Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for Září, 2008

Aktualizováno. Alexia González-Barros byla španělská dívka, která žila v letech 1971-1985. Žila příkladným křesťanským životem a ve 14 letech zemřela po bolestné nemoci s mnoha komplikacemi. Utrpení přijímala neuvěřitelně statečně.

Alexia, 1982

U nás vyšel v r. 2004 ve vydavatelství Řád její životopis od P. Karla Dachovského, jmenuje se prostě Alexia. Velmi mě oslovil, možná proto, že byl život této dívky před onemocněním zbožný a současně normální a svěží. Podstatnou část této svěžesti si přitom uchovala i v posledních měsících.

(Pozn.: Autor byl inspirován biografií Miguela Ángel Monge, Alexia: Alegría y heroísmo en la enfermedad.)

V současné době běží diecézní proces její beatifikace. Podrobnosti o jejím životě najdete na této stránce:

http://www.alexiagb.org/

(Pokud neumíte španělsky, můžete si udělat velmi orientační překlad pomocí Google. Z tohoto webu jsem převzal fotografie. Video je z YouTube, ale původ má také na tomto webu. Zdá se ale, že ta stránka má nějaké technické potíže, v poslední době někdy nejde otevřít.)

Podívejte se na koláž záběrů z jejího života:

Kontroverze kolem filmu Javiera Fessera

Španělský režisér Javier Fesser natočil (s podporou španělského ministerstva kultury) film Cesta inspirovaný životem Alexie, jeho premiéra se chystá na 17. 10. 2008. Film nebyl autorizován členy rodiny González-Barros a vyvolal jejich protesty. Požádali tvůrce filmu (např. Afredo González-Barros y González, bratr Alexie, otevřeným dopisem), aby z filmu odstranili jméno Alexie a nepoužívali je ani při jeho propagaci.

Nevím, zda už film někdo viděl, zdá se mi, že podezření z dezinterpretace života Alexie vyvolaly určité formulace pronesené v souvislosti s propagací snímku. Z určitých náznaků se zdá, že by film mohl Alexii líčit jako vězenkyni fanatického prostředí, ale zatím je těžké říci s určitostí, zda to tak bude.

Co k tomu dodat? Doufejme, že se obavy Alexiiných sourozenců nenaplní. A pokud ano? Je-li Alexia opravdu svatá, bude ten film sub specie aeternitatis (z hlediska věčnosti) i tak jistě k dobrému. Krátkodobě ovšem může mnoha lidem ublížit. Její křížová cesta může v jistém smyslu pokračovat jako cesta nepochopení a nelásky.

To „nejhorší“ pro proces kandidáta svatosti nicméně je, když se o něj nikdo nezajímá. Jestliže film vyvolá zájem o život Alexie, byť by to bylo s problematickými motivy a okolnostmi, může to být nakonec dobře.

Snad je teď vhodný okamžik, abychom ji poprosili o přímluvu.

Read Full Post »

150 let Lurd, 40 let od smrti P. Pia, 1100 let od narození sv. Václava… jubilea neberou konce. Sluší se alespoň letmo zmínit Svatováclavský rok, který vyhlásili naši biskupové, právě dnes má tento patron naší země svátek…

Zavražděni sv. Václava

Francesco Trevisani: Zavraždění sv. Václava

Z pastýřského listu českého primase Miloslava Vlka a biskupů Dominika Duky, Jiřího Paďoura a Františka Radkovského:

Při svém pohledu na život a vzor sv. Václava však nesmíme podlehnout omylu dnešního člověka, který se spoléhá jen sám na sebe, na svoje schopnosti a nadání a vše měří výkonem. V mešní prefaci o světcích vyznáváme: „Velikost jejich života je tvůj dar…“ Když se necháváme inspirovat životem sv. Václava, nepřehlédněme jeho živou víru, která ho vedla k tomu, aby se neopíral jen o svou panovnickou moc, o své vlohy a vzdělání, ale o Krista, v kterého věřil. Z tohoto pramene pak vycházejí trvalé plody a síla v nejobtížnějších okamžicích jeho života. Tento základní rozměr světcova života se musí stát nejsilnější inspirací pro náš dnešek.

Read Full Post »

Hnutí pro život zahájilo petici proti euthanasii a za obnovení ústavního práva na život, které by zabránilo budoucím snahám prosadit eutanázii, nebo by je alespoň výrazně ztížilo.

Text petice:

Vážený pane prezidente,
až do roku 2002 bylo právo na život každého z nás zaručeno ústavou.1) Od té doby může kohokoli z nás o toto právo na život připravit běžný zákon.2) První z těchto zákonů je již na obzoru – průlomový návrh zákona o eutanazii, tj. úmyslné zabití nemocného člověka (na jeho žádost). Proto nejen protestujeme proti pokusům o legalizaci eutanazie, ale především požadujeme a trváme na urychleném obnovení ústavního práva na život každého z nás.3)

Petici lze podepsat zde.

(Já jsem ji již podepsal. V této chvíli, 27. 9. 2008 ve 14:30, má 414 online podpisů, bez zahrnutí podpisů na tištěných arších.)

Poznámky pod čarou k textu petice:

1) Původně zajišťovala ochranu života na úrovni ústavního zákona Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb., čl. 2 odst. 2). Od 1. června 2002 po tzv. euronovele ústavy však Úmluva už nemá v ČR sílu ústavního zákona.

2) V současné době článek 6 Listiny základních práv a svobod, který má zaručovat právo na život, zároveň v odst. 4 říká: (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Pokud tedy zákon prohlásí dané jednání za beztrestné, může být kdokoliv z nás legálně usmrcen. Je tedy myslitelné, aby parlament prostou většinou přijal zákon, ve kterém prohlásí beztrestnost jakéhokoliv zabití. V současnosti nám žádný právní předpis o síle ústavního zákona nezaručuje, že se u nás toto riziko nenaplní.

3) Navrhujeme, aby čl. 6 odst. 4 Listiny základních práv a svobod byl neprodleně upraven takto: (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života použitím síly, které nebude více než zcela nezbytné, při: a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí; b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené; c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.

Tisková zpráva k petici.

Tisková konference proběhla 25. 9. 2008. Zaštítili ji poslankyně Anna Čurdová z ČSSD a poslanec Marek Benda z ODS.

Zde je video z tiskové konference.

Na konferenci dále hovoří místopředsedkyně HPŽ Zdeňka Rybová a primář hospice Anežy České v Červeném Kostelci MUDr. Jan Král. Podpora p. Čurdové je mírně rezervovaná, nicméně reálná.

Hnutí pro život rozešle 33 tisícům českých lékařů dopisy se žádostí o podporu petice.

Read Full Post »

Academia Bohemica připravuje ve spolupráci s Vysokou školou Cevro Institut a Konrad Adenauer Stiftung konferenci:

Moderní společnost – svoboda a odpovědnost

 • akce se koná: 16. října 2008 od 15:00
 • místo: sídlo Vysoké školy Cevro Institut (Měšťanská beseda),
  Jungmannova 17, Praha 1
 • přihláška: formulářem na této stránce nebo e-mailem konference@academia-bohemica.org
 • Program:

  Zahájení – 15:00

  • Mgr. Michal Šabatka – výkonný ředitel Academia Bohemica
  • prof. Dr. Miroslav Novák – rektor VSCI
  • zástupce KAS

  I. blok: Společenské aspekty (15:30-16:30)

  • Člověk a politika dnes – Dr. Roman Cardal – Academia Bohemica, o.p.s.
  • Přirozený zákon a moderní společnost – Mgr. David Černý – Academia Bohemica, o.p.s.
  • Etické a metafyzické rozměry lidských práv – prof. José María Barrio – Universidad Complutense de Madrid

  II. blok: Ekonomické aspekty (17:00-18:00)

  • Svoboda a trh v myšlení Michaela Novaka – Dr. Roman Joch – ředitel Občanského institutu
  • Peníze a iluze svobody: eticko-antropologická reflexe bohatství – Prof. Enrique Prat – IMABE Institut, Vídeň
  • Spravedlnost jako přirozený aspekt člověka – Jiří Fuchs

  Diskuse (18:00-18:30)

  Raut (18:30-20:00)

  Read Full Post »

  Svatý otče Pio, nauč nás modlit se, zpovídat se a milovat mši svatou!

  Nauč nás modlit se vytrvale, s důvěrou a pevnou nadějí,
  navzdory roztržitosti, únavě a nechuti.
  Nauč nás čisté modlitbě Božích dětí.

  Nauč nás zpovídat se upřímně, s odvahou a rozhodností,
  pravdivě, pravidelně, stále, trpělivě.
  Pomoz nám najít nejlepšího zpovědníka,
  ani nejmírnějšího, ani kolísavého,
  ale toho pravého pro nás.
  Nauč nás důvěřovat jeho radám jako radám Božím
  a poslouchat je.

  Nauč nás milovat mši svatou,
  tak, aby se stala středem našich dní a našeho života,
  a obětí naší lásky Otci.

  V Ježíši Kristu, našem Pánu.

  Amen.

  Sv. Padre Pio z Pietrelciny

  Sv. Padre Pio z Pietrelciny

  Dnes, 23. 9. 2008, uplynulo 40 let od smrti svatého otce Pia z Pietrelciny, kapucína, který byl velkým zpovědníkem a dosud jediným stigmatizovaným katolickým knězem v dějinách.

  Kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Svatého stolce, dnes slavil mši svatou v San Giovanni Rotondo, kde sv. Pio strávil posledních 52 let svého života. Přitom oznámil, že papež Benedikt XVI. vykoná příští rok pouť k ostatkům otce Pia.

  Všechny snímky a citáty otce Pia v tomto článku jsou převzaty ze stránky http://www.caccioppoli.com/

  Pietrelcina, rodné město otce Pia

  Pietrelcina, rodné město otce Pia

   

  Mladý bratr kapucin

  Mladý bratr kapucín

   

  Při modlitbě

  Při modlitbě

   

  Nepochybuj o Boží pomoci! 

   

  S růžencem

  S růžencem

   

  Modli se růženec často.
  Stojí to tak málo
  a má to tak velkou hodnotu!

   

  U betléma

  U betléma

   

  Nakonec spočívá celá sázka našeho života v tomto Dítěti.
  V něm nachází všechno svoji odpověď.
  Bez něj je jen velká prázdnota.

   

  Při mši svaté

  Při mši svaté

   

  Až mě Pán zavolá, řeknu mu:
  Pane, budu čekat ve dveřích Ráje:
  Vejdu až tehdy,
  když uvidím vejít poslední z mých dětí.

   

  Několik záběrů z poslední mše svaté otce Pia, den před smrtí, 22. 9. 1968:

   

  Ve zpovědnici

  Ve zpovědnici

   

  Soustřeď se na ten nedostatek,
  který ti nejvíce brání
  spojit se s Bohem.

  Přiznám se, že moc nestuduji nauku otce Pia.

  Ale stačí mi podívat se na jeho fotografii…
  a jsem připravený ke zpovědi.

  Read Full Post »

  Aktualizováno. Kdyby Barack Obama prosadil svou, nebyla bych tady

  BornAliveTruth.org:

  (Na videu říká Gianna Jessen zkrácenou a mírně odlišnou verzi tohoto textu.)

  Dokážete si představit, že by děti nedostaly základní lidská práva, bez ohledu na to, jak přišly na svět? Jmenuji se Gianna Jessen a narodila jsem se před 31 lety po nepodařeném potratu. Jsem ta, která přežila, stejně jako mnoho dalších… ale kdyby Barack Obama prosadil svou, nebyla bych tady.

  Naneštěstí, Barack Obama čtyřikrát hlasoval proti tomu, aby bylo těmto dětem poskytnuto nejzákladnější lidské právo. Skutky a názory senátora Obamy týkající se této věci ve mně vzbuzují vážné obavy, vzhledem k tomu, že jako státní senátor čtyřikrát hlasoval proti ochraně těchto dětí. Stejně jako sdílejí své příběhy oběti zneužití – pro poučení veřejnosti, zápas za společné dobro a naději, že díky tomu budou politici jednat správně, cítím, že je důležité, abych vystoupila také já a poskytla hlas těmto novorozeným dětem.

  Jsem živým důkazem, že tyto děti mají právo žít, a zvu vás, abyste se dozvěděli více o hlasování senátora Obamy o tomto tématu.

  Gianna Jessen, která přežila potrat

  Příběh Gianny Jessen
  Senátor Obama proti omylem živě narozeným dětem

  Pastor Rick Warren: „V kterém okamžiku získává dítě podle vašeho názoru lidská práva?“

  Barack Obama: „…odpovědět na tuto otázku přesně… hm… víte,… hm… přesahuje moji platovou třídu.“

  Fórum Saddleback, 16. srpna 2008

  Video, kterým Barack Obama odpověděl na prohlášení Gianny Jessen:

  Tato reklama stojí za malý rozbor!

  Na začátku prohlašuje, že ji osobně schválil Barack Obama, patrně tedy není dílem agentury, které by uniklo ven bez jeho vědomí.

  Označuje spot Gianny Jessen za reklamu prezidentského kandidáta McCaina a tvrdí, že je to McCainova dosud nejšpinavější reklama („the sleaziest ads ever„), skutečně hanebná („truly vile„). Tato tvrzení jsou podána jako právně nenapadnutelná, protože se v reklamě objeví malým písmem zdroje, z nichž jsou citována.

  Celé sdělení je stylizováno tak, aby přímo útočilo na Johna McCaina a Gianna Jessen se v něm jevila jako ubohá oběť intrik tohoto člověka. Ve skutečnosti však velice tvrdě útočí také na její osobu, to nejde nijak zastřít.

  Dále říká, že video Gianny je mimo kontext a reinterpretuje je tak, že údajně tvrdí, že Barack Obama nechává děti zemřít. A to je opovrženíhodná lež („despicable lie„). Obama totiž vždycky podporoval lékařskou péči pro děti.

  Nakonec video prohlásí, že McCainova platforma chce zakázat potraty, dokonce v případech znásilnění a incestu. (Což mimochodem platí o některých lidech v McCainově týmu, ale není to názor McCaina osobně.)

  Končí prohlášením:

  Sleazy ads.
  Anti-choice.
  That’s John McCain
  Špinavé reklamy.
  Proti právu na volbu.
  To je John McCain.

  Obamova reklama je „solidní“ ukázkou ryzí demagogie, v řadě bodů. Reklamu Jessenové je třeba připisovat Gianně Jessenové, nikoliv McCainovi a to dokonce i v případě, že ji McCain financuje. Jessenová prokázala značnou osobní odvahu, že v ní vystupuje a ponese její negativní následky, jistě velké.

  Především ale Obamův spot označuje za lež (a dělá to velmi pečlivě promyšleným, právně nenapadnutelným způsobem) něco, co je naprostá pravda.  Reklama Jessenové doslova sdělila (textem v obraze), že Barack Obama hlasoval v senátu amerického státu Illinois čtyřikrát proti zákonu „Born-Alive Infant Defined Act“. A to je zcela exaktní a neoddiskutovatelná pravda, tak skutečně hlasoval.

  Born-Alive Infant Defined Act, Illinois

  Jde o zákon, který nařizuje, že když se při potratu omylem z matčina těla dostane živé dítě, musí mu být poskytnuta lékařská pomoc.

  Byla totiž v amerických nemocnicích poměrně běžná praxe, že se tyto děti nechávaly umřít. A dokonce ani nešlo o zanedbatelné počty případů (nemám po ruce statistiku, ale mám dojem, že o desítky ročně). Zákon byl v Illinois nakonec schválen, ale až poté, co odtud Barack Obama odešel. Podobný zákon dnes v USA platí i na federální úrovni – a hlasovali pro něj nebo se aspoň zdrželi hlasování i největší přívrženci potratů mezi americkými federálními legislativci.

  Synopse Born-Alive Infant Defined Act, Illinois:

  (Promiňte, ale nebudu to překládat.)
  Amends the Statute on Statutes. Defines „born-alive infant“ to include every infant member of the species homo sapiens who is born alive at any stage of development. Defines „born alive“ to mean the complete expulsion or extraction from the mother of an infant, at any stage of development, who after that expulsion or extraction breathes or has a beating heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, regardless of whether the umbilical cord has been cut and regardless of whether the expulsion or extraction occurs as a result of natural or induced labor, cesarean section, or induced abortion. Effective immediately.

  Mezi českými zahraničními komentátory se stalo zvykem označovat Obamu za člověka, který vede mírnou a pozitivní předvolební kampaň. Už během demokratických primárek jsem to nechápal, podle mne to evidentně nebyla pravda. A není to pravda ani dnes.

  Read Full Post »

  Pink Floyd, Wish You Were Here (Gilmour, Waters), na fotografiích je Rick Wright, nedávno zesnulý klávesista skupiny:

   

  So, so you think you can tell
  Heaven from Hell,
  Blue skies from pain.
  Can you tell a green field
  From a cold steel rail?
  A smile from a veil?
  Do you think you can tell?

  Did they get you to trade
  Your heroes for ghosts?
  Hot ashes for trees?
  Hot air for a cool breeze?
  Cold comfort for change?
  Did you exchange
  A walk on part in the war,
  For a lead role in a cage?

  How I wish, how I wish you were here.
  We’re just two lost souls
  Swimming in a fish bowl,
  Year after year,
  Running over the same old ground.
  What have we found
  The same old fears.
  Wish you were here.

  Read Full Post »

  V pondělí 15. 9. 2008 zemřel na rakovinu ve věku 65 let jeden ze zakladatelů britské skupiny Pink Floyd, klávesista Rick Wright. Mimo jiné se podílel, i autorsky, na patrně nejznámějším albu skupiny Dark side of the moon.

  Poslechněte si, chcete-li, několik skladeb z tohoto alba:

  Pink Floyd, Us and Them (hudba Waters, Wright, text Waters, video z filmu 2001: Vesmírná odysea).

  Text písně Us and Them

  Us and Them
  And after all we’re only ordinary men
  Me, and you
  God only knows it’s not what we would choose to do
  Forward he cried from the rear
  And the front rank died
  The General sat, and the lines on the map
  Moved from side to side

  Black and Blue
  And who knows which is which and who is who
  Up and Down
  And in the end it’s only round and round and round
  Haven’t you heard it’s a battle of words
  The poster bearer cried
  Listen son, said the man with the gun
  There’s room for you inside

  Down and Out
  It can’t be helped but there’s a lot of it about
  With, without
  And who’ll deny it’s what the fighting’s all about
  Out of the way, it’s a busy day
  I’ve got things on my mind
  For want of the price of tea and a slice
  The old man died

  Pink Floyd, Time (hudba Gilmour, Waters, Wright, Mason, text Waters), živě, asi v roce 1988

  Vodpod videos no longer available.

  Text písně Time:

  Ticking away the moments that make up a dull day
  You fritter and waste the hours in an off hand way
  Kicking around on a piece of ground in your home town
  Waiting for someone or something to show you the way

  Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain
  You are young and life is long and there is time to kill today
  And then one day you find ten years have got behind you
  No one told you when to run, you missed the starting gun

  And you run and you run to catch up with the sun, but its sinking
  And racing around to come up behind you again
  The sun is the same in the relative way, but youre older
  Shorter of breath and one day closer to death

  Every year is getting shorter, never seem to find the time
  Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
  Hanging on in quiet desperation is the english way
  The time is gone, the song is over, thought Id something more to say

  Home, home again
  I like to be here when I can
  And when I come home cold and tired
  Its good to warm my bones beside the fire
  Far away across the field
  The tolling of the iron bell
  Calls the faithful to their knees
  To hear the softly spoken magic spells.

  Read Full Post »

  Aktualizováno. Palinová, vzpamatujte se! Takhle ničit planetu! Tak americky a tak bezohledně! Vezměte si příklad z Obamy! Tento muž naučí Ameriku novým mravům!

  Sarah Palin

  Sarah Palin

  Barack Obama

  Barack Obama

  Nevím, jestli je ta motorka její. Jistě z ní právě nesesedla, nicméně mohla by ji zvládnout, vzhledem k tomu, že prý jezdí na sněžném skůtru a pilotuje hydroplán.

  🙂

  Chudák Barack Obama vedle ní vypadá jako studentík.

  Tyto dvě fotografie, nebo nějaké velmi podobné, se teď prý šíří Amerikou v mailu, který je evidentně virálním marketingem. Žel, nedostal jsem ho do schránky, dozvěděl jsem se o něm ze sloupku Peggy Noonan ve Wall Street Journalu.

  (Jen tak mimochodem, Peggy Noonan, prominentní americká konzervativní publicistka, je další fascinující osobnost, o které zde možná něco brzy napíšu.)

  Emilia, Big Big World:

  Vodpod videos no longer available.
   

  Read Full Post »

  Na blogu americké organizace Fidelis (původně se jednalo o organizaci amerických katolických právníků, ale v poslední době se snaží svůj záběr rozšířit i mimo tuto profesi) napsal Brian Burch, že tento obrázek mu o Sarah Palin říká vše, co o ní potřebuje vědět.

  Mám stejný názor.

  Sarah Palin se synem Trigem (foto Getty Images)

  Sarah Palin se synem Trigem (foto Getty Images)

  Brian Burch poznamenává, že jeho setkání s touto fotografií mělo děsivý rozměr – narazil na ni totiž v souvislosti s článkem o kanadském lékaři, který údajně prohlásil, že zvolení Sarah Palin by mělo negativní důsledky v tom, že by si více žen ponechávalo děti s Downovým syndromem.

  Odkaz, který uvádí, už ale nefunguje. Článek byl patrně stažen.

  Obávám se, že píše pravdu, neboť jsem se se zmínkami o tomto lékaři setkal i jinde, odkazy jsem si ale neuložil.

  Read Full Post »

  Aktualizováno. Papež zakončil apoštolskou cestu do Francie. Strávil v této nádherné zemi, která bývá nazývána nejstarší dcerou církve, čtyři dny, a to na dvou místech – v Paříži a v Lurdech. A přestože jsou tato dvě města často stavěna do protikladu, během papežovy návštěvy mezi nimi ani mezi Benediktem a francouzskou veřejností žádné napětí nevzniklo, naopak…

  Komentář magazínu Christnet, který napsal Jan Uhlíř, má velmi expresívní, ale celkem výstižný název:

  Papežova „Mission Impossible“ skončila triumfem

  S podtitulkem „Vzpurná nejstarší dcera církve nakonec padla Benediktovi XVI. k nohám“.

  1. den: pátek 12. 9. 2008

  Benedikt XVI. přiletěl do Francie
  Setkání Benedikta XVI. s civilními autoritami v Elysejském paláci
  Sarkozy: náboženství má ve společnosti místo
  Benedikt XVI. k francouzským intelektuálům a umělcům: Evropskou kulturu zakládalo hledání Boha
  Benedikt XVI. slavil nešpory v katedrále Notre Dame
  Benedikt XVI. se v Paříži setkal s mládeží

  2. den: sobota 13. 9. 2008

  Druhý den apoštolské návštěvy Benedikta XVI. ve Francii
  Benedikt XVI. při mši svaté před Invalidovnou: Přilnutí k pravému Bohu chrání před modloslužbou

  Poté papež odletěl do Lurd, které slaví 150. výročí zjevení Panny Marie sv. Bernadettě Soubirousové. Zde Benedikt XVI. stráví zbytek návštěvy ve Francii. Na palubě letadla řekl novinářům:

  „Byl jsem v Lurdech na Mezinárodním eucharistickém kongresu v roce 1981, po atentátu na Jana Pavla II. Delegátem Svatého otce byl kardinál Gantin. A pro mě je to velmi krásná vzpomínka.

  Narodil jsem se na svátek svaté Bernadetty a tak je mi velmi blízká tato „malá svatá,“ tato mladá dívenka, čistá a pokorná, s níž mluvila naše Panna. Setkat se s touto skutečností, s přítomností Panny Marie v naší době, vidět stopy této dívenky, která byla přítelkyní Panny Marie, a setkat se s Marií samotnou je pro mě nejdůležitější událostí. Samozřejmě, že sem nejezdíme za zázraky.

  Jedu sem hledat lásku Matky, jež je opravdovým uzdravením všech nemocí, všech bolestí a která soucítí se všemi, kdo trpí.“

  svatá Bernadeta Soubirousová

  svatá Bernadeta Soubirousová

   

  Benedikt XVI. k francouzským biskupům: v církvi není nikdo navíc

  3. den: neděle 14. 9. 2008

  Lurdy jsou místem světla
  Benedikt XVI. sloužil bohoslužbu ke 150. výročí Lurdských zjevení
  Hodinu loučení se světem určí Bůh

  4. den: pondělí 15. 9. 2008

  Poslední den cesty Benedikta XVI. do Francie
  Papež před odletem z Francie: Doba je příznivá pro návrat k Bohu

  V promluvách Svatého Otce byla jako vždy řada silných myšlenek. K nejzajímavějším patřila jeho páteční přednáška v nedávno restaurované bývalé cisterciácké koleji Collège des Bernardins. Jak si všiml italský publicista Sandor Magister, konala se přesně dva roky po slavné přednášce v Řezně.

  Plné české znění přednášky k francouzským umělcům a intelektuálům

  O cisterciáckých mniších, kteří v koleji kdysi studovali:

  Především a nejprve je třeba velmi realisticky říci, že jejich úmyslem nebylo vytvářet novou kulturu, ani uchovávat kulturu minulou. Jejich motivace byla mnohem jednodušší. Jejich cílem bylo quaerere Deum, hledat Boha. Ve zmatcích doby, v níž se zdálo, že nic neobstojí, chtěli najít to podstatné: zasadit se o hledání toho, co platí a trvá vždycky, chtěli nalézt samotný Život. Snažili se najít Boha. Od věcí druhotných chtěli přejít k těm podstatným, k tomu, co je jedině opravdu důležité a věrohodné.

  Uveďme zde ještě závěr přednášky:

  Naše dnešní situace je z mnoha hledisek odlišná od situace, s níž se setkal Pavel v Aténách, ale i přes rozdíly je nicméně v mnoha věcech také značně podobná. Naše města nejsou už plná oltářů a obrazů mnoha božstev. Pro mnohé se Bůh stal opravdu velkým Neznámým. Ale stejně jako tehdy za četnými obrazy bohů byla skryta a přítomna otázka po neznámém Bohu, tak také aktuální absence Boha je mlčenlivé postrádání otázky, která se ho týká. Quaerere Deum – hledat Boha a nechat se od něho nalézt: to dnes není méně důležité než v dobách minulých. Pouze pozitivistická kultura, která by otázku po Bohu jako nevědeckou odsunula do oblasti subjektivního poznání, by byla kapitulací rozumu, zřeknutím se jeho nejvznešenějších možností a tudíž úpadkem humanismu, jehož důsledky by byly vážné. To, na čem byla založena kultura Evropy – hledání Boha a ochota naslouchat mu – zůstává také dnes základem každé pravé kultury

  Rozhodně stojí za to si ji přečíst celou!

  Na  generální audienci následující po skončení cesty papež bilancoval:

  Mariino zjevení otevřelo privilegovaný prostor pro setkání s Boží láskou

  Read Full Post »

  Cituji ze stránky Občanského institutu:

  Občanský institut pořádá ve čtvrtek 18. září, od 13:0,0 mezinárodní konferenci „Pět let války v Iráku“. Hlavním řečníkem je plukovník John A.Nagl, veterán obou válek v zálivu a v současnosti jeden z nejznámějších expertů na protipovstalecký boj. Dalšími řečníky jsou provozní ředitel RFE/RL a bývalý poradce Margareth Tchatcherové John O´Sullivan a ředitel Radia svobodný Irák Sergei Danilochkin.

  Konference proběhne v angličtině. Registrace na zrno(zavinac)obcinst.cz.

  Zdá se, že na webu zapomněli uvést místo, bude to na Ministerstvu obrany, Tychonova 1, Praha 6.

  Pozvánka v PDF:

  Konference 5 let války v Iráku.

  Program konference:

  Opening Remarks:
  13:00 – 13:20 Roman Joch, Civic Institute

  Presentations by Main Speakers:
  13:30 – 14:00 John O´Sullivan, Executive Editor, Radio Free Europe
  New Shape of Geopolitics

  14:00 – 14:30 Sergei Danilochkin, Director, RFE/RL´s Radio Free Iraq
  Lessons of Democratization in Iraq

  14:30 – 15:00 Discussion 15:00 – 15:30 Coffee break

  15:30 – 16:30 John A. Nagl, Fellow, Center for a New American Security
  Learning to Eat Soup with a Knife – Counterinsurgency Lessons from Iraq and Afghanistan

  16:30 – 17:00 Sergei Danilochkin, Director, RFE/RL´s Radio Free Iraq
  New Role of the Media Covering Conflicts (restrictions in Iraq)

  17:00 – 18:00 Discussion
  Cocktails and Reception

  Read Full Post »

  Older Posts »