Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for Říjen, 2008

Včera se stala zajímavá věc – tatáž římská kongregace vydala a na tiskové konferenci prezentovala dva dokumenty ke stejnému tématu, stejně nazvané, ale se zásadně odlišným obsahem. 🙂

Jedná se o tento dokument – stanovuje pravidla pro využívání práce psychologů v kněžských seminářích a při formaci kněží a našel jsem ho na internetu zatím jen v italštině:

Italská verze dokumentu.

Ze zprávy ČTK, kterou přebraly například Lidové noviny nebo Christnet, vyplývá, že dokument využívání psychologů a psychotestů zásadně doporučuje:

Vatikán dnes poprvé vyslovil souhlas s tím, aby se kandidáti na katolické kněžství podrobovali na dobrovolném základě psychologickým testům. Cílem je snaha včas zmapovat heterosexuály, kteří by nemuseli být v budoucnu schopni kontrolovat svou sexualitu, a muže s výraznými homosexuálními sklony.

V dokumentu, který vydala Kongregace pro katolickou výchovu, se zdůrazňuje, že včasné rozpoznání „někdy patologických“ psychických defektů u muže ještě dříve, než se stane knězem, může zabránit tragickým důsledkům. Zároveň se v něm podtrhuje, že k psychotestům musí dát kandidát nejprve písemný souhlas.

Komentář Johany Bronkové v české redakci Radia Vatikán naopak říká, že dokument sice využívání psychologických metod povoluje, ale silně reguluje a v praxi jde hlavně o omezení a limitaci dnes již běžného využívání psychologů:

Psycholog nesmí nahrazovat spirituála, psychologickým posudkům patří poradní nikoliv rozhodující hlas a nemají být obvyklou praxí při přijímání do semináře ani v rámci kněžské formace. Přeceňovanou roli psychologických testů při posuzování vhodnosti kandidátů kněžství uvádí na pravou míru dokument Kongregace pro katolickou výchovu, který dnes představil novinářům její prefekt, kard. Zenon Grocholewski.
Dokument Kongregace pro katolickou výchovu k tomu na prvním místě uvádí, že povolání ke kněžství jakožto Boží dar se vymyká kompetencím psychologie. Zároveň ale k povolání dochází v církvi a skrze církev a ta má také – v postavě biskupa, jak stanovuje Kanonické právo, odpovědnost za jeho rozlišování (srov. CIC 1052). V tomto procesu je nepostradatelná role spirituála a zpovědníka, která „nesmí být žádným způsobem zaměňována nebo nahrazována psychologickou analýzou nebo pomocí,“ zdůrazňuje dokument a mezi základními kameny kněžské formace jmenuje nenahraditelnost Boží milosti.

Tak jak to je ve skutečnosti? Asi by to chtělo českou, nebo alespoň anglickou verzi dokumentu. Osobně sázím na výklad Radia Vatikán – určitě je výrazně blíže pravému úmyslu Kongregace a Svatého otce.

Read Full Post »

Když jsem před čtyřmi dny psal o otci Luisi de Moya, katolickém knězi, který navzdory velmi vážnému tělesnému postižení slouží jako kaplan a duchovní průvodce na Navarské univerzitě v Pamploně, ani ve snu mě nenapadlo, že se tato instituce vzápětí dostane do novinových titulků… a v tragické souvislosti.

Včera, 30. 10. 2008, asi v 11:10 hodin, vybuchla v areálu Navarské univerzity nálož, umístěná v autě zaparkovaném vedle hlavní budovy univerzity. Odhadovaná hmotnost výbušniny byla asi 80-100 kg. Po hlavní explozi následovalo několik menších, jak vybuchovaly nádrže hořících aut. Budovy, ve které se v té chvíli nacházelo asi 400 lidí, se rovněž zmocnily plameny, ale požár se podařilo lokalizovat.

Hořici hlavni budovy univerzity (foto EFE)

Požár hlavní budovy po výbuchu (foto EFE)

Hlavni budova univerzity z čelni strany

Hlavní budova univerzity z čelní strany (foto UN)

Mapka areálu školy (El Mundo)

Mapky (El Mundo)

Nejsou zprávy o tom, že by byl někdo zabit nebo těžce zraněn. Počet hlášených lehce zraněných se postupně vyšplhal na 28 a není vyloučeno, že ještě mírně vzroste. Jde hlavně o řezné rány způsobené letícím sklem a sluchové potíže.

Video z produkce španělského deníku El Mundo:

Za pravděpodobného pachatele je považována ETA. Jednak před atentátem varovala – ale v sousední provincii, takže úřady prohledávaly jinou školu – jednak před třemi dny policie zatkla čtyři její členy, z toho tři přímo v Pamploně, pro podezření z přípravy atentátu.

Zbytky automobilu s náloži (foto EFE)

Zbytky automobilu s náloží (foto EFE)

V minulosti již ETA provedla v prostoru Navarské univerzity pět bombových útoků. Poslední byl v květnu 2002, kdy asi 20 kg výbušniny explodovalo u čelní strany hlavní budovy. Byli tehdy lehce zraněni tři lidé.

Navarská autonomní oblast je region na severu Španělska, kde žijí také Baskové. Teroristická organizace ETA chce vytvořit samostatné Baskitsko a Navarra má být podle jejich představ jeho součástí. Proto je tento region častým jevištěm jejich atentátů. Pamplona je hlavní město oblasti a Navarská univerzita patří k výrazným střediskům Pamplony a je tudíž jedním z logických cílů těchto fanatických nacionalistů.

Útok na Navarskou univerzitu by tedy nemusel nijak přímo nesouviset se skutečností, že jde o korporativní apoštolské dílo katolické organizace Opus Dei. Nicméně ETA už několikrát označila Opus Dei jako takové za cíl svých útoků, například v roce 2003. Asi se domnívají, že nějakým způsobem překáží jejich záměrům.

Pamplona je známa pozoruhodnými oslavami svátku svatého Fermina, zdejšího biskupa, mučedníka ze třetího století, při nichž mládež provokuje býky vedené ulicemi a prchá před nimi. Při tomto poněkud kontroverzním „sportu“ nebývá nouze o vzrušení a také… zranění.

Utíkej!

Univerzitu založil v roce 1952 svatý Josemaría Escrivá de Balaguer, který byl také jejím prvním velkým kancléřem.

CIMA, centrum biomedicinského výzkumu, otevřené v roce 2006 (Wiki)

CIMA, centrum biomedicínského výzkumu univerzity, otevřené v roce 2006 (foto Wiki)

Vedení školy reagovalo výzvou ke klidu a odpuštění, rektor též navštívil zraněné studenty. Druhý den po atentátu pokračuje výuka jako obvykle a současně ihned začaly práce na odstranění škod. Odevšad přicházejí vyjádření podpory.

Read Full Post »

Ve dnech 5. – 26. října proběhlo v Římě XII. řádné zasedání biskupského Synodu, věnovaného Božímu slovu, tedy Bibli, a jeho významu pro život věřících a církve.

Je to obrovské téma, které asi nejsem schopen nějak komplexněji a přitom konzistentně uchopit, ale zmínit se o něm chci. Alespoň si stručně shrňme několik základních informací.

Synod zahájil papež Benedikt XVI. mší svatou v bazilice sv. Pavla za hradbami.

Zahájeni synodu (foto TimesOfMalta.com)

Zahájení synodu (foto TimesOfMalta.com)

Amatérské video ze zahajovací bohoslužby, příchod synodních otců a papeže do baziliky:

Synodních otců bylo celkem 253. Každý měl na svůj příspěvek k dispozici pět minut. Přidělený čas dodrželi bez výjimky všichni. 🙂 Pomohlo tomu drobné technické opatření – minutu před limitem zazněl zvon a přesně po pěti minutách se vypnul mikrofon. Na Synodu bylo akreditováno jen asi tucet novinářů, pečlivě vybraných římskou kurií, většinou z Radia Vatikán, L’Osservatore Romano apod.

Za Českou a moravskou biskupskou konferenci byl delegátem Synodu pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Kromě společných shromáždění probíhala práce synodních otců v menších skupinách a jedna skupina připravila tzv. propositiones, které poté synod prodiskutovat a schválil. Tyto propositiones, které obsahují 254 tezí (alspoň tolik obsahovaly v okamžiku, kdy je pracovní skupina předložila k projednání), jsou hlavním výsledkem Synodu, pracovní skupina na nich bude dále pracovat a vytvoří z nich závěrečné poselství. Nelze je publikovat, neboť jsou „sub secreto,“ tedy důvěrné.

K Božímu lidu se nicméně synod již nyní obrátil Závěrečným poselstvím, nadepsaným „Eucharistie, živý chléb pro pokoj na světě.“  Toto poselství postupně čtou česky v českém vysílání Radia Vatikán, ale nenašel jsem to zatím na jejich webu v psané podobě. Jistě se to tam dříve či později objeví. Poselství je napsáno vznešeným jazykem a podle mého soudu rozhodně stojí za to si je přečíst.

Poselství Synodu k Božímu lidu v angličtině.

Na stránkách Radia Vatikán najdete také zvukové záznamy komentářů kardinála Miloslava Vlka a rozhovorů s ním, např. tento komentář na závěr synodu.

Doporučuji také závěrečnou homilii (kázání) papeže Benedikta XVI., tady je česky:

Privilegovaným místem Božího slova je liturgie.

V tomto roce apoštola Pavla, řečeno jeho slovy: „běda mi, kdybych nehlásal evangelium“ (1. Kor 9, 16) si upřímně přeji, aby v každé komunitě s pevnějším přesvědčením docházelo k uskutečnění této Pavlovy horoucí touhy jako povolání ke službě evangeliu pro svět. Na počátku synodálních prací jsem připomínal Ježíšovu výzvu „žeň je hojná“ (Mt 9, 37), a na tuto výzvu musíme neúnavně odpovídat navzdory těžkostem, na které narážíme. Tolik lidí hledá setkání s Kristem a s evangeliem, někdy dokonce aniž by si to uvědomovali. Tolik jich potřebuje znovu v Něm najít smysl svého života. Dávat jasné a sdílené svědectví života podle Božího slova, dosvědčeného Ježíšem, se tak stává nezbytným měřítkem, jak ověřit poslání církve.

Read Full Post »

Nedávno jsem s uvědomil, jak pomalu a nenápadně upadá duchovní život duše.

Rád se modlím svatý růženec a dělám to někdy bez růžencové šňůry a také trochu roztržitě.

Jednotlivé modlitby počítám v duchu nebo na prstech. Ale stane se mi, že zapomenu, kolik Zdrávasů jsem se už pomodlil – obvykle váhám, jestli třeba čtyři nebo pět. Osvojil jsem si zvyk v takovém případě předpokládat to menší číslo a raději se „omylem“ znovu pomodlit ten pátý Zdrávas, než jej přeskočit.

Pravda, občas to mohlo vést k tomu, že byl některý desátek ve skutečnosti dvakrát tak dlouhý. 🙂

A teď jsem se najednou přistihl, že to dělám opačně – když nevím, jestli jsem u čtverky nebo pětky, bezděčně předpokládám pětku a jdu dál. A možná jsou teď některé desátky ve skutečnosti poloviční.

Ten starší zvyk byl lepší, pokusím se k němu vrátit. Trocha velkorysosti modlitbě nikdy neuškodí.

Nemyslím si, že to je skrupulantství. I když jde samozřejmě o malou věc, podobné nenápadné couvání v maličkostech může být předznamenáním větších ústupků nebo dokonce hrozící vlažnosti.

Růženec

Růženec

Dojdeme do nebeského království a budeme je kolem sebe šířit už tady na zemi. Jen je třeba stále znovu začínat, jít dál, klidně a vytrvale, krůček po krůčku… se zrakem upřeným na Pána. A když potkáme kříž, obejmout jej jako starého přítele. Je jím totiž. 

Snad nikoho nepohorším, když napíšu, že některé cudné populární písničky o lásce mohou sloužit jako ilustrace skutečností duchovního života…

Shakira, Dia de Enero (Lednový den):

Read Full Post »

Luis de Moya vystudoval medicínu ve Španělsku a teologii v Římě. V roce 1981 se stal knězem Opus Dei. V roce 1991 měl dopravní nehodu a ztratil pohyblivost všech končetin, stal se tzv. „tetraplegikem“.

P. Luis de Moya

P. Luis de Moya

Elektrický vozík a speciální počítač mu umožňují plnohodnotný život a dokonce vykonávat náročnou práci – duchovní vedení vysokoškolských studentů. Také koncelebruje při mších svatých. Je univerzitním kaplanem jedné z fakult Navarské univerzity v Pamploně, kde také bydlí v koleji Aralar. O svém životě napsal knihu.

Vydává webovou stránku Fluvium, která se zabývá tématy duchovního života, etiky a bioetiky.

Za jeden ze svých zvláštních úkolů považuje boj proti eutanázii.

Říká, že život stojí za to žít.

Na YouTube je s otcem Moyou rozhovor. Je španělsky a tudíž nepředpokládám, že ho zde mnoho lidí bude chtít sledovat celý a uvádím jen jeho první část, asi desetiminutovou. Pokud se chcete podívat na ostatní čtyři části, běžte na YouTube kanál uživatele jamacor a zadejte jméno Moya do vyhledávání videí vpravo dole.

Read Full Post »

Pieta

El Greco: Pieta

Read Full Post »

Měly tyto senátní volby, které se nakonec proměnily v dvojkolovou oranžovou tsunami, alespoň nějaký dílčí pozitivní výsledek?

Ano! Ve volebním obvodě Rychnov nad Kněžnou s velkou pravděpodobností neobhájila svůj mandát Václava Domšová, která podala návrh zákona o euthanasii. Prohrála s Miroslavem Antlem z ČSSD.

Read Full Post »

Older Posts »