Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Události’ Category

TV Noe uvede z apoštolské cesty Benedikta XVI. do Svaté země řadu přímých přenosů. Zde je jejich přehled:

Pátek 8.5.

13.30: uvítací ceremoniál na letišti v Ammánu

14.30: návštěva centra „Regina pacis“

Sobota 9.5.

8.15: návštěva baziliky na hoře Nebo

9.00: žehnání základního kamene univerzity latinského patriarchátu v Madabě

10.30: setkání Svatého otce s představiteli muslimů a diplomaty

16.30: modlitba nešpor s kněžími, řeholníky a zástupci hnutí v katedrále sv. Jiří

Neděle 10.5.

16.30: návštěva Betánie – místa Ježíšova křtu, a žehnání základního kamene nového kostela

Pondělí 11.5.

15.15: přijetí v prezidentském paláci v Jeruzalémě

16.45: návštěva památníku obětem holocaustu v Jeruzalémě

17.45: setkání Svatého otce se zástupci organizací pro mezináboženský dialog

Úterý 12.5.

9.00: návštěva Zdi nářků

9.45: setkání Svatého otce s jeruzalémskými vrchními rabíny

10.50: modlitba Regina coeli a setkání s biskupy Svaté země

11.30: návštěva latinské konkatedrály v Jeruzalémě

15.20: mše svatá v údolí Josafat

Středa 13.5.

8.00: uvítací ceremoniál na palestinském území

9.00: mše svatá na Náměstí Jesliček v Betlémě

15.45: návštěva utečeneckého tábora ‚Ayda

17.40: závěrečný ceremoniál na území palestinské samosprávy

Čtvrtek 14.5.

9.00: mše svatá v Nazaretu

15.30: setkání Svatého otce s náboženskými představiteli Galileje

16.00: návštěva baziliky Zvěstování Páně

16.30: modlitba nešpor s biskupy, kněžími a řeholníky v bazilice Zvěstování Páně

Pátek 15.5.

9.00: návštěva Baziliky Božího hrobu

12.30: závěrečný ceremoniál na letišti v Tel Avivu

Read Full Post »

Na webu tiskového střediska České biskupské konference byl zveřejněn podrobný program apoštolské cesty Benedikta XVI. do Svaté země, která začíná v pátek 8. května 2009.

Jde o překlad oficiální informace z Vatikánu. Myslím, že stojí za to jej sem kompletně převzít.

Podrobný program apoštolské cesty
papeže Benedikta XVI. do Svaté země (8.-15. 5. 2009)

Časový posun: +1 hodina (tzn. tam bude o jednu hodinu více, než tady)

Pátek 8.5.

9.30: odlet z římského letiště Fiumicino do Ammánu (Jordánsko)

14.30 (místního času): uvítací ceremonie na letišti Queen Alia v Ammánu; promluva Svatého otce

15.30: návštěva centra „Regina pacis“ v Ammánu; promluva Svatého otce

17.40: přijetí u jordánského krále Abdalláha II. v královském paláci

Sobota 9.5.

7.15: soukromá mše svatá v kapli apoštolské nunciatury v Ammánu

9.15: návštěva baziliky na hoře Nebo; promluva Svatého otce

10.30: žehnání základního kamene univerzity latinského patriarchátu v Madabě; promluva Svatého otce

11.30: návštěva hášimovského muzea a mešity Husajna Bin Talála v Ammánu

11.45: setkání s představiteli muslimů, diplomatickým sborem a rektory jordánských univerzit před mešitou; promluva Svatého otce

17.30: modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, řeholnicemi, seminaristy a zástupci církevních hnutí v katedrále sv. Jiří melchitské katolické církve; promluva Svatého otce

Neděle 10.5.

10.00: mše svatá na mezinárodním stadionu v Ammánu; homilie Svatého otce

V poledne: modlitba „Vesel se, nebes Královno“ a promluva Svatého otce

12.45: oběd s patriarchy, biskupy a papežským doprovodem v prostorách latinského vikariátu v Ammánu

17.30: návštěva Betánie za Jordánem, místa Ježíšova křtu

18.00: žehnání základních kamenů římskokatolického a melchitského kostela v Betánii za Jordánem; promluva Svatého otce

Pondělí 11.5.

7.30: soukromá mše svatá v kapli apoštolské nunciatury v Ammánu

10.00: závěrečná ceremonie na letišti Queen Alia v Ammánu; promluva Svatého otce

10.30: odlet z Ammánu do Tel Avivu

11.00: uvítací ceremonie na letišti Ben Gurion v Tel Avivu; promluva Svatého otce

16.45: přijetí u izraelského prezidenta Šimona Perese v prezidentském paláci v Jeruzalémě; promluva Svatého otce

17.45: návštěva jeruzalémského památníku obětem holocaustu Yad Vashem

18.45: setkání se zástupci organizací pro mezináboženský dialog v auditoriu centra Panny Marie Jeruzalémské; promluva Svatého otce

Úterý 12.5.

9.00: návštěva Skalního dómu na Chrámové hoře v Jeruzalémě; setkání s velkým muftím mešity; promluva Svatého otce

10.00: návštěva západní zdi jeruzalémského chrámu („Zdi nářků“)

10.45: setkání s jeruzalémskými vrchními rabíny v centru Hechal Shlomo; promluva Svatého otce

11.50: modlitba „Vesel se, nebes Královno“ s ordináři Svaté země v jeruzalémském centru Cenacolo; promluva Svatého otce

12.30: krátká návštěva latinské konkatedrály v Jeruzalémě

13.00: oběd s ordináři Svaté země, představenými klášterů a papežským doprovodem v latinském patriarchátu

16.30: mše svatá v údolí Josafat; homilie Svatého otce

Středa 13.5.

9.00: uvítací ceremonie na náměstí před prezidentským palácem v Betlémě

10.00: mše svatá na Náměstí Jesliček v Betlémě; homilie Svatého otce

12.30: oběd s ordináři Svaté země, františkánskou komunitou a papežským doprovodem v klášteře Casa Nova v Betlémě

15.30: soukromá návštěva betlémské jeskyně Narození

16.10: návštěva charitní nemocnice pro novorozence

16.45: návštěva utečeneckého tábora ‚Ayda; promluva Svatého otce

18.00: přijetí u prezidenta palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse v prezidentském paláci v Betlémě

18.40: závěrečná ceremonie na nádvoří prezidentského paláce; promluva Svatého otce

Čtvrtek 14.5.

10.00: mše svatá na kopci za Nazaretem (místo, odkud podle tradice chtěli Nazaretští shodit Ježíše po jeho kázání v synagoze, srov. Lk 4,29-30); promluva Svatého otce

12.30: oběd s místními ordináři, františkánskou komunitou a papežským doprovodem v nazaretském františkánském konventu

15.50: setkání s izraelským premiérem ve františkánském konventu

16.30: pozdrav náboženským představitelům Galileje v auditoriu kostela Zvěstování Páně v Nazaretě; promluva Svatého otce

17.00: návštěva kostela Zvěstování Páně

17.30: modlitba nešpor s biskupy, kněžími, řeholníky, řeholnicemi, zástupci církevních hnutí a pastoračními asistenty Galileje v bazilice Zvěstování; promluva Svatého otce

Pátek 15.5.

7.30: soukromá mše svatá v kapli budovy apoštolské delegace v Jeruzalémě

9.15: ekumenické setkání v sídle řecko-pravoslavného jeruzalémského patriarchy; promluva Svatého otce

10.15: návštěva baziliky Božího hrobu; promluva Svatého otce

11.10: návštěva patriarchálního kostela sv. Jakuba arménské apoštolské církve v Jeruzalémě

13.30: závěrečná ceremonie na letišti Ben Gurion v Tel Avivu; promluva Svatého otce

14.00: odlet z Tel Avivu

16.50: přistání na letišti Ciampino v Římě

Jiří Gračka
Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce

Read Full Post »

V katedrále Sv. Patrika v New Yorku se včera, ve středu 15. 4. 2009, konala za mimořádného zájmu veřejnosti inaugurace nového arcibiskupa – mše svatá a nešpory. Hlavou druhé největší diecéze USA (po Los Angeles) se stal dosavadní arcibiskup Milwaukee, Mons. Timothy Dolan.

Mons. Timothy Dolan, New York, 15. 4. 2009

Mons. Timothy Dolan, New York, 15. 4. 2009

(Tento snímek byl prý pro celý obřad typický. Alespoň to tvrdí AmP, který na něm byl akreditován jako novinář a průběžně jej komentoval na Twitteru.)

Fotogalerie (plná velmi pěkných záběrů)

Celá homilie Mons. Dolana (anglicky)

Z arcibiskupovy promluvy:

…Zmrtvýchvstání pokračuje, jak Jeho Církev pokračuje v objímání a ochraně důstojnosti každé lidské osoby, posvátnosti lidského života, od maličkého dítěte v lůně…

[ohlušující potlesk vestoje, podle AmP jej zahájili přítomní kněží]

… do posledního okamžiku přirozeného přechodu do věčného života. Jak napsal Služebník Boží kardinál Terrence Cooke, „Lidský život není o nic méně posvátný nebo hodný respektu, protože je maličký, dosud nenarozený, chudý, nemocný, křehký nebo postižený.“

Ano, Církev je milující matka, která je nadšená ze života a všude slouží životu, ale může se stát ochrannou „medvědí mámou“ („mamma bear“), když jsou životy jejích nevinných, bezmocných medvíďat ohroženy…

[další mocný aplaus]

…Každý v této mega-komunitě je někým s neobyčejným osudem. Každý je někým, v něhož Bůh investoval nekonečnou lásku. To je důvod, proč Církev přichází k nenarozeným, trpícím, chudým, našim seniorům, fyzicky a emocionálně ohroženým, těm, kdo jsou polapeni v síti závislostí…

Mí noví přátelé v této skvělé arcidiecézi, připojíte se ke svému novému pastýři v „dobrodružství věrnosti,“ ve kterém měníme Staten Island Expressway, Fifth Avenue, Madison Avenue, Broadway, FDR, Major Deegan a New York State Thruway na Cestu do Emaus, a svědčíme o skutečném „zázraku na 34th Street“ a měníme ji v cestu do Emaus?

Read Full Post »

Hnutí pro život se rozhodlo koncipovat letošní Pochod pro život poněkud jinak, než dřívější pochody – více jako kající procesí, než jako politickou demonstraci. Loňské balónky nahradilo 800 bílých křížů. Podle prvních ohlasů to byla šťastná volba. Navíc letos přišel rekordní počet lidí, asi 1500.

Pochod pro život, Praha, 28. 3. 2009 (foto ČTK).

Pochod pro život, Praha, 28. 3. 2009 (foto ČTK).

Video z pochodu

Zdroj videa: http://www.youtube.com/watch?v=bejWU1fXLmI

Tak zas tak úplně tichá modlitba to nebyla. Ale při podobné akci se nelze obejít bez technických prostředků.

Tisková zpráva Hnutí pro život:

Podle aktuálních statistik je u nás umělým potratem o život připraveno denně průměrně sedmdesát dětí, tj. počet vyrovnávající se počtu dětí ve třech naplněných třídách dětí základní školy.

Praha, 28. březen 2009 – Již v pořadí 9. ročník Pochodu pro život prošel centrem hlavního města, aby tak připomněl, že i za poslední rok bylo v ČR usmrceno umělým potratem více než 25 000 počatých dětí. V letošním roce se organizátoři z občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) rozhodli uskutečnit průvod formou kajících modliteb za ty, kteří jsou potratem zraněni a za zabité nenarozené děti. Podle aktuálních statistik je u nás umělým potratem o život připraveno denně průměrně sedmdesát dětí, tj. počet vyrovnávající se počtu dětí ve třech naplněných třídách dětí základní školy.

Pochod pro život začal ve 13 hodin mší sv. v kostele sv. Jiljí, patřícího pražským dominikánům, v Husově ulici na pražském Starém Městě. Poté se průvod, který si mezitím rozebral velké bílé kříže symbolizující pietní smysl pochodu, odebral centrem Prahy směrem k Václavskému náměstí. Zde byl pak zpěvem Svatováclavského chorálu a národní hymnou krátce po 16. hodině ukončen.

Rekordní počet účastníků dosáhl úrovně 1500 osob, velkou část tvořily rodiny s dětmi. Během pochodu lidé zpívali žalmy, recitovali modlitby a prosili za všechny, kteří byli nebo jsou potratem ohrožení.

I přes pokles počtu potratů HPŽ ČR stále vnímá jako velmi naléhavou potřebu upozornit českou veřejnost a zákonodárce na nutnost zakotvení plné legislativní ochrany lidské bytosti od početí po přirozenou smrt v našem právním řádu.

Útoky na základní lidské právo, právo na život, nebývají s postupujícím časem již tak otevřené, jak tomu bylo dříve, jsou však o to nebezpečnější, protože veřejnost je zmatena a nemá možnosti si vzhledem k zahlcenosti informacemi uvědomit všechna úskalí mnohých společenských či právních změn. V současné době jde zejména o problematiku zákona o specifických zdravotních službách. Iniciativa občanů je však významnou součástí změn ve prospěch ochrany života. Jedním z důkazů je téměř 50 000 podpisů pod petici požadující obnovu ústavního práva na život. Petice, zaštítěna na tiskové konferenci poslankyní Annou Čurdovou (ČSSD) a Markem Bendou (ODS), byla s podpisy předána na Pražském Hradě dne 16. března prezidentu Václavu Klausovi.

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a ve spolupráci s odborníky šířit odborné poznatky o souvisejících tématech.

Další informace:
Hnutí Pro život ČR, Zdeňka Rybová, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5
tel.: 736 766 660, zdenka.rybova@prolife.cz, http://prolife.cz

Kopíruji sem také zprávu ČTK, která je překvapivě vstřícná, i když odhaduje poněkud menší počet lidí a v závěru obsahuje dosti závažnou chybu – uvádí, že třetina z ročních 25 000 potratů je samovolná. Není tomu tak, 25 000 je u nás každý rok jen umělých potratů, navíc se ročně odehraje asi 14 000 spontánních a jejich počet roste.

ČTK: Centrem Prahy prošel Pochod za život

Praha – Centrem Prahy dnes prošel Pochod za život. Asi 1000 dospělých i dětí s bílými kříži a transparenty v několika set metrů dlouhém průvodu dali najevo svůj nesouhlas s potraty. Průvodu předcházela mše v kostele sv. Jiljí, odsud se lidé pomalu přesunuli přes Staroměstské náměstí a Ovocný trh na Václavské náměstí. Akce se koná každoročně u příležitosti Dne nenarozených dětí, který připadá na 25. března.

„Snažíme se tímto způsobem upozornit na to, že v České republice je stále platná legislativa upravující umělý potrat, umožňující zabíjení nenarozených dětí, v čemž my vidíme velký problém,“ řekla ČTK prezidentka Hnutí za život Zdeňka Rybová. Počet potratů podle ní sice klesá, ale přesto v Česku průměrně dojde k 70 potratům denně, tedy přes 25.000 ročně.

Zatímco minulé ročníky se konaly formou demonstrace, letos organizátoři zvolili podobu křesťanského průvodu. Z Mnichova proto dovezli asi 800 bílých křížů, které rozdávali účastníkům. Někteří demonstrující si přinesli i vlastní transparenty. Stálo na nich například „Člověkem jsem od početí“ nebo „Prosíme vás – dovolte nenarozeným dětem žít“.

Podle odhadu ČTK se průvodu, který organizuje Hnutí pro život, zúčastnilo asi 1000 lidí, rodičů s dětmi, ale také kněží nebo řádových sester. Díky vysokému počtu lidí se průvod natáhl na několik set metrů a stal se velkou atrakcí turistů a návštěvníků velikonočních trhů na Staroměstském náměstí, kudy procházel.

Akci pořadatelé ukončili krátce před 16:00 na Václavském náměstí modlitbou a zpěvem Svatováclavského chorálu a státní hymny.

Podle aktivistů Hnutí za život, které pochod organizovalo, znamená potrat pro ženu velký zásah, ohrožuje její zdraví i psychiku. „Náš právní řád v tomto patří k nejliberálnějším ve střední Evropě,“ uvedla Rybová. Přivítala by proto změnu zákona nebo alespoň jeho úpravu, která by nabídla větší pomoc ženě, která o potratu uvažuje.

„Nejvyšší nárůst byl po roce 1986, kdy došlo k liberalizaci zákona,“ řekla Rybová. V té době se podle ní ročně konalo až 100.000 potratů ročně. Počet potratů se v ČR v posledních letech snižuje. Podle lékařů to souvisí s dostupností hormonální antikoncepce, kterou užívá téměř 40 procent Češek v plodném věku. V roce 1970 se v Česku narodilo téměř 148.000 dětí a bylo provedeno 72.000 potratů. V roce 2007 se narodilo přes 114.000 dětí, ukončeno bylo 25.414 těhotenství. Více než třetinu těchto potratů přitom představovala samovolná potracení.

Autor: ČTK

Vzhledem k posunu v charakteru akce ji řadím do kategorie Náboženství – Události, nikoliv Politika – Domácí, kam obvykle umísťuji prolife aktivity (neboť jakkoliv je táhnou především věřící lidé, jejich charakter je podle mého soudu obecně politický a také se na nich nezřídka podílejí i lidé nevěřící).

Další ohlasy v masmédiích

Zprávu ČTK převzali na IDNES.

Alternativní média

Christnet má vlastní velmi stručnou zprávu.

Res Claritatis přebírá zprávu ČTK bez chybného údaje o spontánních potratech.

Křesťan dnes ji převzal i s chybou.

Blogosféra

První stručná reportáž Cinika, který připravuje obsáhlejší materiál.

… Za prvé je zřejmé, že svatý Jiljí už opravdu přestává stačit. Nemálo lidí zůstalo před kostelem, Svaté přijímání bylo doslova a do písmene malým logistickým zázrakem. Lidí bylo hodně, včetně nemalého počtu mladých, což mne až překvapilo, vzhledem k ostatním akcím, které ten den probíhaly (diecézení setkání mládeže pražské a budějovické diecéze). Neodpustím si podotek, že podobné termínové kolize hodnotím jako velmi nešťastné. Během Mše došlo i k přijímání nových členů do Společenství čistých srdcí, bohužel, zezadu jsem toho moc neviděl. …

Fotografie

Některé snímky se ve více galeriích opakují.

Oficiální fotogalerie HPŽ: flickr.com/hpzcr

Snímky na webu minoritů.

Fotogalerie časopisu Immaculata.

Fotogalerie jardy77 na Signálech.

Pochod pro život 2009, u Sv. Václava (foto jarda771)

Pochod pro život 2009, u Sv. Václava (foto jarda771)

Videopozvánka na Pochod pro život 2009

Zdroj videa je tady: http://www.youtube.com/watch?v=HPMkjO7jiBk

Na stránkách TV-MIS.cz je lze stáhnout do počítače v různých úrovních kvality a velikosti souboru:

http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=442

Pozvánka na pochod v PDF: http://www.prolife.cz/pochod-2009.pdf

Odkazy na české prolife organizace

Stránka Hnutí pro život: www.prolife.cz

Kanál HPŽ na YouTube: www.youtube.com/hpzcr

Občanské sdružení Stop genocidě: www.stopgenocide.cz (Pozor, stránka s drsnými záběry.)

Budu postupně přinášet další informace a snad i fotografie a multimedia, bude-li to možné.

Pokud jste tam byli a máte nějaké snímky nebo videa (klidně třeba pořízená mobilem), můžete mi je poslat na vesely_oslik(@)hotmail.com (v adrese odstraňte závorky).

Osobně jsem na dnešním pochodu nemohl být, což mě mrzí. Byl jsem samozřejmě přítomen alespoň duchovně. (Mimo jiné jsem za jeho zdar obětoval dnešní vyplňování daňového přiznání – tady by normálně měl být smajlík, ale vzhledem k tématu si jej odpustím.)

Read Full Post »

Ve druhé polovině své africké pastýřské cesty navštívil Svatý otec Angolu. Rád bych upozornil alespoň na následující tři papežovy homilie. Všechny jsou k dispozici v českém překladu na Radiu Vatikán.

Sobota 21. 3. 2009 dopoledne:

Chrám sv. Pavla v Luandě, mše pro biskupy, kněze, řeholníky, katechety a členy církevních hnutí.

Reportáž RV
Celý text promluvy

Výňatek:

A skrze toto naše bytí, „pokřesťanštěné“ působením a milostí Ducha Svatého, se postupně během dějin dokončuje utváření Kristova těla. V této chvíli bych se rád vrátil pět set let nazpět, totiž do doby po roku 1506, když v této zemi, do které tehdy přišli Portugalci, bylo ustaveno první subsaharské křesťanské království zásluhou víry a rozhodnosti krále Dom Alfonsa I. Mbemba-a-Nzinga, který kraloval od zmíněného roku 1506 až do své smrti roku 1543. Království oficiálně zůstalo katolické od 16. až do 18. století a mělo svého velvyslance v Římě. Vidíte, že obě tak rozdílná etnika – Bantuové a Portugalci – mohla v křesťanském náboženství nalézt společnou platformu a vzápětí se zasadit o její dlouhé trvání, přičemž vzájemné mnohé a významné rozdíly nezpůsobily rozpad na dvě království! Křest totiž působí, že všichni jsou v Kristu jedno.

Dnes je na vás, bratři a sestry, abyste ve stopách oněch hrdinů a svatých poslů Božích nabídli vzkříšeného Krista svým spoluobčanům. Mnozí z nich žijí ve strachu z neblahých duchů a mocností, od nichž se cítí ohrožováni. Takto dezorientováni docházejí až k tomu, že odsuzují děti z ulice i staré lidi, protože jsou prý čarodějové. Kdo se za nimi může vydat a oznámit jim, že Kristus přemohl smrt a všechny temné síly (srov. Ef 1,19-23; 6,10-12)? Někdo namítne: „Proč je nenechají v klidu? Oni mají svou pravdu, a my zase tu naši. Snažme se žít v míru a každého ponechme takového, jakým je, aby se mohl stát sám sebou co nejdokonaleji.“ Pokud jsme však přesvědčeni a zakusili jsme, že bez Krista je život neúplný a něco skutečného mu schází, ba dokonce to nejzákladnější, musíme být také přesvědčeni o tom, že se na nikom nedopouštíme nespravedlnosti, představujeme-li mu Krista a dáváme-li mu možnost, aby tak nalezl svou vlastní autenticitu, radost z nalezení života. Dokonce to musíme činit. Je naší povinností nabízet všem možnost, aby došli věčného života.

Sobota 21. 3. 2009 odpoledne:

Setkání s mladými na stadionu v Luandě, který pojme 30 tisíc lidí.

Reportáž RV
Celý text promluvy

Výňatek:

Drazí přátelé, Bůh působí změny. Počínaje klidnou důvěrností mezi Bohem a lidským párem v zahradě Eden, přes božskou slávu, která vyzařovala ze stánku úmluvy uprostřed izraelského lidu na cestě pouští, až po vtělení Syna Božího, který se s člověkem nerozlučitelně spojil v Ježíši Kristu. Tento Ježíš prochází znovu pouští našeho lidství, když překonává smrt a spolu s celým lidstvem vstupuje skrze vzkříšení k Bohu. Ježíš teď už není omezen nějakým místem a určitým časem, ale jeho Duch, Duch Svatý z něho vychází, vstupuje do našich srdcí a spojuje nás tak se samotným Ježíšem a s Otcem, s trojjediným Bohem.

Ano, moji drazí přátelé! Bůh působí změny… Ba co víc! Bůh proměňuje nás, činí nás novými. To je příslib, který nám on sám dává: „Hle – všechno tvořím nové“ (Zj 21,5). A je to pravda! Říká nám to apoštol Pavel: „Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista“ (2 Kor 5,17-18). Ježíš Kristus vystoupil na nebesa, vstoupil do věčnosti a stal se Pánem všech dob. Proto může být naším průvodcem v přítomnosti a ve svých rukou nést knihu našeho života. V ní je pevně obsažena minulost, prameny a základy našeho bytí; v ní pečlivě uchovává budoucnost a umožňuje nám vytušit ten nejkrásnější úsvit našeho života, který z něj vyzařuje, totiž vzkříšení v Bohu. Budoucností nového lidstva je Bůh a její předzvěstí je jeho církev. Až se vám naskytne příležitost, přečtěte si pozorně její dějiny. Zjistíte, že církev v průběhu let nestárne, ba dokonce stále mládne, protože jde vstříc setkání s Pánem a každým dnem se stále více blíží k jedinému a opravdovému prameni, z něhož prýští mládí, obnova a životní síla.

Přátelé, kteří mne posloucháte, budoucnost je Bůh. Jak jsme před chvílí slyšeli, „on jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo“ (Zj 21,4). Spatřuji zde mezi vámi některé z těch mnoha tisíců mladých lidí, zmrzačených v důsledku války a min, a myslím na nezměrné množství slz, které mnozí z vás prolili při ztrátě svých blízkých. Není těžké si představit temné mraky, které dosud zakrývají nebe vašich nejkrásnějších snů… Ve vašich srdcích spatřuji pochybnost, s níž se na mne obracíte: „Tohle zde máme… To, co říkáš ty, není vidět. Příslib má božskou záruku – a my tomu věříme – ale kdy Bůh povstane, aby stvořil všechno nové?“ Ježíšova odpověď je právě ta, kterou dal svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo?“ (Jan 14,1-2). Ale vy, drazí mladí, budete naléhat: „Dobře. Ale kdy se to všechno stane?“ Na podobnou otázku odpověděl Ježíš apoštolům: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky… až na konec země“ (Sk 1,7-8). Vidíte, že Ježíš nás nenechává bez odpovědi. Říká nám jasně jedno: obnova začíná zevnitř; dostanete moc shůry. Síla k přetváření budoucnosti leží ve vašem nitru.

Moji přátelé, vy jste semenem, které Bůh zasel do země a které v jádru nese moc shůry, sílu Ducha Svatého. Přesto je však pro přechod od příslibu života k plodu jediná možná cesta: nabídnout z lásky život, z lásky zemřít. Řekl to Ježíš sám: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný“ (srov. Jan 12,24-25). Tak mluvil Ježíš a tak to také udělal: jeho ukřižování vypadá jako totální prohra, ale není. Ježíš, oživen silou „skrze věčného Ducha, sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskvrny“ (Žid 9,14). Když takto padl do země, může vydávat užitek v každé době a ve všech dobách. Tento nový chléb, chléb budoucího života, se nachází uprostřed vás: je jím nejsvětější Eucharistie, která nás oživuje a dává klíčit trojičnímu životu v srdcích lidí.

Říkám vám: Mějte odvahu! Nebojte se definitivních rozhodnutí, protože ta jediná neničí svobodu, ale vedou vás správným směrem, umožňují vám kráčet vpřed a dosáhnout v životě něčeho velkého. Není pochyb, že život má cenu pouze tehdy, budete-li mít odvahu k dobrodružství a důvěru, že vás Pán nikdy nenechá samotné. Angolská mládeži, osvoboď v sobě Ducha Svatého, moc shůry! S důvěrou v tuto moc riskuj, jako Ježíš, tento skok, učiň konečné rozhodnutí a dej tak možnost životu! Tak se mezi vámi vytvoří oázy, ostrovy a pak rozlehlá území křesťanské kultury, v níž se stane viditelným „svaté město, jak sestupuje z nebe od Boha, vystrojené jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.“ Tento život je hoden žití a právě takový život vám ze srdce přeji. Ať žije mládež Angoly!

Zejména tuto promluvu k mladým vám doporučuji přečíst celou!

Neděle 22. 3. 2009 dopoledne:

Mše svatá na pláni Cimangola v angolské Luandě, které se zúčastnil asi milión lidí.

Reportáž RV
Celý text promluvy

Výňatek:

„Žijte tedy podle pravdy!“ Vyzařujte ve svých rodinách a společenstvích světlo víry, naděje a lásky. Buďte svědky posvátné pravdy, která osvobozuje muže i ženy. Z vlastní hořké zkušenosti víte, že ve srovnání s ničivou a prudkou zuřivostí zla je práce na obnově bolestně pomalá a obtížná. Vyžaduje čas, námahu a vytrvalost; musí začít v našich srdcích, v malých každodenních obětech nezbytných k zachování věrnosti Božímu zákonu, v malých gestech, kterými dokazujeme lásku k bližním – ke všem bližním bez rozdílu rasy, etnika či jazyka – a ochotu spolupracovat s nimi a společně budovat na trvalých základech. Přičiňte se o to, aby se vaše farnosti staly společenstvími, kde se světlo pravdy Boží a moc smiřující lásky Kristovy nejenom slaví, ale též vyjadřují skutky konkrétní lásky. Nemějte strach, i když to znamená být „znamením odporu“ (Lk 2,34) tváří v tvář nelítostným postojům a mentalitě, která vidí v druhých spíše užitné nástroje než bratry a sestry hodné lásky, respektu a pomoci na cestách svobody, života a naděje.

Dovolte mi, abych na závěr ještě zvlášť oslovil angolskou mládež a všechnu mládež Afriky. Drazí mladí přátelé, vy jste nadějí své země a příslibem lepších zítřků! Začněte ode dneška růst ve svém přátelství s Ježíšem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6), v přátelství živeném a prohlubovaném pokornou a vytrvalou modlitbou. Každodenním nasloucháním jeho slovu a tím, že dovolíte jeho zákonu, aby utvářel vaše životy a vztahy, hledejte jeho vůli vůči vám. Tak se stanete moudrými proroky spásonosné lásky Boží, stanete se evangelizátory svých druhů a osobním příkladem je povedete je k doceňování krásy a pravdy evangelia a k nadějné budoucnosti, tvořené hodnotami Božího království. Církev potřebuje vaše svědectví! Nemějte strach odpovědět velkoryse na Boží povolání a sloužit mu jako kněží, řeholníci a řeholnice, jako křesťanští rodiče nebo dalšími způsoby služby, které vám církev nabízí.

Jak je vidět, jedna z věcí, které papeži nejvíce leží na srdci, jsou duchovní povolání. Povzbuzuje k nim mladé lidi velmi často.

K papežově cestě do Afriky se snad ještě vrátím.

Příprava na papeže v ČR

Jednou ze zajímavých okolností této cesty byla intenzívní duchovní příprava, kterou obyvatelé Kamerunu a Angoly před papežovou návštěvou na mnoha místech zorganizovali.

Benedikt XVI. letos v září přijede také k nám. Zatím jsem nezaznamenal, že by se u nás objevily konkrétní plány, jak se na návštěvu připravit. Nemám samozřejmě na mysli organizaci setkání, bezpečnost apod. Spíše mi jde o společné modlitby, metodickou pomoc v osobní modlitbě apod. Snad je čas na nějaké individuální iniciativy. Katolíci, ukažte se!

Nabízím jeden malý konkrétní návrh. Co může udělat každý věřící a ihned, ještě v této postní době, je jít ke zpovědi.

Read Full Post »

Reportáž CTV o papežově příletu do Kamerunu:

… a o jeho promluvě ke Kamerunské biskupské konferenci:

Benedikt XVI. také včera při nešporách v Yaoundé promluvil o svatém Josefovi, jehož slavnost dnes Církev slaví. Sv. Josef je také křestním patronem Svatého Otce.

… Zástupu i svým učedníkům Ježíš říká: „Jediný je váš Otec“ (Mt 23,9). Skutečně neexistuje jiné otcovství než otcovství Boha, jediného Stvořitele „světa viditelného i neviditelného“. Člověku, který byl stvořen k obrazu Božímu, však bylo dáno, aby se podílel na jediném otcovství Boha (srov. Ef 3,15). Svatý Josef to ukazuje překvapivým způsobem, protože je otcem, ale ne tělesným. Není biologickým otcem Ježíše, jehož Otcem je pouze Bůh, ale přesto se ujal plného a celého otcovství. Být otcem znamená především sloužit životu a růstu. …

Není důležité být „neužitečným“ služebníkem, ale spíše „věrným a prozíravým“. Spojení těchto dvou přívlastků není náhodné; naznačuje, že inteligence bez věrnosti a věrnost bez prozíravosti nestačí. Jedna bez druhé nám neumožní plně přijmout odpovědnost, kterou nám svěřuje Bůh. …

Když Marii při Zvěstování navštívil Anděl, byla již Josefovou snoubenkou. Pán, který Marii osobně oslovil, už Josefa niterně připojil k tajemství Vtělení. A ten to přijal, spojil se s tímto příběhem, který Bůh začal psát v lůně jeho snoubenky. Přijal proto Marii k sobě domů. Přijal tajemství, které v ní bylo, i tajemství, kterým byla ona sama. Miloval ji s velkou úctou, která je pečetí opravdové lásky. Svatý Josef nás učí, že je možné milovat, a přitom nevlastnit. Rozjímání o Josefovi může s milostí Boží zhojit citová zranění každého muže a ženy, pokud přistoupí na plán, který Bůh již začal realizovat v osobách, které jsou mu nablízku, tak jako Josef vstoupil do díla vykoupení prostřednictvím Marie a díky tomu, co Bůh skrze ni učinil. …

Celý text promluvy.

 Zajímavé jsou také komentáře papežovy návštěvy v místním tisku.

Dnešní tisk zcela ovládlo zpravodajství z příjezdu Papeže. Vycházejí zvláštní přílohy s bohatou fotografickou dokumentací, podrobným programem návštěvy a komentáři. Cameroon Tribune nešetří silnými výrazy a palcovými titulky označuje příjezd Benedikta XVI. za triumf. Přivítání Svatého otce vyhrazuje deset stránek.

Read Full Post »

Papež Benedikt XVI. dnes v 16 hodin přiletěl do Yaoundé, hlavního města Kamerunu.

Radio Vatikán napsalo o papežově tiskové konferenci na palubě Boeingu 777 a také přineslo překlad jeho promluvy na letišti v Yaoundé.

Přenosy z papežovy cesty na EWTN. Některé momenty z návštěvy bude přenášet také TV Noe, ale na jejím webu jsem nenašel nějaký ucelený přehled.

Svatý otec bude v Kamerunu do pátku 20. 3., kdy se přesune do Angoly. Tam zůstane do pondělí 23. 3.

Snímky publikované AmP:

Papež odlétá z Říma do Kamerunu:

Papežovu cestu nebudu moci detailně sledovat, protože budu na duchovním cvičení.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »