudily, že žádná žena nepřistoupí k potratu, pokud ji k tomu nenutí manžel, milenec nebo společnost. Teprve postupně se názor feministek otočil o 180 stupňů a symbolem ženských práv se stalo právo zabít své dítě.

Feministiky pro život se snaží ukázat, že potraty nejvíce škodí ženám. To je pochopitelně pravda – nikdo z nich netěží tolik, jako špatní muži.

Palinová je konzistentní i v ostatních bioetických tématech – například odmítá výzkum embryonálních kmenových buněk a myslí si, že by měl být přijat dodatek k americké ústavě definující manželství jako svazek muže a ženy. V tom se mimochodem liší od McCaina, který sice nesouhlasí s pozitivní diskriminací homosexuálů, ale přesto hlasoval proti tomuto dodatku.

McCain touto nominací prokázal značnou odvahu, ale také politickou prozíravost. Přestože je relativně málo zkušená Palinová vystavena nebezpečí, že bude médii zesměšňována, je velmi dobrým protipólem McCaina. Zatímco Barack Obama nominoval Josepha Bidena, který je od roku 1972 a svých devětadvaceti let senátorem, figuroval v několika senátních výborech a je známým kuloárním vyjednavačem, McCain „praštil do stolu“ a vybral si „divočáka“, jakým je on sám, ale navíc mladého a velmi, velmi fotogenického.

Je možné, že se část Američanek bude rozhodovat, zda chce raději krásného prezidenta, nebo viceprezidentku.

Obama (vpravo) a Biden

Obama (vpravo) a Biden

Na Josephu Bidenovi je zajímavá ještě jedna věc. Je katolík. A je pro potraty. Demokratická strana oficiálně prezentovala Bidenovu kandidaturu v Denveru. A arcibiskup Denveru, kapucín Charles J. Chaput, o Bidenovi v rozhovoru pro Associated Press řekl:

Doufám, že ho jeho integrita povede k tomu, že se zdrží požadování svatého přijímání.

 

Read Full Post »