Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for Září, 2008

Aktualizováno. Alexia González-Barros byla španělská dívka, která žila v letech 1971-1985. Žila příkladným křesťanským životem a ve 14 letech zemřela po bolestné nemoci s mnoha komplikacemi. Utrpení přijímala neuvěřitelně statečně.

Alexia, 1982

U nás vyšel v r. 2004 ve vydavatelství Řád její životopis od P. Karla Dachovského, jmenuje se prostě Alexia. Velmi mě oslovil, možná proto, že byl život této dívky před onemocněním zbožný a současně normální a svěží. Podstatnou část této svěžesti si přitom uchovala i v posledních měsících.

(Pozn.: Autor byl inspirován biografií Miguela Ángel Monge, Alexia: Alegría y heroísmo en la enfermedad.)

V současné době běží diecézní proces její beatifikace. Podrobnosti o jejím životě najdete na této stránce:

http://www.alexiagb.org/

(Pokud neumíte španělsky, můžete si udělat velmi orientační překlad pomocí Google. Z tohoto webu jsem převzal fotografie. Video je z YouTube, ale původ má také na tomto webu. Zdá se ale, že ta stránka má nějaké technické potíže, v poslední době někdy nejde otevřít.)

Podívejte se na koláž záběrů z jejího života:

Kontroverze kolem filmu Javiera Fessera

Španělský režisér Javier Fesser natočil (s podporou španělského ministerstva kultury) film Cesta inspirovaný životem Alexie, jeho premiéra se chystá na 17. 10. 2008. Film nebyl autorizován členy rodiny González-Barros a vyvolal jejich protesty. Požádali tvůrce filmu (např. Afredo González-Barros y González, bratr Alexie, otevřeným dopisem), aby z filmu odstranili jméno Alexie a nepoužívali je ani při jeho propagaci.

Nevím, zda už film někdo viděl, zdá se mi, že podezření z dezinterpretace života Alexie vyvolaly určité formulace pronesené v souvislosti s propagací snímku. Z určitých náznaků se zdá, že by film mohl Alexii líčit jako vězenkyni fanatického prostředí, ale zatím je těžké říci s určitostí, zda to tak bude.

Co k tomu dodat? Doufejme, že se obavy Alexiiných sourozenců nenaplní. A pokud ano? Je-li Alexia opravdu svatá, bude ten film sub specie aeternitatis (z hlediska věčnosti) i tak jistě k dobrému. Krátkodobě ovšem může mnoha lidem ublížit. Její křížová cesta může v jistém smyslu pokračovat jako cesta nepochopení a nelásky.

To „nejhorší“ pro proces kandidáta svatosti nicméně je, když se o něj nikdo nezajímá. Jestliže film vyvolá zájem o život Alexie, byť by to bylo s problematickými motivy a okolnostmi, může to být nakonec dobře.

Snad je teď vhodný okamžik, abychom ji poprosili o přímluvu.

Read Full Post »

150 let Lurd, 40 let od smrti P. Pia, 1100 let od narození sv. Václava… jubilea neberou konce. Sluší se alespoň letmo zmínit Svatováclavský rok, který vyhlásili naši biskupové, právě dnes má tento patron naší země svátek…

Zavražděni sv. Václava

Francesco Trevisani: Zavraždění sv. Václava

Z pastýřského listu českého primase Miloslava Vlka a biskupů Dominika Duky, Jiřího Paďoura a Františka Radkovského:

Při svém pohledu na život a vzor sv. Václava však nesmíme podlehnout omylu dnešního člověka, který se spoléhá jen sám na sebe, na svoje schopnosti a nadání a vše měří výkonem. V mešní prefaci o světcích vyznáváme: „Velikost jejich života je tvůj dar…“ Když se necháváme inspirovat životem sv. Václava, nepřehlédněme jeho živou víru, která ho vedla k tomu, aby se neopíral jen o svou panovnickou moc, o své vlohy a vzdělání, ale o Krista, v kterého věřil. Z tohoto pramene pak vycházejí trvalé plody a síla v nejobtížnějších okamžicích jeho života. Tento základní rozměr světcova života se musí stát nejsilnější inspirací pro náš dnešek.

Read Full Post »

Hnutí pro život zahájilo petici proti euthanasii a za obnovení ústavního práva na život, které by zabránilo budoucím snahám prosadit eutanázii, nebo by je alespoň výrazně ztížilo.

Text petice:

Vážený pane prezidente,
až do roku 2002 bylo právo na život každého z nás zaručeno ústavou.1) Od té doby může kohokoli z nás o toto právo na život připravit běžný zákon.2) První z těchto zákonů je již na obzoru – průlomový návrh zákona o eutanazii, tj. úmyslné zabití nemocného člověka (na jeho žádost). Proto nejen protestujeme proti pokusům o legalizaci eutanazie, ale především požadujeme a trváme na urychleném obnovení ústavního práva na život každého z nás.3)

Petici lze podepsat zde.

(Já jsem ji již podepsal. V této chvíli, 27. 9. 2008 ve 14:30, má 414 online podpisů, bez zahrnutí podpisů na tištěných arších.)

Poznámky pod čarou k textu petice:

1) Původně zajišťovala ochranu života na úrovni ústavního zákona Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb., čl. 2 odst. 2). Od 1. června 2002 po tzv. euronovele ústavy však Úmluva už nemá v ČR sílu ústavního zákona.

2) V současné době článek 6 Listiny základních práv a svobod, který má zaručovat právo na život, zároveň v odst. 4 říká: (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Pokud tedy zákon prohlásí dané jednání za beztrestné, může být kdokoliv z nás legálně usmrcen. Je tedy myslitelné, aby parlament prostou většinou přijal zákon, ve kterém prohlásí beztrestnost jakéhokoliv zabití. V současnosti nám žádný právní předpis o síle ústavního zákona nezaručuje, že se u nás toto riziko nenaplní.

3) Navrhujeme, aby čl. 6 odst. 4 Listiny základních práv a svobod byl neprodleně upraven takto: (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života použitím síly, které nebude více než zcela nezbytné, při: a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí; b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené; c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.

Tisková zpráva k petici.

Tisková konference proběhla 25. 9. 2008. Zaštítili ji poslankyně Anna Čurdová z ČSSD a poslanec Marek Benda z ODS.

Zde je video z tiskové konference.

Na konferenci dále hovoří místopředsedkyně HPŽ Zdeňka Rybová a primář hospice Anežy České v Červeném Kostelci MUDr. Jan Král. Podpora p. Čurdové je mírně rezervovaná, nicméně reálná.

Hnutí pro život rozešle 33 tisícům českých lékařů dopisy se žádostí o podporu petice.

Read Full Post »

Academia Bohemica připravuje ve spolupráci s Vysokou školou Cevro Institut a Konrad Adenauer Stiftung konferenci:

Moderní společnost – svoboda a odpovědnost

 • akce se koná: 16. října 2008 od 15:00
 • místo: sídlo Vysoké školy Cevro Institut (Měšťanská beseda),
  Jungmannova 17, Praha 1
 • přihláška: formulářem na této stránce nebo e-mailem konference@academia-bohemica.org
 • Program:

  Zahájení – 15:00

  • Mgr. Michal Šabatka – výkonný ředitel Academia Bohemica
  • prof. Dr. Miroslav Novák – rektor VSCI
  • zástupce KAS

  I. blok: Společenské aspekty (15:30-16:30)

  • Člověk a politika dnes – Dr. Roman Cardal – Academia Bohemica, o.p.s.
  • Přirozený zákon a moderní společnost – Mgr. David Černý – Academia Bohemica, o.p.s.
  • Etické a metafyzické rozměry lidských práv – prof. José María Barrio – Universidad Complutense de Madrid

  II. blok: Ekonomické aspekty (17:00-18:00)

  • Svoboda a trh v myšlení Michaela Novaka – Dr. Roman Joch – ředitel Občanského institutu
  • Peníze a iluze svobody: eticko-antropologická reflexe bohatství – Prof. Enrique Prat – IMABE Institut, Vídeň
  • Spravedlnost jako přirozený aspekt člověka – Jiří Fuchs

  Diskuse (18:00-18:30)

  Raut (18:30-20:00)

  Read Full Post »

  Svatý otče Pio, nauč nás modlit se, zpovídat se a milovat mši svatou!

  Nauč nás modlit se vytrvale, s důvěrou a pevnou nadějí,
  navzdory roztržitosti, únavě a nechuti.
  Nauč nás čisté modlitbě Božích dětí.

  Nauč nás zpovídat se upřímně, s odvahou a rozhodností,
  pravdivě, pravidelně, stále, trpělivě.
  Pomoz nám najít nejlepšího zpovědníka,
  ani nejmírnějšího, ani kolísavého,
  ale toho pravého pro nás.
  Nauč nás důvěřovat jeho radám jako radám Božím
  a poslouchat je.

  Nauč nás milovat mši svatou,
  tak, aby se stala středem našich dní a našeho života,
  a obětí naší lásky Otci.

  V Ježíši Kristu, našem Pánu.

  Amen.

  Sv. Padre Pio z Pietrelciny

  Sv. Padre Pio z Pietrelciny

  Dnes, 23. 9. 2008, uplynulo 40 let od smrti svatého otce Pia z Pietrelciny, kapucína, který byl velkým zpovědníkem a dosud jediným stigmatizovaným katolickým knězem v dějinách.

  Kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Svatého stolce, dnes slavil mši svatou v San Giovanni Rotondo, kde sv. Pio strávil posledních 52 let svého života. Přitom oznámil, že papež Benedikt XVI. vykoná příští rok pouť k ostatkům otce Pia.

  Všechny snímky a citáty otce Pia v tomto článku jsou převzaty ze stránky http://www.caccioppoli.com/

  Pietrelcina, rodné město otce Pia

  Pietrelcina, rodné město otce Pia

   

  Mladý bratr kapucin

  Mladý bratr kapucín

   

  Při modlitbě

  Při modlitbě

   

  Nepochybuj o Boží pomoci! 

   

  S růžencem

  S růžencem

   

  Modli se růženec často.
  Stojí to tak málo
  a má to tak velkou hodnotu!

   

  U betléma

  U betléma

   

  Nakonec spočívá celá sázka našeho života v tomto Dítěti.
  V něm nachází všechno svoji odpověď.
  Bez něj je jen velká prázdnota.

   

  Při mši svaté

  Při mši svaté

   

  Až mě Pán zavolá, řeknu mu:
  Pane, budu čekat ve dveřích Ráje:
  Vejdu až tehdy,
  když uvidím vejít poslední z mých dětí.

   

  Několik záběrů z poslední mše svaté otce Pia, den před smrtí, 22. 9. 1968:

   

  Ve zpovědnici

  Ve zpovědnici

   

  Soustřeď se na ten nedostatek,
  který ti nejvíce brání
  spojit se s Bohem.

  Přiznám se, že moc nestuduji nauku otce Pia.

  Ale stačí mi podívat se na jeho fotografii…
  a jsem připravený ke zpovědi.

  Read Full Post »

  Aktualizováno. Kdyby Barack Obama prosadil svou, nebyla bych tady

  BornAliveTruth.org:

  (Na videu říká Gianna Jessen zkrácenou a mírně odlišnou verzi tohoto textu.)

  Dokážete si představit, že by děti nedostaly základní lidská práva, bez ohledu na to, jak přišly na svět? Jmenuji se Gianna Jessen a narodila jsem se před 31 lety po nepodařeném potratu. Jsem ta, která přežila, stejně jako mnoho dalších… ale kdyby Barack Obama prosadil svou, nebyla bych tady.

  Naneštěstí, Barack Obama čtyřikrát hlasoval proti tomu, aby bylo těmto dětem poskytnuto nejzákladnější lidské právo. Skutky a názory senátora Obamy týkající se této věci ve mně vzbuzují vážné obavy, vzhledem k tomu, že jako státní senátor čtyřikrát hlasoval proti ochraně těchto dětí. Stejně jako sdílejí své příběhy oběti zneužití – pro poučení veřejnosti, zápas za společné dobro a naději, že díky tomu budou politici jednat správně, cítím, že je důležité, abych vystoupila také já a poskytla hlas těmto novorozeným dětem.

  Jsem živým důkazem, že tyto děti mají právo žít, a zvu vás, abyste se dozvěděli více o hlasování senátora Obamy o tomto tématu.

  Gianna Jessen, která přežila potrat

  Příběh Gianny Jessen
  Senátor Obama proti omylem živě narozeným dětem

  Pastor Rick Warren: „V kterém okamžiku získává dítě podle vašeho názoru lidská práva?“

  Barack Obama: „…odpovědět na tuto otázku přesně… hm… víte,… hm… přesahuje moji platovou třídu.“

  Fórum Saddleback, 16. srpna 2008

  Video, kterým Barack Obama odpověděl na prohlášení Gianny Jessen:

  Tato reklama stojí za malý rozbor!

  Na začátku prohlašuje, že ji osobně schválil Barack Obama, patrně tedy není dílem agentury, které by uniklo ven bez jeho vědomí.

  Označuje spot Gianny Jessen za reklamu prezidentského kandidáta McCaina a tvrdí, že je to McCainova dosud nejšpinavější reklama („the sleaziest ads ever„), skutečně hanebná („truly vile„). Tato tvrzení jsou podána jako právně nenapadnutelná, protože se v reklamě objeví malým písmem zdroje, z nichž jsou citována.

  Celé sdělení je stylizováno tak, aby přímo útočilo na Johna McCaina a Gianna Jessen se v něm jevila jako ubohá oběť intrik tohoto člověka. Ve skutečnosti však velice tvrdě útočí také na její osobu, to nejde nijak zastřít.

  Dále říká, že video Gianny je mimo kontext a reinterpretuje je tak, že údajně tvrdí, že Barack Obama nechává děti zemřít. A to je opovrženíhodná lež („despicable lie„). Obama totiž vždycky podporoval lékařskou péči pro děti.

  Nakonec video prohlásí, že McCainova platforma chce zakázat potraty, dokonce v případech znásilnění a incestu. (Což mimochodem platí o některých lidech v McCainově týmu, ale není to názor McCaina osobně.)

  Končí prohlášením:

  Sleazy ads.
  Anti-choice.
  That’s John McCain
  Špinavé reklamy.
  Proti právu na volbu.
  To je John McCain.

  Obamova reklama je „solidní“ ukázkou ryzí demagogie, v řadě bodů. Reklamu Jessenové je třeba připisovat Gianně Jessenové, nikoliv McCainovi a to dokonce i v případě, že ji McCain financuje. Jessenová prokázala značnou osobní odvahu, že v ní vystupuje a ponese její negativní následky, jistě velké.

  Především ale Obamův spot označuje za lež (a dělá to velmi pečlivě promyšleným, právně nenapadnutelným způsobem) něco, co je naprostá pravda.  Reklama Jessenové doslova sdělila (textem v obraze), že Barack Obama hlasoval v senátu amerického státu Illinois čtyřikrát proti zákonu „Born-Alive Infant Defined Act“. A to je zcela exaktní a neoddiskutovatelná pravda, tak skutečně hlasoval.

  Born-Alive Infant Defined Act, Illinois

  Jde o zákon, který nařizuje, že když se při potratu omylem z matčina těla dostane živé dítě, musí mu být poskytnuta lékařská pomoc.

  Byla totiž v amerických nemocnicích poměrně běžná praxe, že se tyto děti nechávaly umřít. A dokonce ani nešlo o zanedbatelné počty případů (nemám po ruce statistiku, ale mám dojem, že o desítky ročně). Zákon byl v Illinois nakonec schválen, ale až poté, co odtud Barack Obama odešel. Podobný zákon dnes v USA platí i na federální úrovni – a hlasovali pro něj nebo se aspoň zdrželi hlasování i největší přívrženci potratů mezi americkými federálními legislativci.

  Synopse Born-Alive Infant Defined Act, Illinois:

  (Promiňte, ale nebudu to překládat.)
  Amends the Statute on Statutes. Defines „born-alive infant“ to include every infant member of the species homo sapiens who is born alive at any stage of development. Defines „born alive“ to mean the complete expulsion or extraction from the mother of an infant, at any stage of development, who after that expulsion or extraction breathes or has a beating heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, regardless of whether the umbilical cord has been cut and regardless of whether the expulsion or extraction occurs as a result of natural or induced labor, cesarean section, or induced abortion. Effective immediately.

  Mezi českými zahraničními komentátory se stalo zvykem označovat Obamu za člověka, který vede mírnou a pozitivní předvolební kampaň. Už během demokratických primárek jsem to nechápal, podle mne to evidentně nebyla pravda. A není to pravda ani dnes.

  Read Full Post »

  Pink Floyd, Wish You Were Here (Gilmour, Waters), na fotografiích je Rick Wright, nedávno zesnulý klávesista skupiny:

   

  So, so you think you can tell
  Heaven from Hell,
  Blue skies from pain.
  Can you tell a green field
  From a cold steel rail?
  A smile from a veil?
  Do you think you can tell?

  Did they get you to trade
  Your heroes for ghosts?
  Hot ashes for trees?
  Hot air for a cool breeze?
  Cold comfort for change?
  Did you exchange
  A walk on part in the war,
  For a lead role in a cage?

  How I wish, how I wish you were here.
  We’re just two lost souls
  Swimming in a fish bowl,
  Year after year,
  Running over the same old ground.
  What have we found
  The same old fears.
  Wish you were here.

  Read Full Post »

  Older Posts »